24-02-2016

محمد دین محبت انوری

زمـیـــن خشک آبـــــــی شد
24-02-2016

محمد دین محبت انوری

زمـیـــن خشک آبـــــــی شددرین دیری پرمحنت اهالی این قریه بسی سختی ها کشیده اند فقرازعمرش درین دهکده خسته شده وگوی سهم مردم درین دنیا فقر ومشکلات وسختی بوده است.روستای خوگ ناوه به فاصله 65 کیلومتربه سمت جنوب شرق ولسوالی دولینه دربین تپه های نیمه هموار موقیعت دارد مردم این قریه بدون آب وزمین زراعتی هستند وتنها از راه مالداری واندکی زمین های للمی امرار حیات میکنند.

 

ادامه مطلب در اینجا

نظرات شما

فضل الحق فضــل
این موفقیت وابتکار عمل شورا ومردم محل و گرداننده گان برنامۀ پروگرام های مفید پروگرام های مفید درمحلات به همه دست اند کاران مبارک باشد. کسانیکه برای بهبود این پروگرام ها کار می کنند .بزرگترین خدمت وحتی عبادت را  انجام میدهند .شاد وموفق باشید .تا به همت شما روزی مردم ما ازفقر گرسنگی نجات پیداکنند.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب