مجلات و کتب

محمد عزیز عزیزی

mazizi@jame-ghor.com

0044100100100

 • 2019-04-13یاری مظلومان ودشمنی با ستمگ

  درد مـنــــدان را به دنیا تا توانـــی یار باش هرکجا غمدیده ای بینی به آن غمخوار باش   هیچگاه بر قلب مظلومی مزن سنگِ جفا مـَرحم ودارو به زخمِ هر دلِ افگار باش  

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-13مبارزه جدید سکولاریستها با

  وقتی نوشته وزین دوکتور دروازی را مشاهده کردم ، خواستم تبصرۀ برآن بنگارم ، لیکن دفعتا از نوشتن تبصره منصرف شدم وبعوض تبصره بر نوشته استاد دروازی مطالبی را بشکل منظوم

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-13سرشک خون

    مُلکی که در آن حاکــم ویا پادشهی نیست روزش همه تار واثر ازمهـرو مهی نیست   زندان بُوَد آن کشور وملت همه در بند بر مردم آن خطه دگر هیچ رهی نیست   اشک از مژه چون سیل

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-05آفت سیاسی بودن رسانه ها

  نمـــاید خلق را گمراه بسی اخبار، بی بی سی  حقیقت را نمی یابی تو از گفتــار بی بی سی عجب نبود دروغ ازفاکس پر نیرنگ صهیونیزم ولی حیران شدیم حالا ازین مـــکار بی بی سی ز

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-21در وصف بهار، و به استقبال از

    پیک شادی را بخود در این زمان دارد بهار بهر انسانهـــا ویا هر زنده جــان دارد بهـار   تا دمــد روح حیات بر مردۀ جسم زمین چون مسیحا معجزه ،ازآسمان دارد بهار   زنده م

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-13زندگی هدیــۀ زیبای خداست!

    زندگی هدیۀ زیبای خداست این گرامی است بسی نزد آنکس که ازفلسفۀ خلقت خود فهم وتفسیر کلامی دارد هدف ومقصد بالا ومرامی دارد .............. .......... زندگی نیست همه عیش وطرب ز

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-13برف پیــری

    برف چون دانه های مور وارید بر سر و مــوی صورتم بارید   شصت وپنج ساله مرغ عمرتنم ازتغــافل ز نخــل جان بپــرید   هیبت کـَوس کوچ و بانگ رحیل پرده های دو گـــوش من

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-13تعجب ابلیس ؟!

    ای که شیطان درعجب از کار تان مــــانده است بر شیوۀ رفتـــار تان   بیسواد و جاهـــل ودرمانـــده را بر سر شان می نهیــد افسار تان   منحرف کردید عوام الـناس را با چن

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-05تاجران سیاسی

  دریا ورود را به سرابی فـروختند   كان عقيق را به عنابی فروختـــد دلالهـــای ، ماهر بازاراين زمان    بنگر چگونه با چه شتابی فروختـــند آبِ وطـــن وآبروی ملک وخلـق ر

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-22بازارداغ مسابقــۀ ریاست جم

  بارِ دگر بملک ،عجب شورمحشر است از بهـــر انتخاب رئیسی به کشور است ما بنگریم قحط الرجال را درین وطن لیکن بــقدر کل نفوس بيش رهبر است  حتی کسیکـــه اهــل شبـانی نبود

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-17شناخت عارف !

  عارف آن نیست که مست ومی ومیخانه بود یا به  چشـــمان خمـــار کسی  دیـوانـــه بود   عارف آن نیست که برپیچ وخم زلف بتان دل آن بسته به موی  وگهی چون شانه بود   عارف آ

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-11در سوگ ار تحال نوراحمد رجا

    پدرجان از کنار ما به یکباره سفر کردی!   تو مارا در فـراق خویشتن با چشم تر کردی   همـه فصل زمستان خانۀ ما گــرم لطفت بود کنون انــدر نبودت کلبـــۀ ما سرد تر کردی  

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-02در رثای درگذشت برادر همسنگ

  این جهان دار ابتلا باشــــد بهرهرکس ز هر کجا باشد   خط دنیا که دارد آغــــازی عاقبت رو به انتهـــا باشـــد   هر نفس کـَش چشندۀ مرگ است حی مطلق فقــــــط خـــدا باشــ

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-01آدمی از دین وخرد سربلند

  هر که نداند رهِ خــر بستنش جای الاغ بستـه کند گردنش   آنکه ازآن خیری بکس نارسد مثل هم است زندگی ومـُردنش   آدمی از دین وخرد سربلنـد نه به لباس تن ویا خورد نش   دل

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-02در عزای قتل عام علما و دعوتگ

    دشمنـــان جناب پیغمــــبر عاملان فساد و فتنه و شــر   این ستم پیشه گان عصر نوین ضد ذیروح و باغ سبز و شجر   کتلــۀ ساخت دست استعمار قاتل وجـــانیان ویرانگــــر

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-21زن و اولاد صالح بهترین نعمت

  ​یک حقیقت دردناک   نزدیک غروب بود... باتمام هیجانی که داشت وارد منزل شدو خطاب به همسرش گفت: امشب مهمان عزیزی دارم که سالهاست ندیدمش... شخص باکلاس وتحصیل کرده وباکم

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-19(ص)طلوع خورشید جمال محمد

  سرو جان باد فـدایِ رۀ آن سرورما آنکه بود شاه رُسُـل رهبر وپیغمبرما   مقدمش مـُژدۀ از روشنی عالم داد  از کران تا به کران باختروخاورما   سرنگون گشت بُتان،چون بزمین

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-16فسـاد العـالـِم، فساد العـ

  صلاح ملـــک ومــردم ازدو عامــل به هر وقت وبه هر جا گشته حاصل   یکی از عالـــم ِ وارستــه و پاک دگر از فرمانـروای نیک وعــادل   تباهی نیز بهـــرکشـــور وخلـــق زشاه

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-14استحمــــارنوین ؟

  هر کجــا باشـــــد الاغ بی زبان می کنند اورا فساری در دهـان چون حمار ازعقل می باشـد تهی لاجـــرم بایــد بـــرد بـــار گـــران   هر رقم باری کنندش می برد  نیست فــــ

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-06غرور زر و زور ؟!

  ای که غره به زور بیش و زری روزی آید زهـــــر دو در گذری   زر وزور مثل لُنگ حملم است بسته گردد به هر تن وکمـــری   زر وزور پایدار وباقی نیست فکر عقبی کن ار تو با هنری

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-21قصیده ای بمناسبت شهادت سیدن

  باز این چه چیغ و هلهله وشور پیهم است ؟ گــویا صـــدای مــوشک طیاره وبــم است   اینجا نه سوریه ؛ نه عراق است یا یمـــن بر فرق شان عذاب به هروز وهـردم است   اینجا نه برم

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-16خطاب به لشکر ابلیس وعملکرد

    ای که شیطانی است این افکارتان!   لعنــتِ ، الله براین کــــردار تـان   ای جنـــود ولشکر ابلیس عصــر! ننگ ونفرین باد بر بــادار تـــان   ای بـــدور از دین وآئیـ

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-14نصیحتی به سورناچیان جنگ اخت

  بس کنید ای بد سـگالان بس کنیـد ای بدام نفس وشیطان بس کنید بر خرد حرمت گذارید هر یکی دشمنی با عقل وعرفان بس کنید از گذشته درس می باید گـــرفت تابکی  در بند عصیان؟ بس

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-31به پیشگاه رهبر بزرگ ومعلم ب

    إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ  الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ سورۀ الحجر- 96 -------------------------------------- سـر وجـا

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-22بمناسبت عید سعید قربان

  عید قـــربان آمـــده تا نفس خود قربان کنیم خویش را آمــــادۀ پیکارهـــــر شیطان کنیم   هــــر لباس زشت را باید زتن بیرون کنیم بعد از آن با آب پاکی شستشوی جان کنی

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-14در عزای آتش زدن شهر تاریخی

    این غزنه است مرکز محمود بت شکن آتش زده به هر طرفش جیش اهـرمـن   شهر درعزا ، رخت سیاه کرده بر تنش این مظهـــر تمــــدن اسلام وعلم و فــن   برکشته های مردم  هـــر

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-13مشاعره با جناب حافظ اکبری ش

    امروز صبح وقت وقتی جناب حافظ اکبری شاعر جوان وخوش قریحه طنزی را که بنده بجواب استاد اسیر نوشته بودم قرائت کرده بودند ؛ فی البدیهه این شعررا برای تقدیر از شعر من سر

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-13حقوق بشر در قاموس ستمگران و

    حق بشر این است به قاموس ستمگر   کشتار زن ومــرد مسلمان همه یکسر   بر ملت شام ویمن وبرمه وعراق دادند حق شانرا همه یکجا وبرابر ؟!   تنها زن ویا مـــرد کهنسال نکشته

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-11از کار نامه های خارق العادۀ

  گر ارباب خواهد که کاری کند یکی کاسـه را چون تغـاری کند   ویا سبزه ای را که بی ریشه است به مانند ســــرو وچنــــاری کنــد   و از خاک بی آب و کاه وگِلی کوه و گنبد و یا منـ

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-13قصر بی بنیاد شاهی

   مبند دل به قصوریکه سست بنیاد است ستــونهـای رواقش بـه باد بنـهــــاد است ندانم اینکه درین ارگ پر خطر بعضی   جنون گرفته و سرمست باده و شاد است عروس حجلــــۀ این کاخ

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-06لیلة القدر ازاستقبال بهــا

  مژده آمد زســـوی کوی نــگار بار دیگـر رسیــــــد مــــاه بهــار   این بهـار ِشــکوفـۀ وحی است روشنــی بخش خــاطــر ودیدار   ماه فیض نـــــزول رحمت حـــق همچو ب

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-30دفاع از سنگر حق

   دُرّ ِ سخن ِ حق همه نــاب است برادر روشنتر از هر قطرۀ آب است بـــرادر   بر ضد حقیقت نتوان گفت کسی حرف گر صاحب دین است وکتاب است برادر   هر ظالم وهر فاسق وهر فاجر بد

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-14قصیده معروف احمد النعیمی شا

  احمد النعیم شاعر معروف عراقی که بجرم سرودن این قصیده  توسط عمال حکومت صفوی ایران در حکومت  نوری المالکی طناب دار بر گردنش انداختند وشهیدش کردند برادران وخواهران ع

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-03به جواب گستاخی « نجیب بارور

  البته باید اذعان کنم خیانت سران کشور های عربی از حرمت کعبه و جایگاه معظم بیت الله الحرم نمی کاهد وباید پاس ادب را در برابر قرآن - وحرمت کعبه وحج بعنوان فریضۀ الهی مد ن

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-30هشتم ثور سالروز پیروزی جهاد

  امروز شنبه مورخ هشتم ثور سال   1397 هجری شمسی برابراست  با بیست و  ششمین سالگرد پیروز ملت مسلمان افغان بر اردوی بلشویک شوروی ونظام کودتائی وپوشالی دست نشاندۀ ماسکو د

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-27رّد اتهامات سکولاریستها وم

  رد مقاله منتشرۀ مهدی خلجی ( یکتن ازسکولاریستها وخبرنگار بی بی سی ورادیوی فردای امریکا )که بر طبق  نظریات مستشرقین بر پیامبر عظیم الشان اسلام را  تهمت  شهوت پرستی وز

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-27بهار نشانۀ از جمال وجلال ال

      بهار آیتی از خالق جهان باشد وجلوۀ زکمال وجمال آن باشد   بیاغ ودشت وچمن از مصورعالــم بهر طرف که نظرافکنی نشان باشد   به عند لیب سحر یابه فاخته وقمری ویا به نغم

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-19با استقبال از غزل ابوالمعان

  پیک شادی در بغل، از آسمان دارد بهار بهر مخلوقِ زمین شادی کنان دارد بهار تا دمــد روح دگر بر مردۀ جسم زمین چون مسیحا معجزه از آسمان دارد بهار   زنده میگردد گل ویا هرگی

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-17استیفن هوفکنگ بزرگترین فزی

  امروز استیفن هوفکنگ بزرگترین فزیکدان معاصر بریتانیائی بعد از پدرود گفتن حیات ، ‏یقین حاصل کرد که جهان هستی مبداء وانتهائی داشته وبرای خلقت واداره وتنظیم امور جها

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-05به مدعیان دروغین حقوق بشر ؟!

    آنهــا کــه از حقوق بشر بیش دم زنند خود بیشتربه فرق بشر توپ وبم زننـد   با این شعار کاذب خود  در همه جهــان بر عقل وهوش  نوع  بشر ریشخند زنند   بر واژه های حریت

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-04دعای خیر برای مجردان ونصیحت

    الهی باز گردان آن دری را بروی هر پسر یا دختری را خدایا! لطف کن بر هر مجرد بگیرد شوهری ویا همسری را بـه مردان نیز توفیـقی عطا کن بجـــا آرند رســم شــــوهری را به ز

  بیشتر ببینید
 • 2018-02-14به ارگ نشینان کابل !

  ای صبا تو ارگ را از خواب خوش بیدار کن گو بخـــیز از جـا وبر پا چکمـــــه وپیــزارکن   کشورانـدر ورطـۀ طوفــان سیل دشمنان زود باش فکـری به بند آب ویا انهار کن   مرز

  بیشتر ببینید
 • 2018-02-11«مرا زخیر تو امید نیست شــر

  صبا زمن تو پیامی به عین وغین برسان !   که دستـــرسی نبود خلق را به دفتر شان   بگو که مــردم مظلوم وبینـوای وطن دگر نمانده بایشان رمق وتاب وتوان   به هر طرف که نظر م

  بیشتر ببینید
 • 2018-02-06این قصــۀ مهار شتر با دم خر

  قصه ای گویم برایت ای پسر! تا شـــوی ازرمز دنیا با خبــر   مرد نیکی در زمانهای قدیم فاضـل واندیشه  ورز ونامـور مصدر خدمت به مخلوق خدا چون درخت سایه دار وپرثمر   پیشقد

  بیشتر ببینید
 • 2018-02-04مرثیۀ برای شهدای مظلوم وبی

    ( 27-01-2018 ) ********************************** خدایا ! سیل خون جاری بکابل فغــــان وگـــریه وزاری بکابل   به هر سو طفل ومرد وزن ببینی بخــــون غلطیده بسیاری بکابل   بجای اشک خو

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-30اشگی بپاس چشمان خون آلود خو

    کابل دوباره در غـــم واندوه و ماتم است از اشک چشم مردم آن هر طرف یم است   اجساد تکه تکه درین مسلخ شنیع گوئی که قتلگاه زاولاد آدم است   دستان وپای وسر همه از هم جدا

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-04با استقبال از سرودۀ برادر ح

  این سروده را همین حالا  بجواب غزل زیبای از دوست فرهیخته  محمد اکرم اکبری  نگاشته ام  -------------------------  شکـــوه زدَور، لایق هر  اهـــل حال نیست  چون چــرخ ،را به هیچ ام

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-02استیضاح (انجینر علی احمد عث

    انجینر علی احمد عثمانی یکی از وزیران متخصص ورزیده ومجرب افغانستان است که در کمترین دورۀ کاری خویش ، فعالیتهای آن در عرصه مهار آبهای افغانستان وتاسیس بند وبرق وتا

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-26با استقبال از غزل زیبای جنا

  زندگی در سایۀ استعمار زندگی در ظل استعمار باشد گـو مباش تابع وفـــرمانبــر بادار باشد گـو مباش   از برای حریت سر باختن مردانگیست بندگی در درگۀ اغیــار باشد گو مباش

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-07سرشکی بر تنهائی بیت المقدس

  قدس باشد قبلـــۀ اولای ما سجـــده گاه سید ومـولای ما   پارۀ جان وتن واعضای ما   زادگاه انبیــــا ومــرسلــین بوده در تاریخ این دنیای ما   از سلیمـــان ابن داود نبی ت

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-04بمناسبت طلوع خورشید زمین

    حمد بیحد به خالق سبحان کزعدم آفریده کل جهــان واحد ولا شریک له باشد او منزه زمثل وجا ومکان مالک وپادشاه ارض وسماء رازق زنده جان وهر حیوان همـــه ذرات آسمان وزمین

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-01هشدار به سران حکومت وحدت مل

  بعد از اشغال عراق توسط امریکا وانگلیس که با حمایت مستقیم رژیم صفوی ایران صورت گرفت ، امریکا دست ایران را در امور عراق - سوریه - لبنان - وحتی یمن باز گذاشت وما شاهد خطرن

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-05یکصدمین سالگرد اعلامیه ننگ

  در اواخر جنگ اول جهانی اول  در 1917 آرتور جیمزبالفور Arthur James Balfour(  سیاست‌مدار بریتانیایی بود که بین سال‌های ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۵ نخست‌وزیر این کشور بود نقش بزرگی در تشکیل

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-29بمناسبت شهادت سیدنا حسین (ر

  باز این چه چیغ و هلهله وشور پیهم است ؟ گویا صـــدای موشک طیاره وبــم است   اینجا نه سوریه ؛ نه عراق است یا یمـــن  کانجا عذاب پیهم وهروز وهـردم است   اینجا نه برمه است

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-04جنایت بر علیه بشریت بر ضد مس

  الهـــی قحــط انسان بینــم امروز به دنیا مرگ وجدان بینم امروز   دل نا شـــاد روهینگاه در آتش  کبابِ سرخ وبریان بینم امروز   زخـون مسلمین برمه هر سو بسی رودِ خروش

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-31در سوک وطن بیمار وبی پرستار

    وطن بی سرور وسـردارامروز نه اورا رهبـــرِهشیــارامــروز   متاع ملک ویا سرمایه اش را نباشد حامی وغمخــوار امروز   ازآن مردان عزم ورزم وبزمش نــدارد کس ســرِ پ

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-18قصیده ای به پیشواز سالروز ا

    ای خــداوندان عقـل الاعتبـــار الاعتبار ! علم ودانش مایه فخـراست ونام واعتبـار   حـــریت رمــز کمال وامتیــاز آدم است ازهمه مخلـــوق عالم در بسیط روز گار   قــ

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-13کوتاه سخنی با مشاورین فرهنگ

  بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اینکه مطلب مختصری را پیرامون موضوع فوق بنویسم ، لازم میدانم که بدوستان وخوانندگان صفحه ام اعلام بدارم که بنده از همان روزهای اول سر وص

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-31بمناسبت باز گشائی مجدد مسجد

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ - سورۀ محمد آیه 7   قدس !تو ای قبلۀ اولای ما افتخار دین وهم دنیای ما

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-28چه با سعادت اند پدران با فضی

    مر حبـا بر چنان نکــو پدری که زبعـــدش نکــو پســـردارد هر که فرزند خو ب بار آورد تاج عــزت به فـرق سر دارد هست فـــرزند صــالح انســان چون درختی که بار وبر دارد

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-25افســـانه یا حقیقت ؟ قضاوت

  بیست وچند سال قبل با شخص فرهیخته ، وموسفید وپخته سالی ، از سرزمین لاجوردین بدخشان ، که با شعر وشاعری وادب وعرفان و حضرات سعدی مولانا وبیدل وامیر خسرو بلخی وجامی و.....

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-23خطاب به درندگان دوپای صهیون

  ای دشمــــنان نسل بشر ننگ برشما ای مایه های ظلم وشرر ننگ برشما   ای دور از کـرامت انسان واز شرف ای وحشیان کـوه وکمــر ننگ برشمـا   از اُنس دور بوده واهلـی نگشتــه ای

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-21چرا؟ عاقل کند کاری که باز آر

  کسی بر عقل ودین حرمت نداشت از روی نادانی ســــزایش حســرت واندوه وتشـــویش وپریشانی   خــدا داده بهر کس دانش وعقـــل وخـــرد تا آنک نســـازد خویش را در بنــد حکم ظا

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-15بجواب شعر عاشقانه حاجی قاری

  همین لحظه قطعه شعر عاشقی از دوست عزیزی خواندم به جواب غزل عاشقانه شان ابیاتی چند را فی البدیهه سرودم جناب حاجی قاری صاحب ! با تقدیم سلام در حفظ وامان خدا باشید ماشاء

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-07یادی از سردار نامدار جهاد ش

    صفی الله جان افضلی ، یکی از استوانه های محکم وپر صلابت و دژ تسخیر نا پذیر سنگر انقلاب اسلامی افغانستان در حوزۀ غرب وشهر هرات باستان بود ، حقا که این مرد سترگ ، با آ

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-30نصیحتی به ضیا رفعت شاعر هجو

  ای بچه کگ خیره ونادان توکی هستی ؟ دور از ادبِ طفل دبستان تو کی هستی؟ با آنکـــه الفبـــای دیانت نشناســـی نفرت کنی از آیۀ قرآن تو کی هستی ؟   توهــجو و تمســـخربه خ

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-04استغاثه ملت مظلوم وتنهای سو

  ای خدای عزیز وای غفار ! خالـق آسمان ولیل ونهــــار   حافظ نظم چرخ افلاکی کنترولــــر کنبــــد دوار توقدیمـــی وکائــنـــآت حادث از عدم کرده ای جهان اظهار در امور جه

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-30آیا دست آورد های کودتای کمو

  «پیش جانانۀ ما کشمش وپندانه یکی است»    دانۀ خردل ویا شـــاه توت بی دانه یکیست ؟! در مـــذاقِ دهن وکام لب ونــوش کسان حنظل تلخ ویا مــزۀ هندوانه یکیست  ؟ آنکه در راه

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-30هشتم ثور سالروز پیروزی جهاد

  امروز سه شنبه مورخ هشتم ثور سال سال 1396هجری شمسی برابراست  با بیست و پنجمین سالگرد پیروز ملت مسلمان افغان بر اردوی بلشویک شوروی ونظام کودتائی وپوشالی دست نشاندۀ ماسک

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-27بمناسبت روز نکبت بار کودتای

  شام تاریک وطن از کــودتای هفت ثور قتــل عام مرد وزن از کودتای هفت ثور مشت افرادی که از علم وفراست دوربود گشت حاکـم آن زمن از کــــودتای هفت ثور مردم ماخون دل آنروز،

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-24روضه خوان ؟!

  کارهرشیطان نماید روضه خوان  غــارت ایمــان نماید روضه خوان با دروغ وخـــــدعه ومکــــر فریب خلق را حیران نمــاید روضه خوان بر بنــای فکــر استحمار، خویش  ساده را

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-07آیا با حملات موشکی امریکا د

  وزارت دفاع امریکا وصد راعظم اسرائیل قبلا روسیه را از حمله بالای پایگاه شعیرات در استان حمص سوریه اطلاع داده بودند !  وزرات دفاع آمریکا "پنتاگون" اعلام کرد که آمریکا،

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-29پارلمان غیر مسئول افغانستا

  اگرکشور چنین بی سروسامان است به شورا چه ؟!   اگربنیاد ملک از بیــــخ ویران است به شوراچـه؟! اگر اندر فســـاد ورشـــوت وظلم وتبهــــکاری وبدنام جهان این ملک افغان اس

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-27«علاج واقعه قبل از وقوع بای

  سر انجام بعد از خواب گران و طولانی ؛ سی وهشت  ساله که دشمن مهاجم بر دروازه های خانه کشور های خلیج دق الباب نمود بیدار شده وبفکر افتادند که چکار کنند ؟!  سقوط نظام مستق

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-19به میمنت فرارسیدن بهار این

  تجلیل از رسومات وعنعنات مخالف ارزشهای اسلامی واعمال ناروا وشعایر بودائی ها ساسانیها وزردشتیها مطلقا حرام وناروا است از جمله تجلیل از چهارشنبه سوری واز پالای آتش پر

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-18نصیحتی بجواب شعر اهانت آمیز

  ای بچه کگ خیره ونادان توکه هستی ؟  دور از ادبِ طفل دبستان تو که هستی؟ با آنکـــه الفبـــای دیانت نشناســـی  نفرت کنی از آیۀ  قرآن تو که هستی  توهــــین و تمســـخربه

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-17آیا موج عظیم تبلیغات رسانه

  بعد طرح توطئۀ دروغین وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق وهمکاری صدام حسین با القاعده ( که بعد از پانزده سال خود امریکا واروپا این ادعا را بی اساس ودروغین خواندند ) واشغا

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-11جهنم کابل یا بهشت موعودی که

  باز درسر هوس رفتن میهن کردیـــم  سیرباغ وچمن وسبزه وسوسن کردیم  گفته بودند چواروپا بکنیم کشورتان شادمانی بچنین کشورگلشن کردیم  وعده دادند بما طرح«پلان مارشال »(1)

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-08شناخت دین آ خوند های رافضی

  رافضی را نفـــاق آئین است دشمـــنی با حقیقت دین است نـُه َدُهـــــم  دین  رافضـی به حساب تقیـــه و َجعــــل و یــا دروغین است مابقـــــی دین او چو بشمـــــاری دشن

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-23آیا سکولاریستها اهل مدارا و

  خمیر مایه فکری سکولاریستهای دین ستیز با کمونیستها چندان تفاوتی در مبارزه با اسلام وارزشهای دینی وفرهنگی وهویت ملی ما ندارد کمونیستها برای بدست گرفتن سلطۀ سیاسی ونش

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-23ابراز تسلیت بمناسبت وفات پی

  {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} [العنكبوت: 57] هر نفسی چشندۀ مرگ است وبعد از آن بسوی ما خواهید آمد  ************************************** امروز از طریق

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-13مـُژدۀ طلوع آفتاب در جزیرة

  محمد (ص)  می آید..... در دوازدهم ربیع الاول می آید اوست که از ذریۀ ابراهیم خلیل ( بزرگترین بت شکن تاریخ) واز اولاد اسمعیل ذبیح واز سلسلۀ سایر سفیران الهی در زمین میباشد ،

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-30آیا سکولاریستها اهل مدارا و

  خمیر مایه فکری سکولاریستهای دین ستیز با کمونیستها چندان تفاوتی در مبارزه با اسلام وارزشهای دینی وفرهنگی وهویت ملی ما ندارد کمونیستها برای بدست گرفتن سلطۀ سیاسی ونش

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-17بپاس تقدیر از جناب آصف ننگ

  بپاس تقدیراز جناب آصف ننگ (والی ولایت فراه ) که نوید (طفل خردسال معصوم ) را از چنگ  اختطاف چیان جنایتکار موفقانه نجات داد خوشا بر آنکه نام و ننگ دارد به ضد اهـــرمنهـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-15آیا سلب صلاحیت شخصیتهای مسل

  من این وزیر جوان ( انجینر علی احمد عثمانی وزیر آب وبرق ) را از دوران طفولیت شان میشناسم  انسان دین دار - با تقوا وخدا ترس ومتخصص ومجرب در امور مهندسی ودر عین حال انسان م

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-10به جلو دار بی جلو قتل و کشتا

  ای که از رحم وعاطفه دوری!   می کشی خلـق را به مجـبوری   نه ترا چشم وگوش انسانی است  یا که اصـــلاً هم کر و کوری   بر غریب وضعیف وخوار جهان جـــابری - ظالـــمی وپر زوری

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-19صدور جواز سفر به جنت رضوان ت

  پاپهـــای عراق و هم ایران بنمودند  حــراج باغ جنان ازطریق رسانه های خودی هر کجا کرده اند این اعلان ایهــــالناس ! زود بشتابیـــد میفروشیم بهشت را ارزان می توان هر ک

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-07آیا میتوان در برابر جنایات

  گفت پیغمــبر مسلمـانان ، چنـــان هم چو جسم واحد اند در این جهان گرشود از جسم،عضوی درد مند جملـه اعضـا میشوند اندر فغــان کشور شام قلب این امت کنـــون گشته خونین از س

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-17قبلــۀ مدعیان دروغین اسلام

  آنکـــه لافش همیشه از دین بود کعبه اش قصر سرخ پوتین بود (***) زیر پـــوشش حب آل رســـول قلب او پر زنفـــــرت وکین بود ظاهــراً دشمن عـــدو خـــدا درعمل دوست کفر بی دین

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-20درد دلــــی بـــا خـــــــ

  خداوندا !    ثنا وحمد بی پایان ز روز اولِ خلقت ....   وتا روز قیامت در همه دوران .....   زمخلوقات تو هر یک ، ملائک ، جن ویا انسان سزاوارِ تو میباشد فقط ای خالق سبحان!   ---------

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-18نصیحت یک تعداد دوستان به ای

  گویند ز سوریه سخن بیش مگو ! از آه وفغان خلـــق دلــریش مگو! با تو نبود حسـاب قصاب دمشق از قتل  زیاد بره ومیش مگــو! گر خلق مسلمان عـراق ذبح شوند بر بند دهان ، زقبل واز

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-18تعلیق، تعطیل والغای پروژۀ «

  آنچه درین روز ها ملت افغانستان شاهد آنست ، حکایت از آن دارد که بعضی از اقوام وملیت های این کشور قبل از اینکه بمنافع اسلامی - ملی وملی ومیهنی شان بیاندیشند به تحریک اجا

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-27هشتم ثور سالروز پیروزی جهاد

  امروز چهارشنبه مورخ هشتم ثور سال 1395هجری شمس برابر با بیست و سومین سالگرد پیروز ملت مسلمان افغان بر اردوی بلشویک شوروی ونظام کودتائی وپوشالی دست نشاندۀ ماسکو در افغا

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-27بمناسبت سی وهشتمین سالروز س

  فاجعـــۀ خونبار هفت ثور 1357 *********************** از کــودتای ثور سخن هست بیشمــار کی میتوان بگفت یک از جمله صد هزار کار نامه های زشت و پلیدش بیک کلام روز سپیــد ملـت ما کــرد

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-25در رثــــــای شهدای امــــ

  بشنو از کابل حکایت میکنند عــــــدۀ ظلم جنـــایت میکنند امنیت را ازوطن ببریده اند مردم ما هر طرف غم دیده اند مــــردمِ بیچـــارۀ بی روزگار درد شان بگذشته از حدوشما

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-18در سوگ « ستایش » دختر مهاجرا

  تیردشمن میرسد هر لحظه بر جان شما همچنان  بر قلب ملک سخت ویران شما   ظلم بیحد باشد از همسایگان غرب وشرق چشـــم من بیند وچشــم خلق وچشمان شما   ملتِ ما بین دو سنگ گــــر

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-05ســرشـک خــــــــون

  ملکی که در آن حاکــم ویا پادشهی نیست روزش شب تار و اثر ازمهـرو مهی نیست زندان بُوَد آن کشور وملت همه در بند بر مردم آن خطه دگر هیچ رهی نیست اشک از مژۀ چون سیل روان بیش

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-15بمـنـاسبت 24 حـــوت سال 1357 ه

  بمناسبت سی و هفتمین سالگرد قیام قهرمانانۀ 24 حوت سال 1357 مردم با شهامت هرات که سر آغار زوال نظام کمونیستی در افغانستان و سپس جهان گردید بسم الله الرحمن الرحیم ======

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-09سرودۀ بمناسبت هشتم مارچ: رو

  هر چند تجلیل از روز بین المللی زن بشکل نمادین ونمایشی بمعنی تجلیل وتکریم زن در جهان کنونی نیست زیرا نه نظام های کمونیستی واشتراکی ونظام نظام کاپیتالیستی برای زنها ا

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-25بیاد افغانهای کشته شدۀ دوزخ

  ای وای به ملکی که،درآن راهبری نیست پیش کسوت وصاحبنظــر وبا هنری نیست ویران شود ار ملک وشود کشته زن ومرد اورا ز غـمِ کشور و ملت خـــبری نیست گر خون چکد از دیده هر مرد و

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-22کاش وجدان بشر بیدار بود ؟!

  کاش وجـدان بشر بیـدار بود!   از جنایت درجهــان بیزاربـود   آدمیزاد این چنین وحشی نبود نه بمثل گرگ ویا کفتــار بود   نسل انسان مهربان برهمدگر نه چنین درنده وخونخوار بو

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-17سخنی با ولادیمیر پوتین "برژ

   سخنی با ولادیمیر پوتین! وارث تخــت بلشویک لعــین   سخنــی مختصر به تو دارم گوش می کن وپند گیرازین   رفت دوران شـــوروی حالا روزگارِ سیاه وبس ننگین   آنچه درشوروی نمو

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-05شرمساری جهان در برابر طفلکا

  ای کودکان سوریه جانم فــدای تان اشکم زدیده می چکد اکنون برای تان فریاد الغیاث شما بر فلک رود اما کسی نمیشنود این ندای تان خشگیده است آب از آن چشــــم ناز تان بر جای ا

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-01مـحـبــت رســــول الله ص

  عن أنس – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:   « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين »  .( أخرجه البخاري[32] ومسلم[33] ) از انس (رض)

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-29در حاشیه کنفراس وحدت اسلامی

  ********************************** ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (سور

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-28ششم جدی سالروز اشغال نظامی

  36 سال قبل از امروز،  زمانیکه جغد سیاه کودتای ثورسال 1357  بر برج وباروی کشور افغانستان  سرود مرگ میخواند ،وکشور افغانستان به  جهنم سوزنده ای توسط عمال کودتای ثور تبدی

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-24عرض تعظیم بـــــــه مقام ح

  یاران و اهل بیت  شان (رضوان الله  تعالی  علیهم اجمعین) بنام خداوند بزرگ ومهربان (ج) ذات بیچو نی  که اند ر کائناات     هم قدیم است خودش قائم بذات )   از عد م   موجو د را 

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-15دشمنی بـــــــا اسلام ومسل

  دين حــــق را دشمنانِ بيشمار بوده است در هر زمــان وروزگار بوده اند پیغمبران در هر زمــان دعوت شان از برای انس وجان با کتاب وبا بیانِ خیر وشر راهنمـــا بودند بر نوع

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-01ابراز امتنان از شاعر درد آش

  امروز یکشنبه مورخ 29-11-2015 وقتی وقتی صفحه فیس بوک را باز کردم ، چشمم به قصیدۀ بلند بالای شاعر درد آشنای کشور سید فضل احمد پیمان افتاد این قصیده را بجواب نامۀ منظوم بنده

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-27بـــــه مدعیان دروغین حقوق

  آنهــا کــه از حقوق بشر بیش دم زنند خود بیشتربه فرق بشر توپ وبم زنند   از بهر نفت ومعدنِ الماس ویا طــلا سر های بیشمار به تیـغ ستم زننـد   گر گربه وسگی بشود کشته زین کس

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-15حادثۀ تروریستی پاریس فرانس

  حادثۀ تروریستی پاریس وقتل مردم بیگناه ادامۀ همان سناریو های قبلی لندن ومادرید و.....است تا مسلمانان فرانسه واورپا وحتی اسلام را دین ترور ووحشت قلمداد کنند  *****************

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-09بمناسبت تجلیل از هفته شهید

  شهید استاد ربانی یکی از بنیانگذاران نهضت اسلامی وشهید مسعود نیز یکی از طلایه داران وپیش آهنگان نهضت اسلامی افغانستان بودند ********************************************************* این مقال

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-22شـعــر کــلام سِحر

     ********************************************** شعر آن بود که خفته دلی را خبر کنـد خیزد زخواب غفلت وعزمِ سفر کنـــد   شعر آنبود که خرمن جورستمگران همچون لهیب سوزد و قصد شررکند   شعر، آن

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-19ســرنـوشـت ستـمـگـــران تـ

  روزی شود که نالۀ مظلوم اثر کند بر اوج آسمان الهــــی سفر کنـــد دربِ هفت آسمان بشود باز در رهش زانجا بسوی عـــرش الهی گذر کنـــد آنوقت به درد نامـــۀ هربینــوای دهر

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-17عرض سلامی به بانوی فرهیخته

  سلام ودرود بر تو فرزانه خواهر توئی خواهران را چو الگوی بهتر سلامت کنم زانکه در این زمانه کم است مثل تو قهرمانی ،دلاور سلامم به آن گنج پنهــان صدرت کلامِ الهــــی حــ

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-15توسط عمال استعمار بمناسبت ش

  دریغــا کابل زیبایِ ما با چشم  خونبارش که تیر دشمنان پیهم رود بر قلب افکارش همان کابل که صائب بهر توصیفش به استادی  سروده شعر رنگینی او در دیوان اشعارش  (1)    « خوشا ع

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-15بمناسبت دومین سالگرد کودتا

  دوسال و اندی از کودتای خونین وننگین نظامیان مصر میگذرد کودتائیکه نقشۀ آن در تل ابیب ریخته شده وذریعۀ نظامیان وابسته به صهیونیزم وامپریالیزم وحمایت مالی ارتجاع عرب م

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-05نصیحتی به ویران کنندگان مسا

  ای زسر تا بپـــــای نفرت وکین ! دور ازعقل وعلم وحکمت ودین   تو نمــودی خـــراب بیت خـدا انتظــــــارداری از خدا تحسین؟   کار زشت ترا نکـرد به دهـر حتی ابلـیس وکافران

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-14زور تفنگ

   به دنیا  حق ، با زور و تفنــگ است از آن رو قتـــل و ویرانی وجنگ است   زدســــت جــور اربــــابــــان ظالـــــم جهان با این بزرگی تنگ ، تنگ است   به هر ســــو شیشه امی

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-08به یاد بود شهید صفی الله افض

    باز بر یاد تو اشکم همه  از دیده برآید کس غــمِ  داغ  ترا هیچ  تسـّـلا ننماید   گشته انبوه  غمِ هجر تو در خــانۀ قلبم محرم  رازندیدم ، گره از دل بگشــاید   چون

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21در گذشت مارشال محمد قسیم فه

  انا لله وانا الیه راجعون مارشال محمد قسیم فهیم یکی از شخصیتهای مهم جهادی وسیاسی کشوردر اثر سکتۀ قلبی دار فانی را وداع گفت ------------------------------ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21عروج بسوی عـــــــــــرش ا

  بسم الله الرحمن الرحیم -------------------------- خوشا آهنگ هجرت ساز کردن بــه دورِ عرش حــق پرواز کردن زعمر ذلــت وخــواری گذشتن حیــــاتِ جـــاودان آغـــاز کردن   عزیزی - سا

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21مکثی بر نوشتۀ نصیحت گونۀ جن

  بسم الله الرحمن الرحیم فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ  يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ ه

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21مـــــــاه محرم و عاشورا و

  بر گرفته از سایت عقیده : عاشورا، دهمین روز ماه محرم است که از قدیم الایام در اکثر ادیان آسمانی دارای فضیلت و جایگاه ویژهای بوده است؛ بطوری که یهودیان، این روز را، روز

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21شـکــســت قــلــم

  خواهران وبرادران عزیزم ! با عرض سلام بدنبال وقایع هولناک وترا ژیدیهای پیهمی که بر علیه مسلمانان میانمــار وهم چنین مسلمانان سوریه توسط بودیستهای فاشیست ورژیم غالی ن

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21دفـــــاع از ام المومنین حض

  این منظومه برای دفاع ازحریم شخصیت(اُمُّ المومنین حضرت بی بی عایشه صدیقه)( رض)  که درین اواخر از طرف اهل کفر و نفاق  مورد هتاکی قرار گرفته بودند نوشته شده است. به حکم

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21دین اسلام بــــــر نقل و عق

  عقل واستد لال یکی از پایه های بزرگ شناخت ومعرفت انسانی در جهان هستی  ومعارف اسلامیست. گر به استد لال کار دین بُدی فخر رازی راز دار دین بُدی! مولانای بلخ   برادران  

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21شیطنت اهل غرض نباید وسیلۀ

   نور چشم عزیزم نجیب جان صبا !  برا یت سلام میفرستم  هر چند نمی خواستم برایت جواب بنویسم وسکوت را ترجیح دهم ، اما محتوای نوشته اخیرتان  مرا وادار کرد تا برایت  مختصراً

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21در پاسخ به ابها مات انجنینر

  دوست عزیز وهم نام خوب من جناب انجینر صاحب عبدالعزیزاویانی!   سلام ورحمت الهی برشما باد از کمال ادب واحترام تان  که در نوشتــۀ زیبای تان   مراعات کرده بودید ممنونم  و

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21پاسخـی بــــرای رفع شبهات

  که درارتباط  به موضوع  اهل بیت پیغمبر (ص) ارائــه داشته بودند . ----------------------------------------------------------------- قسمت اول : -------------   نحمد ه ونصلی علی رسوله الکریم  ونعوذ بالله  من

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21شهادت کوه عظیم جهاد وانقلاب

   اعوذ بالله من الشیطان الرجیم   « من المومنین رجالٌ صدقوا  ما عاهدوالله علیه فمنهـم من قضی نحبه  ومنهــم من ینتظر  وما بدلوا تبدیلا – قر آنکریم   »   دادن دل نیست

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21بـــا استقبال از غزل معروف

  ســرود آزادی برادران  وخوهران ارجمندم ! با عرض سلام   انگیزۀ  سرودن این  غزل ( سرود آزادی )  را که با استقبال  از غزل  ابوالقاسم لاهوتی  شاعر بلند آوازه و شخصیت آزاد

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21نقد و نصیحت وسیلۀ پیشرفت و ت

  بسم الله الرحمن الرحیــم والعصــر ، ان الانسان لفی خسر ، الاالذین آمنوا وعملــوالصالحات ، وتواصو بالحق وتواصوا بالصبر (قرآنکریم سورۀ عصر )     اولا ً قبل از ینکه وا

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21محــــــرم شناسنامۀ اسلام

  جنگ حق و باطل نبردی است ازلی که ناقوس آن در روز خلقت دمیده شده تا بروز پیروزی حق بر باطل در محشر ادامه خواهد داشت. از جمله نبردهایی که تیغ بران حق کمر باطل را در آن شکست

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21قیام حضرت امام حسین رض در ر

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------     من درین منظومه آرزو ندارم تا مرثیه بسرایم  ویا روضه بخوانم  ، بلکه آنچه برای من و  هر مسلمان  در خور اندی

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21تـــراژیــــــدی

  دنیا به کفر باقی می ماند اما به ظلم باقی نمی ماند (حدیث شریف) چندی قبل، صحنۀ تراژیدی  قتل دسته  جمعی ، تعدادی از مسلمانان  را که ،بدست پولیس نایجیریا قتل عام شده بودند

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21در محضرمادر بزرگوار مان حضر

  بسم الله الرحمن الرحیم -------------------------------- مادرم جان من فــدای تـوباد فضل توکی توان نمودن  یاد!   پدرِ تـو رفیـــق و یـــاررســــول َزهی ، برمادری که چون تو بزاد     

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21غـــم مخـــور مادر مـن

  دفاع از حضرت بی بی عایشۀ صدیقه (رض)   در حقیقت دفاع از قرآن و آبرو  وعزت رسول الله ( ص) می باشد   این منظومۀ برای دفاع ازحریم شخصیت  اُمُّ المومنین حضرت بی بی عایشۀ صد

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21آئیــنـه هـــا را نباید شکس

  چند روز قبل  غزل بسیار زیبای  جناب مهندس  امیر فروغ را که از فرهیختگان وادب دوستان خوب کشور مان بوده وبرای من نیز  سمت استادی را  داشته وبایشان احترام خاص دارم ، در

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-21پیوند طریقت بـــــــا شریع

      ---------------------------  در آغاز  سخن از جناب مولانا عبدالگبیر فرخــاری  ، به نسبت استقبالیکه از غزل اینجانب  ، تحت عنوان  (مسجد یا میخانه  ؟؟؟!!!)  بعمل آورده بودند ، اب

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-09«خدا یا ! من نمیدانم ، به علم

  «خدایا من نمیدانم به علم خود تو میدانی » زنسلِ آدمی پیــدا شــده ، درنده حیوانی   بنامِ حـُریت قتل بشر بر هر طــرف جـاری زدست وحشی یِ دوپای،آدم خوار ویا جانی   به هر س

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-02سکوت مدعیان حقوق بشر در برا

  ای مدعیِ حق بشر ! باد  بر تــوعار روز سپید خلـق جهــان گشته شام تار   بنگر! به خیل رمۀ مظلوم و بی شبان شبخون هــا، زگلۀ کفتار وگـــرگ هـار   بر هر طرف که خوب نظر میکنی بچ

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-29هشتم ثور سالروز پیروزی جهاد

  امروز سه شنبه مورخ هشتم ثور سال سال 1394 هجری شمس برابر با بیست و دومین سالگرد پیروز ملت مسلمان افغان بر اردوی بلشویک شوروی ونظام کودتائی وپوشالی دست نشاندۀ ماسکو در ا

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-27در رثای خواهر شهید فرخنده ک

  خواهرِ ما بنام فرخنده با سجايايِ نيك زيبنده   دورازكفر وشرك وراه ونفاق ضد شيطان از خــدا رانـــده   اهل دين وحجاب واهل نماز هـم كلام خـــداي خواننده   اودر آسمــــان

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-15رستاخیز 24 حوت سال 1357 مردم ه

  بسم الله الرحمن الرحیم ******************* درآن شبها که جغد شوم بدبختی سرود نحس را از برجهای شهر وهر ویرانه سرمیداد واهل قریه ها ،وشهرها آنرا.... شگون مرگ می خواندند ودر فردا

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-17به مناسبت 26 دلو سالروز شکست

   در کشور افغان زمین، مردم به عزم آهنین در سنگرحق ویقین، پیروز گشتند این چنین   این مأمن شیران بُوَد،دشمن از آن ترسـان بود هر فـــرد با ایمان بُوَد ، اندر نبرد کــفر و

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07طلوع آفتاب جهانتاب در شبهای

    ســلام ودرود بر جناب پیامبر امامِ رُسُل خلق را جمله رهبر  سلام ودرود بهر اصحاب ویاران که بعد از همه انبیاء خوب وبرتر ســـلام ودرود بهـــر ازواج پاکش که بر حکم قرآ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-01به جواب محمود شرافت یکتن از

  الا ای آنکه نشناسی علی را زبان صلح وساز همدلی را سخن برعشق مولا کردی آغاز در آخـر گفته ات با کفر دمساز الای رافضی یک لحظه خاموش به حرف یک مسلمان مینما گوش علی داماد و

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-27بمناسبت قتل عام بیگناهان در

  باز ،بملت غم و ماتــم رسید تحفۀ همسایه بما، بـَم رسید   نیست فقط هِدیه بهنگام عید هرروزوهرهفته وپیهم رسید   قلب وطن دار بشد داغـــدار زینگونه اخباریکه هردم رسید

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-21در رثای دخت فرزانۀ افغان ،ح

  درین وطن که شبیخون گرگ وکفـتار است زعیم مُلـک بخواب است یا کــه بیدار است   درندگان که به جرئت به گله حمله برند ندانم اینکه شبان مرده یا که بیمار است؟ زانفـجارِ بم وا

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-15در نمکسار خرافات

  در نمکسارخــــرافات وکَلـــَـک هر که افـــتد جابجا گردد نمک آنکسی کز عقل ودین بیگانه شد مستحق تیــغ ورنجــــیر وفـَلَـک(1) دور باش از دامهای روضه خوان تا نیـــافت

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-09با استقبال از مصرع زیبای حض

  درین جهان که کنون حکم زور واجـــبار است نظـــام وحشت جنــــگل روان و در کار است غزال و جوجـۀ آن هر طرف رمـــیده دون پی دریدن شان خیل گرگ وکفتار است ز دود ظلـــم که بر

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-19جایگاه حضرت علی رض از نظر مس

  علـــــی آن بندۀ خــاص خدا بود طریقش راه ورسم مصطفی بود علی دوســـتدار یاران پیــــامبر به کارِ دین بایشــان هم نوا بود علی ایمان آن در روز روشن چو بوبکر وخدیجه ، ز

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه