02-12-2015

مسعود حداد

یــاد مـی آیــــد مـرا
02-12-2015

مسعود حداد

یــاد مـی آیــــد مـرا

قله های کوهساران یاد می آید مرا
دشت های لاله زاران یاد می آید مرا

هرزمان پائیزبودجولانگهِ نفرین ما
شبنم وبادِ بهاران ، یاد می آید مرا

تاکه شد دراحتزاز،اندرغمِ مردم نوشت
پرچمِ آن روزگاران ،یاد می آید مرا

مشت کوبید بردهان ارتجاع درمجلسی
 رهبر شب زنده داران ،یاد می آید مرا

آنکه دستم را فشرد درخانۀ ویرانه یی
در کنارش غم گساران، یاد می آید مرا

ازشعارش می هراسید روزگارجهل وتار
دشمنِ تاریک تباران، یاد می آید مرا

روح پاکت شاد بادا ،ای عزیزِ بی مثال

با عطوفت یارِ یاران، یاد می آید مرا

مسعود حداد
2دسمبر 2015

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب