25-10-2015

عبدالکریم غریق

​عبدالسلام بن صالح بن سلیمان بن ایوب بن میسره هروی حجازی نیشابوری
25-10-2015

عبدالکریم غریق

​عبدالسلام بن صالح بن سلیمان بن ایوب بن میسره هروی حجازی نیشابوری


عبدالسلام بن صالح بن سلیمان بن ایوب بن میسره هروی حجازی نیشابوری مشهور به خواجه اباصلت هروی از محدثین و متکلمین عصر خود بوده است، پدران عبدالسلام بن صالح هروی در هرات زنده گی داشتند، و یکی از پدر بزرگانش در یکی از جنگ ها اسیر و به سرزمین حجاز برده شده، و برده عبدالرحمن بن سمره بن حبیب قرشی عبشمی گردید. خانواده عبدالسلام بن صالح هروی در شهر مدینه زنده گی می کردند، و او در حدود سال 160 هجری قمری در مدینه متولد گردید، و در آنجا رشد کرد، اما در نیشابور سکنی گزید. موصوف برای جمع آوری احادیث رسول الله(ص) و فرمایشات اهل بیت آنحضرت(ص) مسافرت های زیادی نمود، او گاهی در بغداد، حجاز، کوفه و یمن بود، و زمانی در نیشابور، طوس، مرو، هرات، سرخس و دیگر شهر های خراسان گشت و گذار می کرد، نامبرده در علم حدیث و کلام جایگاه بس ارجمند و پر ارزشی پیدا نمود. موصوف از اوان طفولیت تا مدت سی سال در محضر سفیان بن عیینه محدث مشهور و متوفی سال 196 هجری قمری بود و از وی حدیث آموخت. ابا صلت چندی در بغداد به روایت حدیث پرداخت و در زمان خلافت مامون الرشید عباسی به عزم جهاد به مرو آمد، و چون به مجلس خلیفه وارد شد، مامون کلام او را شنید و به او علاقمند شد، ابوصلت در رد مرجئه، جهمیه، زنادقه و قدریه می کوشید، و بارها با بشر بن غیاث مریسی در حضور مامون مناظره کرد.

ادامه مطلب اینجا

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب