23-11-2015

محمد اسحاق ثنا

بـــــه یـــــــاد استاد علی اصغر بشیر هروی
23-11-2015

محمد اسحاق ثنا

بـــــه یـــــــاد استاد علی اصغر بشیر هروی

ای بشیر ای شاعر زیبا سخن
یادی تو زینت فضای انجمن

ای که بودی صاحب علم و کمال
صاحب خلق نیکو نیکو خصال

چون قلم در کلک تو جولان شدی
عطر معنی هر طرف پاشان شدی

شهرتت در علم منطق همچنان
اهل دانش را بودی ورد زبان

در نجوم مشهور عصر خود بودی
افتخار کشور دلها شدی

طنز هایت در دل خصم پلید
همچو خنجر هر زمانی میخلید

سر نکردی خم به پای دشمنان
تا به دست آری مقام و عز و شان

با قناعت زیستی با ببیش و کم
خوش بودی یا داشتی گر رنج و غم

تو چنان اولاد پروردی نیکو
هر یکی راه تو دارند جستجو

جمله آثارت یکی بعد دیگر
هریکی پر ارزش است و معتبر

جای تو فردوس خواهم من ثنا
ازخدا با صدق دل با التجا


محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا
۲۳/۱۱/۲۰۱۵

نظرات شما

Anwary
<em><strong>اقای ثنا سلام و روز شما به خیر<br /> شعر کاکه و عالی سروده ائید از مطالعه آن خوب لذت برده ام هر مصره آن هزاران هزار من &quot;سیرکابل&quot;معنی خاص را دارا میباشد آفرینت کام گار باشید انشا الله</strong></em><br /> <br /> کابل سوم عقرب 1394

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب