15-02-2016

محمد عالم افتخار

شهکار بیدار گر و معرفت بخش سینمای هند P.K
15-02-2016

محمد عالم افتخار

شهکار بیدار گر و معرفت بخش سینمای هند P.Kحتی بعضی از سینمارو‌ های حرفه‌ای هم وقتی اسم "سینمای هند" به گوششان می‌‌خورد به گونه ‌ای عکس‌العمل نشان می‌دهند که گویی فکر کردن به آن هم توهین به شعورشان به حساب می‌آید!
البته که چنین نگاه اشتباه ست، هر کشوری فیلم  های بسیارخوب و حتی شاهکار دارد.

 هند امروز هم با استادی همچون ساتیاجیت رای در تاریخ سینمایش، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. سینمای هند امروز اقلاً در بیش از یک کانال واقعا آن چیزی نیست که اسمش در رفته. موردی که اکنون به چونی و چرایی آن پرداختن مقدور نیست. 

ادامه مطلب در اینجا

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب