16-09-2015

امان معاشر

از هفته شهید در شهر ونکوور کانادا تجلیل به عمل آمد
16-09-2015

امان معاشر

از هفته شهید در شهر ونکوور کانادا تجلیل به عمل آمد

از هفته شهید در  شهر ونکوور کانادا تجلیل به عمل آمد

افغانها مقیم بریتیش کلمبیا کانادا و جنرال قنسلی افغانستان مقیم شهر ونکوور  روز چهاردهم سپتمبرهفته شهید را طی مراسم خاص در مصلی برنابی   مشترکآ تجلیل نمودند.
 مراسم با  ختم قران کریم و اتجاف دعا بروی شهدای مردم افغانستان آغاز گردید.
   سخنرانی مراسم  را الحاج عبدالرجمن (رحمانی)  گردانندگی نمود.
درین مراسم آقای عبدالله  مشاهد سرپرست جنرال قنسول جمهوری افغانستان مقیم ونکوور به نمایندگی از دولت افغانستان صحبت نموده  از حماسه ها و قهرمانی های مردم کشور در حراست از آزادی و استقلال وطن یاد کرده ضمن ابراز تسلیت به خانواده های شهداء  تجلیل از هفته شهید را ارج گذاشتن به مبارزات تاریخی ملت ما دانست.
در جریان مراسم الحاج محمد آصف (شباب) پارچه شعر سروده اش را در رابطه به خوانش گرفت .
 سپس استاد سید مسعود بدخش در رابطه  به جایگاه شهید در اسلام و نقش مبارزان فرایند مقاومت ملی افغانستان در برابر تجاوز پاکستان و نوکران شان(طالب-داعش) صحبت نموده افزود: هفته شهید به هیچ قوم، ملیت، گروه ،سمت و سیاسی  متعلق نبوده بلکه مربوط به مردم ،تاریخ و سرزمین افغانستان است.  
امان معاشر،خبرنگار مجله زن، ونکوور کانادا

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب