19-06-2015

سلیمان کبیر نوری

اعتراض سرتاسری افغان ها بتاریخ 19 اپریل 2013
19-06-2015

سلیمان کبیر نوری

اعتراض سرتاسری افغان ها بتاریخ 19 اپریل 2013


ـ ویدیوـ
 

پس ازکشتار هدفمند و بیرحمانه هزاره ها درشهر کویته؛ به سلسله مداخلات آشکار جرنیل ها و کرنیل های پاکستانی، حملات مستقیم راکتی پاکستان به خاک افغانستان سر از روز دوشنبهء گذشته از سر گرفته شد.
طبق اظهارات والی ولایت کنر(سید فضل الله وحیدی) به روزنامه ماندگار، ولسوالی های دانگام و سر کانو به روز دو شنبه و سه شنبه تحت حملات موشکی از آن سوی مرز قرار گرفت. از جانب دیگر، وزارت امور خارجه دولت افغانستان با نشر تازه ترین اعلامیه آشکارا و صریح، پاکستان را متهم کرده که از طریق گروه های نیابتی مسلح خود در صدد تسلط و کنترول درافغانستان است.
در همین حال با در نظرداشت انبوه مداخلات خشن و خونین و افغانستان برباد کن پاکستان و خصوصاً سازمان جهنمی استخبارات نظامی آن کشور(آی. اِس. آی.) افغان های وطندوست، صلحخواه و عدالت جو مصمم استند که در برابر سفارت های پاکستان در سراسر جهان تجمع نموده و پروتست و اعتراض ملی خود را علیه مداخلات آشکارا و اثبات شده پاکستان به نمایش بگذارند. لطفاً توضیحات را در ویدیو ببینید و بشنوید:

 

http://www.youtube.com/watch?v=EiFfP8JlNa0

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب