25-10-2015

محمد سرور انوری غوری

عوامل تهدیدکننده امنیت ملی:
25-10-2015

محمد سرور انوری غوری

عوامل تهدیدکننده امنیت ملی:- جنگهای بین المللی.

- تحریم های اقتصادی.

- بحران های سیاسی منطقه یی وفرامنطقه یی .

- حوادث وآفات طبیعی .

- شیوع بیماری های گوناگون.

- انقلابات وشورش ها .

- درگیری های قومی.

- بحران های داخلی سیاسی ,اقتصادی و........

-  پیدایش و گسترش ایدئولوژی که مخالف حاکمیت ملی کشور باشد.

- فزونی یا انفجار جمعیت کشورهمسایه، به ویژه همسایه مخالف.

- پیشرفت اقتصادی وتولید انبوه درکشورهمسایه به ویژه همسایه مخالف.

- اتکای بیش ازاندازه اقتصادی ، فنی ونظامی به یک کشوری خاص.

- کوچکی وضعیفی یک کشورازنظرقدرت.

- موقعیت نا مساعد جغرافیوی.

- افزایش قدرت نظامی کشوردشمن.

نظرات شما

قیام
<em><strong>دوست عزیز محمد سرور غوری<br /> همیشه مضمون مینویسد اما بدون مقدمه یک دم خیز میزنید من در مضامین قبلی شما هم نظر داده بودم که لطفاً مقدمه دار بایشه که مضمون شما باشد خوتبر و مقبول تر میشود&nbsp;<br /> تشکر</strong></em>
محمد سرور انوری غوری
قیام را زمن درودو سلام باد، دوست عزیزم حرف شما بالای چشمانم، اما کرمت های ما کرمت های سربازانه است، جون سرباز هستیم از ما فقد حمله وگریز است، شوخی نمودم معذورم بدارید بهردو دیده انشالله پذیرفته می شود.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب