25-02-2016

گل رحمان فراز

مجمع ملی جوانان افغانستان غور، افتتاح و تشکیل جلسه داد!
25-02-2016

گل رحمان فراز

مجمع ملی جوانان افغانستان غور، افتتاح و تشکیل جلسه داد!مجمع ملی جوانان افغانستان در سال 1386 تاسیس و از همان تاریخ تا حال مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی را در مطابقت با قوانین نافذه کشور، حقوق شهروندی و اساسنامه این مجمع به پیش می برد.
این مجمع که فعالیت هایش را از مغز کابل آغاز نموده است و در محیط فرهنگی و اجتماعی کابل بال های بسا افتخار آفرین و خلاقیت گشوده است، به محدوده فعالیت پایتخت خود اکتفا نکرد و همان بود که بال های گشایش دفاتر ولایتی اش را ازدیاد بخشید و در بیست و شش ولایت افتخار گشودن پنجره های روشنی و حلقات فکری را بخشید.
ولایت غور نیز از سعادت گشایش این روند مستقیم و انقلاب فکری بی نصیب نبوده است، کوشیدیم و اخلاص ورزیدیم تا دامنه ی فعالیت ها و بارور سازی شاخه های مجمع ملی جوانان افغانستان را در محدوده ولایت غور نیز انتقال دهیم که خوشبختانه در تلاش و عمل کرد مان موفق بوده ایم و انشاءالله در محیط فرهنگی و مدنی غور مؤثر واقع خواهیم شد.
اولین جلسه دفتر ولایتی مجمع ملی جوانان افغانستان در ولایت غور با حضور داشت رئیس، مسئولین کمیته های دوازده گانه، معاونین کمیته ها و اعضای کلیدی این مجمع تدویر یافت و روی اهداف مجمع، چگونگی روابط اش با نهاد های دیگر و ایجاد رخنامه برای مجمع بحث و گفتگو صورت گرفت!
اعضای مجمع حمایت کلی و اخلاص مندانه شان را از مرام های گنجانیده شده در اساس نامه این مجمع اعلان نمودند و وعده سپردند تا در هر شرایط برای پیشبرد امور محوله شان در خدمت دفتر مجمع باشند.
آدرس مجمع: مقابل ریاست سره میاشت، دفتر مجمع ملی جوانان افغانستان - غور

نظرات شما

فضل الحق فـضــل
جوانا پرتحرک و پرشور کشور ما سرفراز وموفق باشند. درهرکشور که جوانان آگاه وبا احساس مسوولیت های خطیر شانرا با درایت وشجاعت انجام میدهند آن کشور زود تر به سرمنزل مقصود خود می رسند. چقدر خوب است که درین حلقات جوانان متعهد رسالتمند ونستوه که بازیور تقوی ،دانش ومعرفت لازمه متحد شوند و با احساس مسوولیت وظایف ملی ودین میهنی شان را درک کنند وبدون ترس وهراس وبا کمال بی طرفی راه شان را دنبال نمایند.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب