27-07-2015

محمد اسحاق ثنا

راستی
27-07-2015

محمد اسحاق ثنا

راستی

گفتم شود تا مهربان او مهربان من نشد
من ناز ها دادم چنان آرام جان من نشد

جز از کلام راستی از من کسی نشنید و لیک
با این زبان راستی کس هم زبان من نشد 

شبها جدا از هم نفس بی همدم و بی هیچ کس
لیکن به جز چشمان تر کس مهربان من نشد 

در کنج دل غیر غمش گنجایش دیگر نماند
کس با همه آه و فغان هم آشیان من نشد 

این مرغ دل در سینه ام دارد هوای کوه دوست
گفتم مکن عزم سفر اما از آن من نش

با آسمان شد نالشم اما چه گویم من ثنا
بر گوش آن نا مهربان آه و فغان من نشد 


محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
دوشنبه ۲۷.۰۷.۲۰۱۵

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب