27-02-2015

محمد اسحاق ثنا

بــرف کــــــــــوچ
27-02-2015

محمد اسحاق ثنا

بــرف کــــــــــوچ

زمستان شد جهان رنگ دگر شد 
خزان آماده ای عزم سفر شد 

درخت باغ از سردی فسردست 
عروس باغ از غم خون جگر شد 

برودت آنچنان طوفان بپا کرد 
ز آزارش جهان زیرو زبر شد 

به پنجشیر این زمستان غصه آورد 
ز رنج برف کوچ عالم خبر شد 

بهار آید خبر از کشور آید 
که از گل گلشن اش با زیب و فر شد 

خوشم آنروز جناب فاریابی (۱) 
لب اش از بوسه ای دلدار تر شد 

نویسم تا به کی از درد میهن 
چرا هر روز او از بد بدتر شد 

وطن از بی تمیزی های رهبر 
به کام هژدها موج شرر شد 

ثنا آن کوه کند خدمت به مردم 
عزیز و محترم نور بصر شد 


 محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
جمعه ۲۷/۲/۲۰۱۵
 

(۱) مراد از جناب داکتر عزیز فاریابی است . 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب