07-09-2015

محمد سرور انوری غوری

ویژگی هــــای سلاح جنگی:
07-09-2015

محمد سرور انوری غوری

ویژگی هــــای سلاح جنگی:


1 -لگد کم
2-
 گیر کم
3-
 سبک بودن سلاح
4-
 دقت بالای سلاح
5-
 کوتاه بودن سلاح برای هجوم بهتر
6-
 سرعت آتش بالای هدف
7- براحتی باز و بستن سلاح برای پاک نمودن کردن ورفع عوارضات
8- گرم نشدن سریع سلاح
9- قابلیت سریع تعویض پارچه ها
10- متضرر نشدن استعمال کنند سلاح از طرف سلاح مورد استعمال
11- داشتن صدای کمتر
12- جای مناسب گرفتن سلاح برای استعمال
13- نزدیک بودن جری وجوک برای هدف گیری
14- قابلیت سریع تعویض لول سلاح
15- فراوانی مهمات سلاح
16- داشتن کیفیت بالا
17 – داشتن منزل موثر
18- اتومات بودن سلاح
19-جای داشتن جای مناسب جهت بستن آله کم کردن صدا
20- کم قیمت بودن سلاح .

نظرات شما

سمندری
<em><strong>سلام &nbsp;و علیکم - دوست گرامی اقای محمد سرور انوری غوری<br /> &nbsp; &nbsp;مطلب عالی در باره ویژگی سلاح های جنگی مطرح و تحریر داشته ائید&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;( اما سوال درین جا است که 20 خصوصیت فوق الذکر ایا در کشور ما وشما ( افغانستان<br /> قابل تطیبیق بوده وایا از همچو خصوصیات سلاح های ما وشما برخودار است ؟ امید اول خصوصیات سلاح دست داشته فعلی قوای مسلح خودرا تشریح و در باره معلومات ارئیه خواهند داشت از همکاری شما جهان سپاس اول به خود بعداً بر دیگران<br /> سمندری سمنگان شهر ایبک<br /> هفدهم سنبله 1394</strong></em>
اکبر
محترم برادر محمد سرور &nbsp;انوری غوری&nbsp;<br /> نگفتی که این سلاح های مدرن که دارای خصوصیات فوق &nbsp;میباشد فعلاً در کدام کشور است ؟<br /> چی میشود که چند میل به افغانستان جنگ زده هم &nbsp;کمک انسانی نمایند به امید مطالب جالب تر شما<br /> <br /> وسلام&nbsp;<br /> اکبر

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب