17-07-2015

جام غور

عید سعید فطر بر همه مسلمانان جهاد مبار کباد
17-07-2015

جام غور

عید سعید فطر بر همه مسلمانان جهاد مبار کباد
عید سعید فطر بر همه مسلمانان جهاد مبار کباد

نظرات شما

شهلا لطیفی
<br /> <em><strong>با تشکر از زحمات و ثبات کاری تان- عید شما را خجسته و شاد می خواهم</strong></em><br />
جام
ممنون بانو لطیفی، همچنان بر شما.<br /> <br /> <img alt="عید مبارک" src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/eidi_shahla.gif" style="height:500px; width:500px" />

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب