20-01-2016

رسول پویان

عــطـــــــــــــــر آزادی
20-01-2016

رسول پویان

عــطـــــــــــــــر آزادی

در فـغـانـســتان تـبـر در بـیـخ اسـتـبـداد زن
ریـشۀ وحـشت بسـوزان سنگ بـر بیداد زن

مشـت پیروزی بیفگن بـر درفشسـتان تـرس
چون عـقاب و شیر میدان چنگ برفولادزن

با غزالان عهد و پیمان کن به کهسار وطن
نـاوک دشـمـن شـکـن در سـیــنۀ صیاد زن

از خلوص دل برای نسل نـو سر کن سخن
بـا صـداقـت تـیــغ دانـش در دل شـیـاد زن

قرن هـا فـریاد مردم در گلـو زنجیر گشت
ناله را از دل رها کـن بعد ازین فریاد زن

وحشـت طالـب نترسـانـد دیگر نسل جوان
قـفـل بـر دســتـان خــون آلــودۀ جـلاد زن

پای داعـش را قـلـم کن در حریـم مملکت
سنگ بـر افـراطیـون از بلخ تا بغـداد زن

چشـمۀ افکار افـراطی بـه خشکان تـا ابـد
پیش ازان میهن بگیرد تیشه بـر بنیاد زن

مار بر دوش تعصب می خورد مغز بشر
تیـغ بـر ضحاک هم‏چـون کاوۀ حـدّاد زن

درب زندان بشکن و دام ستم را پاره کن
عطرآزادی بیفشان حرف عدل و داد زن

قصه از پاییز و سرمای زمستان تا بکی
تا بهار آید سـخن از سـنبل و شمشاد زن

عشق را دشمن ز دلها می رباید با فریب
با طریق نـو سخن از وامق و فرهاد زن

دود افراط و تعصب چشم عالم کور کرد
بارش دانش به بار و چشم دل راباد زن

ذهن دلها را زتبعیض وعداوت پاک کن
از مسـاوات و عـدالـت گپ با اولاد زن

از بر بیگانگان سـودی نمی آیـد به کف
حـرف از نـور تـمـدن، هـمـت آزاد زن

اختیار مملکت را در کـف مـردم سـپار
خشت استقلال و آزادی توای استاد زن


رسول پویان
16/1/2016

نظرات شما

Anwary
<em><strong>برادر گرامی اقای رسول &quot;پویان&quot; را سلام تقدیم است<br /> شعر شمارا به خوانش گرفتم خیلی ها عالی بود از مطالعه آن خوشم آمد صحت وسلامتی برای شما از خداوند منان خواهانم به امید شعر های زیبای بعدی شما هستم&nbsp;</strong></em><br /> <br /> کابل 30 جدی 1394

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب