شعر، ادب او کره کتنه

 • 1970-01-01

  امید

  میرویس عبدالهی

  مترجم زبان انگلیسی

 • 1970-01-01

  طعم خوش زندگی

  میرویس عبدالهی

  مترجم زبان انگلیسی