21-12-2015

محمد اسحاق ثنا

شـــب يـــلــــــــــــــــــــــــــــــدا
21-12-2015

محمد اسحاق ثنا

شـــب يـــلــــــــــــــــــــــــــــــدا

بود امشب ، شب يلدا غبار از دل بر افشانيم
به جاى دشمنى در دل نهال مهر بنشانيم

سرود مست بنوازيم و به پا بر رقص بر خيزيم
به هر سو دست افشانيم سرود مهر بر خوانيم

عزيزان اند در محفل مهيا شمع و شيرينى
غنيمت بشمريم اين بزم اين ساعت كه شادانيم

همه بى باده مستانيم و بار غم نميدانيم
چه ترسى از خزان ديگر نه يادى از زمستانيم

از ين بهتر شب ديگر كجا يابى طرب ها كن
خوشا سر شار و سر مستيم ز اندوه ها گريزانيم

اگر مسرور و شادانى وطندارت مبر از ياد
كه او را نيست يلداى كه خود دانى كه انسانيم

" ثنا " امشب به شادى ها سحر گردد شب شادت
غزل خوانيم و خوش گوييم چنان گويى كه مستانيم


محمد اسحاق "ثنا"
ونكوور ، كانادا 

نظرات شما

Anwary
<em><strong>اقای ثنا را سلام و احترامات میفرستم<br /> در باره شب یلدا شعر زیبای سروده ائید از خواندن ان بینهایت خوش ام امد به امید شعر های کاکه و مقبول بعدی شما چشم در راه هستم&nbsp;</strong></em><br /> <br /> کابل اول جدی سال 1394

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب