11-02-2015

حمیدالله ژواک

ارزش یکبار خواندن و دیــــدن را دارد
11-02-2015

حمیدالله ژواک

ارزش یکبار خواندن و دیــــدن را دارد
  
خوانندگان محترم سایت جام، خواستم چند لحظه شما را صرف خواندن وتماشا کردن عکسهای زیبا از طبیعت غور نمایم، آرزو دارم لحظات خوبی را پیشرو داشته باشید.
 
 چشمه قریه سیرزار ولسوالی دولینه- به مساحت 6 متر مربع
چشمه قریه سیرزار ولسوالی دولینه- به مساحت 6 متر مربع.
 
قریه سیرزار به تعداد 150 خانوار هستند که بیش از 80 خانواده ازین چشمه به منظور آب آشامیدنی، زراعتی و حیوانی استفاده مینمایند، و چیزیکه برای ماهیان ضرر بیشتری دارد اینست که مردم لباس وظروف خویش را نیز در بین چشمه میشویند، گفته میشود که آب صابون برای ماهیان مضر است اما چطور این ماهیان تا کنون زنده مانده اند؟  
 
 اگر به ماهیان این چشمه نان ویاهم چیزی دیگری بیندازیم، همه شان دور آن جمع میشوند و کوشش میکنند که هر کدام اش چیزی را به گیر آورد
 اگر به ماهیان این چشمه نان ویاهم چیزی دیگری بیندازیم، همه شان دور آن جمع میشوند و کوشش میکنند که هر کدام اش چیزی را به گیر آورد.
 
مردم محل ازین ماهیان برای خوردن استفاده میکنند، اما چطور؟
مردم محل ازین ماهیان برای خوردن استفاده میکنند، اما چطور؟
 
ماهیان که از احاطه چشمه در جویچه توسط آب  سر زمین ها میبرآیند، مردم آنرا گرفته و نوش جان میکند، اما گرفتن آنها از بین چشمه منع است.
 
 اسیا آبی/ قریه برخول علیا ولسوالی دولینه ولایت غور
اسیا آبی/ قریه برخول علیا ولسوالی دولینه ولایت غور.
 
این آسیابان مجرب وسالخورده عمرش را در آسیابانی گذرانده، آسیا را چنان به گرد آورده که در یک ساعت 7 من گندم را آرد میکند.
قریه خواجگان ولسوالی دولینه.
قریه خواجگان ولسوالی دولینه.
 
سال پار 1389 پر آبترین سال در غور محسوب میشد که اکثر نقاط، کوه و دشت، غور را سبزی پوشیده بود؛ اما سال 1390 را در عکس بعدی مشاهده نمایید که در غور خشک سالی به کدام حد رسیده است.
 
قریه خواجگان ولسوالی دولینه.
قریه خواجگان ولسوالی دولینه.
 
این تصویر نیز از همان منطقه است که در تصویر بالا مشاهده مینمایید، ولی قریه در آن نیامده،حالا شاید قبول نمایید که در غور سال 1390 یک سال خشک و بی آبی است.
 
قریه اخته خانه بالا ولسوالی چغچران در سال 1389.
قریه اخته خانه بالا ولسوالی چغچران در سال 1389.
 
این قریه از شهر چغچران 10 کیلومتر به طرف جنوب غرب قرار دارد، تعداد خانوار آن به 250 نفر میرسد.
 
قریه شور آب هزاره ولسوالی دولتیار.
قریه شور آب هزاره ولسوالی دولتیار.
 
طبیعت این قریه کاملاً دگر گون است، همیشه در آن باد میوزد وبین قریه خاکستر به اندازه زیاد است که یک قدم هم بدون آن گذاشته نمیشود.
 
قریه زیر کوتل پوزه لیچ/چغچران.
قریه زیر کوتل پوزه لیچ/چغچران.
 
 این نهال که توسط یک موسسه خیریه به ابتکار استاد معظم محمود بی پروا زیر جوی شهر (پوزه لیچ) 4 سال قبل غرس گردیده اکنون طرف شرق شهر را زیباتر نموده، ولی مسوولین دولتی کسانیکه وظیفه اش تربیه و پرورش نهال است و ازین طریق معاش و ..... را میگیرد و میخورد، این نهال ها را هم خورد. اگر باورتان نمیآید تصویر بعدی را ببینید.
متصل به گدام شهر چغچران.
متصل به گدام شهر چغچران.
 
این ساحه که با مصارف انگفت و زحمات استاد بی پروا سر سبز شده بود دوباره به 5 سال قبل برگشت نمود، قرار است سرک که تازه بشکل پخته و اساسی ساخته میشود ازین دکانها عبور نماید اما ساحه سبز را نمیگیرد، که این کار هم از دور اندیشی رهبران مسول ما بود.
 
سر کوتل وردکها/چغچران.
سر کوتل وردکها/چغچران.
این سرک (طرف جنوب دریا) از زیر کوتل فامیلیهای جنوب الی سر کوتل وردکها اسفالت میشود.
 
آخر فامیلی ها/ غرب چغچران.
آخر فامیلی ها/ غرب چغچران.
سرک در حال آماده شدن به اسفالت کردن است.
 
ماشین های ریگریشن مربوط شرکت کار سرک سازی در غور
ماشین های ریگریشن مربوط شرکت کار سرک سازی در غور.
 
تا تصاویر بعدی الله یار تان
ژواک
چغچران
پنجشنبه 16 سرطان 1390 برابر با6 جولای 2011
 
 
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب