08-03-2015

محمد اسحاق ثنا

دامــــــان زن
08-03-2015

محمد اسحاق ثنا

دامــــــان زن

میدرخشد خانه ها از چهره ای تابان زن 
غنچه  ای معنی کند گل هر دم از بوستان زن 

مظهر لطف و محبت جلوه مهر و کمال 
عالمی از جان و دل دلداده و حیران زن 

رستم دستان یا شیران و مردان دلیر 
شیر غیرت خورده اند از شیره ای پستان زن 

میتراود نگهت صد  بوی گل های چمن 
در مشام است تار تاری موی مشک افشان زن 

زندگی خوش بگذرد بی درد سر در روز و شب
 مرد چون باشد موافق یار و هم پیمان زن 

این سخن بی گفتگو منظور اهل دانش است 
مکتب آموزش انسان بود دامان زن 

بشکند پای که دارد عزم قصد نا پسند 
وانکه میخواهد بگیرد با ستم تا جان زن 

تا جهان باقیست این فرخنده روز بانوان 
این دعا گوید ثنا باشد همی از آن زن


محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
یکشنبه ۸/۳/۲۰۱۵
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب