09-12-2015

مسعود حداد

نـــــــــــــــدا
09-12-2015

مسعود حداد

نـــــــــــــــدا

هم صدایان با شما ها،همصدا گشتم کنون
در حریم عهد وپیمان ، جابجا گشتم کنون

درگستره ازمن نخواهید،جزعطوفت دوستان
در ندای حُب  ودوستی ،خود ندا گشتم کنون

زندگی برخاستن ،گستردن پر  درهواست
از زمین پایم گسست ،اندر هوا گشتم کنون

جستجوکردم چومنصور،خالق کون ومکان را
 آنچه یافتم در نتیجه ،خود خدا گشتم کنون

بر منِ ظلمت ستیز ،تبریک گوئید دوستان
از خدای جهل وظلمت ،چون جدا گشتم کنون

 اتهام ِ کفر والحاد ،  از وجودم  دور باد
زانکه من ازمن گذشتم،بین ما گشتم کنون

مسعود حداد

9 دسامبر 2015

نظرات شما

Anwary
<em><strong>برادر خوبم اقای حداد روز شما به خیر<br /> شعر مقبول و زیبای سروده ائید واقعاً که خوب جابجا شده کنون به امید شعرهای مقبول و پر مفهوم بعدی شما</strong></em><br /> <br /> کابل 21 قوس 1394

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب