16-03-2015

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

تبریکی مان به مناسبت نوروز به نشانی شخصیت های بلند پایه و معظم غور
16-03-2015

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

تبریکی مان به مناسبت نوروز به نشانی شخصیت های بلند پایه و معظم غور


-------------------------------
شهر فــــــــــــــــــــــــــیروزکوه

آغازین اجازت فرمایند تا درودها، تبریکات عیدی مان را به مناسبت نوروز نو، نوروز باستان و کهن احترامانه پیشکش بداریم پیشِ حضور جناب شخصیت محترمِ سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی جناب امرالله صالح شهروند محترم و افتخاریِ شهر فیروزکوه،  جناب فرهنگیِ محترم ، معظم جناب استاد محترم یگانه در لندن، شخصیت محترم سیاسی و فرهنگی عبدالقدیر علم در هالند، جناب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی جناب سید محمد رفیق نادم در هرات باستان، جناب شاعر، نویسنده قاضی صاحب الحاج مستمند غوری در دادگاه عالی کشور، جناب استاد رسول فایق شاعر، نویسنده  محترم جناب استاد فضل مقیم فراه، معلم صاحب حاج عبدالشکور دهزاد در هرات، مدیر مسوول محترم سایت همگانی جام غور آقا قادر علم امیدواریم رخت موفقیت ، تندرستی را در امر ثبات کشور به تن داشته باشند.
اجازت فرمایند تحفه ی مان را پنج روز تا بهار را بهارینه پیشکش پیشِ حضور شما نماییم:

ساقیا فصل گل آمد می گلفـــــــام تو کو؟
آب تو آتـش تو پختـــــــه تو خام تو کو؟

گفتـی آیم به سر تربت واصــــل به نماز
دین تو مذهب تو کــآآیش تو اسلام تو کو؟

گفـته بودی که چو آیم بسرت جان بدهی

خط تو رقعه تو پیــــــــک تو پیغام تو کو؟

امیدواریم هدیه ی مان را گرامی قبول حضور فرمایند و ما را در شهر فیروزکوه بیاد فراموشی نسپارند.  

با تعارفات فراوان

1 - یعقوبیان فیروزکوهی
2 - رسول مبــــــــــــــین
3 - نثار احمد کوهـــــین
4 - گلرحمان فـــــــــراز

 

نظرات شما

قادر
عزیزان گرانقدرم هریک جناب فیروزکوهی صاحب بزرگوار، رسول جان مبین گرامی و صلح دوستم، آقای کوهین جوان، فراز بسیار عزیز و گرامی ام، بنده در اول برای هر یک شما سلام های بهاری با رنگ سبز خود را تقدیم میکنم، از طریق این مطلب زیبای شما بنده هم، خاصتآ برای شما و همه عزیزان هموطن و بینند های عزیز جام غور سال نو، نوروز دیگر، سبزی دیگر را تبریک میگویم.<br /> شرمنده کردید بنده را هم در قطار این شخصیت های بزرگ و افتخار آفرین قرار دادید که این نوازش های بزرگوارانه شما نشان از کوچک نوازی و بزرگ مهری هر یک شمایان دارد. برای شما چهار یاری قابل قدرم سلامتی آرزو میکنم.<br /> <img alt="smiley" src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.png" style="height:23px; width:23px" title="smiley" /><img alt="indecision" src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/plugins/smiley/images/whatchutalkingabout_smile.png" style="height:23px; width:23px" title="indecision" /><br /> &nbsp;
کاربر مهمان
برادر نهایت عزیز و گران ارج قادر علم، با تشکر و امتنان فراوان از فعالیت های همه جانبه ی شما در تارنمای جام غور، جام همه و جام غوری ها سترگ. خالصانه سپاسمندم که درمورد پیام ها و رساله های کوتاه و فشرده ی مان نظریات و دیدگاه های دوستانه و صحب بینانه ی خویش را مینگارید. به امید بهروزی و پیروزی شما و سال را نو را به فال نو میگیرم !

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب