14-11-2015

مسعود حداد

نـــدامـت کــــــن
14-11-2015

مسعود حداد

نـــدامـت کــــــن

محقق ! ازحقیقت دورگشتی
میان ملت ات منفور گشتی

ندیدی شعله ای مَوَاج مردم
ویا اینکه براستی کورگشتی؟

مگر آخوند تریاکی شدی تو
چرا ای جانور ناجور گشتی ؟

کنون با طالب هیچ فرقی نداری
اوگرماراست توهم زنبورگشتی

زمانی گفتی اشرف قاق روده
ولی اکنون به او مزدور گشتی

نگردی غرق به بحر تُف مردم
ندامت کن ،بگو مجبور گشتی

زهر چهارش یکی بر تو نمانَد
دلم سوزد چنین مهجور گشتی


مسعود حداد

نظرات شما

Anwary
<em><strong>اقای حداد روز شما به خیر سلامت باشید<br /> هزاران هزار محقق درین وطن است از کدام باید اول گیله کرد خدای پاک همه راد مردان این وطن را هدایت کند تاکه باشد ملت ما وشما ارام شود انشا الله وعزیز به امید شعرهای خوب بعدی شما هستم&nbsp;<br /> <br /> کابل بسیت چهارم عقرب سال 1394</strong></em>

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب