16-09-2015

امان معاشر

گرامی داشت از اولین سالروز در گذشت داکتر اناهیتا راتب زاد درکانادا
16-09-2015

امان معاشر

گرامی داشت از اولین سالروز در گذشت داکتر اناهیتا راتب زاد درکانادا

گرامی داشت از اولین سالروز در گذشت داکتر اناهیتا راتب زاد درکانادا

عده ی از افغانهای  درایالت  بریتیش کلمبیا کانادا روز شنبه دوازدهم سپتمبر  طی گردهمای ناجیه برنابی شهر ونکوور  سالروز درگذشت دوکتور  آناهیتا افغانستان را گرامی داشتند
در اغاز خانم سکینه یکتن از همرزمان اناهیتا( راتبزاد) صحبت نموده گفت: (داکتر اناهیتا  راتبزاد دلیر زن رهایی بخش زنان ستمدیده وطن ما بودند  ، مبارز سر سپردهء که زنجیر های اسارت ،حقارت ، نابرابری و ستم های عدیدهء زنان کشور را شجاعانه درهم کوبید)
سپس بلقیس ندا طی بیانه ی  در رابطه گفت:
     ( اناهیتا راتب زاد یگانه بانوی انقلابی و یگانه پیکارجوی مجهز با اندیشه های پیشرو عصرو، دارای سجایای والای انسانی بود که در تاریخ کشور و بر تارک زمان چون استارهء تابناک می درخشد)
سپس محترمان: مولانا کبیر فرخاری و امان معاشر در رابطه به مبارزه و عشق سرشار داکتر اناهیتا نسبت  به میهن و مردمش  سنخنانی گفته مبارزه و پیکار دلیرانه و اهاگانه قشر روشن را ادامه راه آن دانستند.
   .محقل با اجرای آهنگ میهنی (وطن عشق تو افتخارم) خاتمه یافت
امان معاشر

نظرات شما

افغان پرست
<em><strong>اینقدر میگو یم &nbsp;که زنان قهرمان وطن ما نام شان جاویدانه و افتخار ابدی به زنان واقعی افغانستان<br /> به امید روزی که رهبری افغانستان را زنان قهرمان به دوش داشته باشند انشا الله</strong></em>

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب