مجلات و کتب

محمد سعید شایان

shayan.ghr@gmail.com

0798200694

  • 2019-04-04معلومات تازه در باره ولسوال

    معلومات در باره ولسوالی تولک     ولسوالی تولک در غرب مرکز ولایت غور به فاصله (195) کیلومتری از آن قرار دارد. حدود ا ربعه آن از سمت شمال به ولسوالی چشت شریف و ولسوالی اوب

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه