21-11-2015

جام غور

اطلاعیه: تظاهرات به حمایت از شکریه کودک قربانی شده و همدردی با تمام قربانیان تروریزم
21-11-2015

جام غور

اطلاعیه: تظاهرات به حمایت از شکریه کودک قربانی شده و همدردی با تمام قربانیان تروریزم

 

اطلاعیه: تظاهرات به حمایت از شکریه کودک قربانی شده و همدردی با تمام قربانیان تروریزم

آزاد اندیشان انساندوست و هموطنان دردمند دور هم می آیند تا اعمال ضد بشری و ضد انسانی گروه های وحشت و دهشت طالبان، القاعده و داعش را محکوم نمایند. دردی که مردم افغانستان طی حدود 35 سال تمام آن را می کشد.
همدردی با قربانیان تروریزم در کابل، زابل، ‌قندز،  بدخشان، فاریاب، ننگرهار، جلریز و شهروندان فرانسه در شهر پاریس وظیفه انسانی و بشری ما است.

برنامه:
درین تظاهرات که از میدان مقابل پارلمان دنمارک به راه انداخته می شود، از تمام  قربانیان تروریزم یاد بود به عمل آورده، با قرائت قطعنامه،  گذاشتن گل و برافروختن شمع، راهپیمایی کوتاه تا سفارت فرانسه نیز صورت گرفته و درآنجا با تقدیم پیام تسلیت و همدردی و گذاشتن گل به یاد قربانیان پاریس برنامه اختتام می یابد.

زمان: ساعت ۱ الی ۴ بعد از ظهر یکشنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵

مکان: مقابل پارلمان دانمارک

Christiansborg Slotsplads
1218 København
Søndag klokken 13:00-1600

از طرف کمسیون مردمی برگزاری تظاهرات

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب