20-03-2016

محمد اسحاق ثنا

فـصــــــل گــل
20-03-2016

محمد اسحاق ثنا

فـصــــــل گــل

فصل گل شد جانب گلزار گیر
از نسیم اش لذت سرشار گیر

غنچه خندد نسترن آید به جوش
سوی گلشن یک قدم دلدار گیر

با بهار قهرمانان وطن
انتقام از دشمن مکار گیر

نشکنی دل های مظلوم از جفا
تا نوانی از محبت کار گیر

از درخت عمر خود با کار خوب
سعی کن تا حاصل بسیار گیر

گنج بی زحمت کجا آید به دست
کار کن از زحمت خود بار گیر


محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
یکشنبه ۲۰/۳/۲۰۱۶ 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب