10-10-2015

جام غور

بدست آوردن جواز فعالیت شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات
10-10-2015

جام غور

بدست آوردن جواز فعالیت شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات


سلام خدمت همه!
دوستان عزیز طوریکه در جریان هستید دانشجویان غوری از چندی بدینسو در صدد تاسیس سازمان اجتماعی ای مستقل از آدرس محصلین ولایت غورمقیم هرات بودند که خوشبختانه، به کمک و یاری الله متعال وبه همکاری دانشجویان و جوانان این ولایت، به اساس نشست ها و مشوره های دوامدار، موفق به تاسیس شورایی بنام "شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات" شدند وجواز فعالیت شورا را از وزارت جلیله عدلیه بدست آورده و فعالیت های خویش را در راستای اهداف مشخص که همانا وحدت و همگرایی و حمایت از محصلین میباشد، رسمآ آغاز نمودند که این دست آورد بزرگ را خدمت تمامی همکاران مان وهمه دوستان بزرگواریکه در راستای برپایی وایجاد شورا مارا یاری رسانیده و تشویق نمودند مبارک باد عرض میداریم واز بارگاه ایزد متعال برای همه شان در امر خدمتگذاری در جامعه، آرزوی موفقیت و سربلندی مینمائیم.

بااحترام
هیأت رهبری شورا
هرات
17 میزان 1394

بدست آوردن جواز فعالیت شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات

بدست آوردن جواز فعالیت شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب