مجلات و کتب

منصور خسرو

mkhosrow@jame-ghor.com

009934534534

 • 2019-02-13دختری در کوه پاهای فقیرنشین

    اورا شریفه موحدی نام دارد؛ شریفه موحدی متولد سال 1372 در قریه چلابک ولسوالی لعل سرجنگل غور است او سختی های زندگی را از همان دوران طفلی آغاز کرده است، شریفه یک دختر قش

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-18قاری رحمت الله بنیان گزار گ

    قاری رحمت الله کی بود؟  عبدالحی خطیبی سخنگو والی غور میگوید که قاری رحمت الله باشنده منطقه مرغاب فیروز کوه ، عضو پیشین حزب جمعیت و اولین شخص بوده است که هسته گروه

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-27حکیمی: قانون پذیر وانجام فع

    سی سال قبل دریک خانواده سنتی که برآن خانواده جهادی هم گفته میشد، دریکی از قریه های کوچک غور تولد شد وعقربه های ساعت برای گذراندن عمرش ازهمان وقت به گردش آغاز کرد.

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-06اعضای سازمان روند سبز دریک

  این نهاد مدنی با سردادن شعارهای ضدطالبانی ازحکومت وحدت ملی خواستند که با عاملین رویداد شاهراه کندز بغلان جدی برخورد نموده و موقف سیاسی خود را دربرابر گرو های ترورست

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه