23-01-2016

رسول پویان

افــــــراط خــونـیـــن
23-01-2016

رسول پویان

افــــــراط خــونـیـــن

در عمل از طالب و داعش حمایت می کنند
بـا دروغ و حیله در ظاهـر شکایت می کنند

تابکی ریـزنـد خـون کـودک و پیر و جـوان
تا کجا تـزویـر و نیرنگ و دنـایـت می کنند

زیــر نـام دیــن حــق از خــانــۀ پـاک خــدا
ذهـن افراطی دریـن عـالـم هـدایت می کنند

می‏کنند از ریـشـه بـنـیـان تمـدن را خـراب
بـر تمــام نـسـل انـسـانـی خـیـانـت می کنند

جـای علـم و معـرفت درعصر انسان نوین
فـتـنۀ دجـال و شـیطان را روایـت می کنند

تحـت عـنـوان جهــاد وسـنت و افـراطـیـت
چـون وبـا در عالـم و آدم سرایت می کنند

جامۀ دیـن را بـه بر کـردند لیکن در عمل
می‏کشند انسان و هـرگونه جنایت می کنند

هـرکجا امکان جنگ و فتنه باشـد بی‏دریغ
بـا ریـال و درهـم و دالـر حمایت می کنند

می‏کنند برپا امارت‏هـا ز خون مرد و زن
همچو گورستان خاموشان ولایت می کنند

می‏کـشـند از کلۀ اطـفـال فـرهنگ و هـنـر
وحشت و افراط خونین را عنایت می کنند

می‏زنـنـد فــریـاد هــردم اتحــاد مســلـمیـن
کینه‏تـوزی و تعـصب در نهـایـت می کنند

می‏کـنـنـد بــیخ ثبـات و اتـحــاد و هـمـدلی
این همه کید و دغل را با مهارت می کنند

بـا اعـلان جنگ بـا آزادی و نظـم و ثبات
آفـریــن بـر حـاکمــان بی‏کـفایـت می کنند

ظلم و استبداد گویی بـوده انـدر ذات شـان
نـه فـقـط امـروز آن را از بدایت می کنند


16/12/2015

نظرات شما

غلام رضا امیرزاده
غلامرضا امیرزاده میباشم از شهر برلین آلمان، آقای پویان &nbsp;شماره وایبر من 017680519668 میباشد . بامن در تماس شوید مجمع فرهنگی بهزاد شهر برلین<br /> <br /> &nbsp;
Anwary
<em><strong>دوست عزیز شاعر قلم بدست اقای پویان اسلام و علیکم ورحمت الله وبرکاته<br /> شعر زیبای شما را مطالعه نمودم واقعاً خیلی عالی سروده ائید شعر با ارزش هست همه جوانب را در بر میگرید هر قدر کی برای بی کفایت ها گفته شود به ان هم مثل یکدانه توت است به همه حال افرینت صحت و سلامتی برای شما از خداوند منان میخواهم&nbsp;<br /> به امید شعر های خوب بعدی شما هستم<br /> <br /> کابل 4 دلو 1394</strong></em>

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب