26-01-2015

محمد سرور انوری غوری

پـــیـــــــــــام تسلیت :
26-01-2015

محمد سرور انوری غوری

پـــیـــــــــــام تسلیت :دوست نهایت گرامی ام محترم جنرال صاحب غلام فاروق خان ، اجازه بفرماید بخاطر وفات پدر بزرگوار تان بخدمت جناب شما ، اعضای محترم فایل ، دوستان واقارب شما تسلیت عرض نمایم ودر ضمن خود را شریک غم واندوه شما دانسته به متوفی از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس را تمنا دارم . روحش شاد وجنت نصیبش باد. انالله واناالیه راجعون

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب