مجلات و کتب

Shahla Latifi

latifi.shahla1@yahoo.com

9043090987

 • 2019-08-14Shrewdness

  I’m talkative I’m talkative of forbidden words I’m talkative as a singing bird   Full of natural shrewdness I’m talkative about life’s unfairness About the end of a gloomy song About an injured soul that left sadness in my heart   Behind the thickest layer of my view Free as a

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-10نماد صلح

  من چرا بیشتر برای خود و از خود شعر می‌گویم؟ !چون «من», معنی شعر را حقیقی می‌کند چون«من»، نماد صلح دیروز و تمدن امروز است من، صدای آرام دختران دهکده رویایی زنان قربان

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-25آتش اضطراب

  کیست  که از سراپای پیکر من غصه بزداید کیست که در لحظات ناشاد  در دقایق سرد شب های دراز  روی بستر خیال میان آتش اضطراب زیر آب جاری  میان باغچه آزاد در خوشی در روزهای پُ

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-24My Compelling Heart

    I believe I belong to me Whether I’m happy Or as gloomy as night I believe I belong to me   Even though my compelling heart fell in love numerous times Still, I believe I belong to me   Whenever I stare into my past When I become an image of the sad moon When the light of mindfulne

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-04شعرهای کوتاه

    شانه های لخت من در تاریکی شب ها گرمی چشمان تو بود تو رفتی و اکنون ستاره ها با تبسم گل‌های شفق یکجا به آغوش می‌کشند مرا ~~~~~~~~~~~~ دوری از تو قلبم را به درد می‌آورد و گا

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-02Uncaring Touch

  The moment he reached for my breasts I froze up My inner fear awakened by my anger My skin felt cold My head felt heavy My body, numb with fear, tried to squirm free of his uncaring touch   Suddenly I remembered the advice of my mother: “Be obedient to your new husband!”   But brave

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-26بندهای میل و هوس

    حقیقت تلخ تاریخ بشر این است که مرد, زن را عمدتأ، به دلیل میل جنسی دوست داشته است، تمایل به ازدواج نشان داده است، به همسر خود خیانت کرده است ، به معشوقه اش خیانت ک

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-26My Lips

  My lips reveal a love Like the taste of a green apple-sour and refreshing Reveals the true nature of love When unwanted words Wounded and unsmooth exit from my lips Reveal the naked truth My lips become alive Whenever I talk to you Like colored grapes in the summer Like a kiss of wind on my sho

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-14نکات کلیدی درباره من

  نکات کلیدی درباره من:   من، شهلا لطیفی، اولین فرزند عبدالرحمن لطیفی و لیلا عظیمی در دهکده واصل آباد در چهاردهی کابل به دنیا آمدم. پدرم اهل ادب بود که برای تامین معیشت

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-14شعرهای کوتاه

  تازه تابستان شده است و من از نافه ای مشک از عطری آلو از رنگ زیتون  از آتشی ابر از غرشی طوفان از خموشی شب از هلهله ای روز از اسرار جهان در پستوی ذهنم میوه‌های دارم نهان

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-03چشمه حیات

  من، زن  با چشمه حیات در میان دو پایم روی زمینی سخت آرام آرام راه می روم تا شاید روزی خورشید در آغوش من به خواب برود شاید دشت گسترده به روی من لبخند بزند در گوش من  فریا

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-03اعتراف نامه

  اعتراف نامه شهلا لطیفی ماه فوریه ۲۰۱۷(میلادی) من خود را یکی از حساسترین زنها می دانم؛ و تنهایی و خیالات مبهم عاشقانه را جز همیشگی دنیای رومانتیک خود می پندارم؛ اما ع

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-03فراز و نشیب دنیا

  سکوت  همهمه  راستی  وفا فقر ثروت غم ایثار زایش مرگ درد انفجار من  تو سفید پوست  سیاه بغض  حسادت عشق  ریا دروغ  وحشت  نور کشف برترینها سایه  تب  خنده  قرار درد آتش فر

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-31به قربانیان حادثه تروریستی

    گل های به خون غلتیده انگار پرچم جنگ اند که از شعله زار تشنه قد افراشته است گل های به خون آغشته دسته دسته جان تازه به برف بخشیده اند و آسمان با چشم گریان قلبش را به زمی

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-29حزین ترین شعر

  امشب می خواهم حزین ترین شعرهایم را بسرایم شب غبارآلود است به دوردست کسی گریه می کند  نگاهی مادری به جستجوی فرزندش است عشق با آنها نیست پدری دخترش را می جوید و ناله ا

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-02Midmorning

    My pets are at their places Without notice, busy grooming The sun shines The lake covered with a lazy fog Small birds from their lovely nests, Peeking, singing, embracing one another in couples The heat casting pressure into the air Under the reach of my happy wishes The mid-morning is g

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-02شعرهای کوتاه

  من گسترده تر از فضای عشق به تو می اندیشم تو با کدام حس مرا لمس می کنی و من با چه بهانه ای سکوت می کنم من از انبوه یادها با شادی پرنده ها با لحظه های گرم آسمان فرسا  و از

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-09صدای آزادی

  گاهگاهی که از خود جدا میشوم فقط سایه ها را می بینم سایه های کهنه ی دور از آفتاب را گاهگاهی که از خود جدا میشوم  مزرع گندم را می بینم در برابرم که تاب و توان شکفتن ندارد

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-08ناله غم آلود

  امشب می خواهم حزین ترین شعرهایم را بسرایم شب غبارآلود است به دوردست کسی گریه می کند  نگاهی مادری به جستجوی فرزندش است پدری دخترش را می جوید عشق با آنها نیست و ناله غم

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-03قدرت و ضعف شخصیت انسان ها

  پژوهش و نگارش: شهلا لطیفی ماه می ۲۰۱۷میلادی قدرت و ضعف شخصیت انسان ها مرا بیشتر در عمق ذهن و روان افراد غرق می کند. برعکس اکثر کسانی که فقط طرفدار جنس زن یا مرد هستند

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-29Childhood Memories

  I love the rain The drops of affection That close my eyes in the warm, loving light of dawn   I love the rain When it gives me a little shiver As desire flicks my bare skin   When the rain pours into my heart It brightens my gloomy thoughts The rain is generous with love Shining through the da

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-24ارغوان زار

    گاهی که در گیسوانم چون انگورها بر تاک می آویزی وقتی لمسم می کنی و با جرقه عشق احساسم را می افروزی آنگاه در آستان بیخودی دستهایم طراوت شان را به تو می دهند چشمانم رنگ

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-24فانوسی برافروخته

  گاهی که در سکوت از نفس های تو آغاز میشوم در چشمان سیاهم فانوسی برافروخته میشود آنگاه مرغ دلم در هوای تو پر می گشاید و من مست و بی لگام با دیدگان تشنه کام چون شفق در

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-24A New Beginning

   As I am looking Into my dreamy depth with love, I see the dim light of hope, In the darkest of my being   With my eyes wide open  And with a sense of a new beginning, I feel free   Suddenly The excitement of my soul Expedites the rush of new life into me   My heart widens With ac

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-22روسری

  ای روسری که خانه بی گناهان در نوار ابریشمی تو نهفته است بگذار ترا چنان به سر کنم که می خواهم بگذار دور از ریا زیر نور خورشید و ماه روی ماسه ساحل کنار دریا در چمن زار پر

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-17ای کودک

  ای کودک  که چنان ژرف در بازوان آفت زده ی روزگار خوابیده ای  وجود تو فقط در امروز خلاصه می شود و در خانه ای که تو به دنیا آمده ای  دل سپردن به زندگی گناه است ای کودک شگ

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-16World Peace

  Let me refresh my feelings With the touch of the dew of paradise Let me laugh with no fear To wake up in the morning With the reflection of sunlight on my heart   Let me think with my heart full of joy With my eyes bright as the moon As thrilled as a winter eagle That longs for her nest and

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-06سرزمینی به خواب رفته

  در سرزمینی به خواب رفته همه سرگردان نشیب های زندگی خویشتنیم و در چهاردیوار سست نومیدی فقط در خواب با هم هستیم و روزی که کفن بی گناهان  بر تپه ای جنون زده نیستی هموا

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-03شهر خاطره ها

  باید عشق را به راه بی اندازیم  شهری غمزده را  از حقارت به در بی آوریم  ترس و ظلمت را به آتش بکشانیم چون این روز نحس  باید پایان گیرد شهلا لطیفی دوم ژوئن ۲۰۱۷م   در هوا

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-18نامه به معشوق

  نامه به معشوق- طرح ادبی عاشقانه   عزیزم! اگر چه بین من و تو فاصله هاست اما هنوز هم دوستت دارم؛ و ناخودآگاه در لحظه های تلخ زندگی به تو فکر می کنم چون گل به آب؛ و در دقای

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-16Night Breeze

  When the night breeze arises To remove all traces of light My heart sat deep in thought   When the moon covers the shallow end of my thoughts A trembling hand of despair Pulls me closer to the memory of lost love     On cloudy days when my worries are awake I prefer to sleep in the arms

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-16مزرعه سبز

  در روشنی صبح وقتی با من از دیروز می گویی از صدای مهربان مادربزرگ از کوچه های پر گِل شهر شلوغ از کودکی از پنجره ی گشاده رو و در شب تاریک وقتی از امروز برایم می گویی از با

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-31صدای بیچارگان

    برخیز ای مظلوم ای ستمدیده زن چون فصل امید در راه است سبزه ی بستان رنگ عوض کرده است پرندگان، آهنگ سرد زمستان را نجواکنان به زمزمه نشسته اند و بر بال های راسخ شان عزم س

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-31پوست داغ

    شب بود رخ من گلگون چشمانم خمار آشفته موی از هیجان پوستم داغ رگ و پودم بی قرار او آمد به خیالم ناگهان ماه به رویم خندید ستاره بر تنم دمید دلم بی ترس نیازم به او هوشم ر

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-31Barren Heart

    He abandoned me His hands His desire to embrace my body as the sun rises above the hilltop And his excitement abandoned me Suddenly dark clouds of suspicion Lingered on the moon And the stars left me The warm hand of devotion That connected the thread of love had weakened And happiness abandon

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-13هستی من

  :به امید دستیابی به عدالت اجتماعی و پیش بسوی تلاش برای تحقق برابری میان زنان و مردان جامعه هستی من قطره ای شبنم عشق روی بستان شعور خوابیده است هستی من رد پای آرزو که ب

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-12Tender Age Of Womanhood

  "A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water." - Eleanor Roosevelt, Former First Lady of the United States In the tender age of womanhood I heard  I sensed I felt the pain The unforgivable currents of unfairness and injustice That settled on the

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-21عظمت خدا

    در سایه ها رفته ام با چشمان تاریک بوسیده ام بر بال خیال غنوده ام لیک شادکامی از زندگی را که چون چاه آب زلال در مزرعه ای جریان کند، هرگز نچشیده ام  دلم بهار می خواهد ش

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-21A Short Story

  Even on a spring day, a city where ancient culture, tradition, and poverty manifested in the hearts of people smelled of dust and smoke. On a sunny sidewalk corner, a young girl in a faded blue shawl seemed to know her way in life. She was short, less than five feet tall, with a beautiful round face

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-21اعتراف نامه ی یک زن

  شهلا لطیفی ماه فوریه ۲۰۱۷میلادی من خود را یکی از حساسترین زن می دانم. و تنهایی و خیالات مبهم عاشقانه را جز همیشگی دنیای رومانتیک خود می پندارم؛ اما عمرم را قربانی لح

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-28چشمان شوق

  زين تلاطم چشم گهری درد بخيزد وآنگه ز شرارش شعله ی زرد بخيزد ز پيكره ی تيره در اعماق نيمه شب موج فتانه اش پی نبرد بخيزد ز اين سرای ماتم و بحران آرزو مستانه لمحه ی ميان گر

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-28انبوهی شعر

        زنی از کوچه ی پشت کوه های بلند  با انبوهی شعر بیرون می آید   زنی از جنس ستارگان ذرات ماه را از نم نم باران و خنده های صبح را لای ستاره ها می چیند   زنی از باغچه د

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-28Carefree

  Touch me with your senses So I can fly on the wings of a dream In rapturous ecstasy   Laugh with me from your heart So I can run into the thickness of a dream As a nightingale sings at night, carefree   Hold me in your thoughts So I could sway in the arms of a dream Like a willow tree in

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-09دیدگاه من از علت نابسامانی

    بشریت از آغاز تاریخ با فقر، بدبختی،، ناعدالتی، ظلم و جریان های انحرافی اجتماعی روبرو بوده است و با همه مشقات و صدمات جهش ها و انقلاب ها، تحولات، اکتشافات، پیشرفت ه

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-09ای عشق دلپذیر

    ای عشق دلپذیر ای ستاره ی بیدار جاده سبز امید  ای تو کهکشان لبریز از احساس ماه و ناهید شبانه که در خیال یک روزی پرفروغ به یاد تو می خوابم درخت همیشه یادآور ساحل دریا

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-23پرنده باران زده

  خسته ام چون پرنده ی باران زده بر دست رعد  همچون سیب های سرخ ریخته روی فرش پاییز سرد خسته ام از شرارت روزگار از بی ثباتی هوای عشق  و زودگذری لحظه های قرار خسته ام  ا

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-23Short Stories

    The attractive young woman in a form-fitting, simple black dress stood at her husband’s bedside. She wanted to express all of her hatred. She wanted to pour out all her pain and her heart to him. Her soft, dark eyes were teary. She knew he was hopeless, and his body had no power for host

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-03Entirety Of Love

  I need you I need your attention The certainty of your love To seek out a new life with my presence at night I need your emotions to wrap me within itself   In the deepest layers of needs Oh I need you And my need has no greed I assure you   I need your passion to justify me as a woman

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-03عقاب مست

  هوس کردم بپیچم تن به تن لب بر دهان عشق من مست موج اندام و خمار در لابلای عشق هوس کردم بغلتم در سراپایش چون باران بر آب دریا من امواج پر از طوفان و وی رام چون هوای عشق هو

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-15Homosexuality

  Homosexuality- from my point of view تحلیل پژوهشی من پیرامون همجنس گرایی **** I like my hairdresser/stylist Duane, a homosexual man who is emotionally, romantically, and sexually attracted to men. In the uptight Afghan society, most people look down on others like this

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-15طلوع نو

  وقتی نوباوه بودم با خود می اندیشیدم که روزی از این شهر آفت زده خواهم گریخت سرم را در دامان سکوت پیچانیده از جاده های پرهیاهو خواهم رفت ***   در تنهایی شب  سکوت درخت ب

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-14چراغ های کم نور

  سروده های کوتاه *** گاهی که رمان عاشقانه می خوانم زمستان های سخت کابل را به یاد می آورم که زیر پتوی نشسته  با اشتیاق کتاب می خواندم (شهلا لطیفی) *** روزی تو می روی من می ر

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-03My thoughts on 2016 US presidential election

  When I think of this year’s election, it gives me fear and a perplexed uneasiness. As I am always thinking with my emotions, I have the tendency to look at things from a mother’s perspective. With regard for human life, and with nearly 50 million refugees or migrants that are fleeing conflict (a

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-03قربانیان تیزاب پاشی

  از قلب قربانیان حوادث جنایی تیزاب پاشی: رخسار آسیب دیده زن که با طوفان اندوه آغشته است از درد می گوید. صورتش که با دست پرعداوت زمان نیمه سوخته و تمام افسرده شده است از

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-19دریچه ی باز

  ترانه جان می گیرد اتاق می رقصد دریچه باز می شود کودک می خندد غنچه ها می شکفند سگ زوزه می کشد مادر، حیرت زده سکوت می کند پدر، کلاهش را به هوا پرتاب می کند دوشیزه، کبوتره

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-02زندگی ایده آلی

   قطعه ادبي که از روش و طرز دید (سنتی) جامعه ما پرده می درد و  آرزوهای مان را برملا می کند چقدر زیبا بود اگر می توانستیم زندگی ایده آل را با دستان خود آباد می کردیم؛ به خ

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-02Apple Orchard

  شعر بلند انگلیسی که از احساسات دلپذیر و دلواپسانه ای یک زن می گوید I miss you Do you miss me Do you feel ecstasy when you think of me Free as a bird in the garden with sweet air And the thoughts that are so mellow and tender As the love of r

  بیشتر ببینید
 • 2016-09-17آلوی قرمز

    در تیره گی شب  در روشنی روز زیر نور آفتاب  در آغوش یک صبح  سرانجام پنجره ای از عشق باز خواهد شد به روی پرستوی مجروح شهلا لطیفی 09-04-2016   هرچند دیگر پشت دری انتظار به

  بیشتر ببینید
 • 2016-09-16A love Poem

  My thoughts are swaying in my heart When I think of the warmth of one’s skin on mine I tremble with that thought I smile with my lips tight And I taste raw pleasure As I see the full moon covers The dimensions of a small bedroom In a cabin in the sky My thoughts are swaying in my heart When I thi

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-14روزنه اعتماد

  گمان می برم روزی  نور خواهد درخشید درخت ها سبز خواهند شد  کبوتران زیبا، رقص آزادی را در آغوش گرم آسمان خواهند چشید زمین خشک، آب را از لبان دریا خواهد نوشید غرور دوبار

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-23سه شعر

    لبهای زن جام پر از می  گیلاس تازه تابستان رنگ گلگون چای سیاه هل دار لبهای زن نغمه پرداز مهر و آزادی ترانه ساز شب های سرد زمستان عشق نیایش  دو غنچه ی با ایمان شهلا لط

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-23نحوه پوشش

  به نظر من اصول و نحوه پوشش/ لباس/ چادر هیچ مهم نیست؛ و زنان (وطن) باید در مورد جامعه بدانند که امنیت، صلح، معرفت و دانش انسانی و اجتماعی و تفکر و ایده های بسیجی هنوز بر ج

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-23restricted Afghan society

    In lesser developed countries, men and women have to marry regardless if they want to or not. Every couple must have children purely for the sake of continuing their family's legacy and traditions. Innocent children are to born every day to a place that is dying from within due to unjust tr

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-23Jewel

  If I'm more valuable than a jewel Tell me How do you see me How do you feel the soft edges of my soul The roughest layers of my views The rim of my pleasure  The delicate feelings in my heart When I rage as ocean current with the sea breeze Still yet As pleasing as the shade of willow tree on a

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-30Internal Thoughts

  The remedy to any problem in our lives concentrated in the roots of our beings, circumstances, and our society. And we, as individuals, can fix, repair, and even triumph from any feelings of unhappiness, failure, despair and pain by focusing on the roots of our problems. By doing so, we would be abl

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-30سواد و معرفت عام

      در فرهنگ آسیب دیده ما دین سالاری و مرد سالاری را منشأ همه کمبودی ها می دانند..نباید هر کمبودی را به آن دو ربط داد. به عقیده من ریشه بدبختی های مان جنگ و ناآرامی های

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-06ماه نیایش

    هر فرد با رمز و کیفیت دعا و ریاضت به آسوده ترین نقطه رضایت قلبی و روحی می رسد. اگر نیایش از قلب باشد آرزوی توسلش با مرادها و اهداف خوب انسانی پاکیزه تر است. این ماه نی

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-04حس ملکوتی رضا

    در شب که خموشی حکمفرماست وجودم در سراپرده ی لحاف نرم می پیچد دستانم در دو کنار بالش سفید چون ساقه های محبت می دمند رخسارم به روی حریر خیال با یک آرزوی زیبا می رقصد

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-04آزادی زن

  آزادی زن را نباید با طرز پوشاک زن به اشتباه گرفت. آزادی و استقلال یک زن یعنی قادربودن یک زن به داشتن زندگی معتدل و مورد علاقه وی تا او بتواند حق تحصیل، گفتار، نظردهی، ت

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-18A Grand Poem

    “I love you like a grand poem.” Like a poem that reflects the beauty of night  In the arms of a sleeping lover Through his content breath  Into the sweet scent of satisfaction   “I Love you like a grand poem.” A poem that reflects the beauty of a day Under a silky sheet of roses

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-18سروده های کوتاه

    صبح که زیر دوش حمام تنم معطر می شود چشمانم پف دار شکمم گرسنه پاهایم در کفش نرم با آسودگی ها خفته شفق را از عقب شیشه ی مات و غبارگرفته به اشتیاق می نگرم که دارد روح شب

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-29سرزمین مغضوب

  در سرزمین مغضوب گلی بی رحمانه پرپر می شود روح بلند با آسانی می میرد آرزوی پسربچه ای و آرمان های ناشکفته دوشیزه ای در سایه ظلم و غفلت از فرصت ها تباه می شوند *** در سرزمی

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-24صدای صلح و فرهیختگی انسان ا

    ناله های بی فریاد، احساس درد جانکاه، سوز قلب داغدار، سر کوبیدن به در و دیوار، جاری شدن اشک بدون انتها، احساس نامرادی روزگار، فرورفتن در تاریکی ها، از دست دادن امی

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-22نردبان

  وقتی رخسار کودکی را پر از خون می بینم قلبم چون پاییزی  برگ های غصه می ریزد در هوشم  حیران  *** و می خواهم از روان طبیعت با اشک هایم نردبانی بسازم به آسمان تا از گنج فلک

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-14If I were to have a lover

    If I were to have a lover I would desire him to be like warmth of sun on my skin When the world is frozen under my feet If I were to have a lover In my time of need I would step in a garden full of lively flowers observing As they smile at me If I were to have a lover His gifts would conta

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-14خنده های من

  داستان کوتاه ای که هنر سازگارشدن با تغییرات و تحولات زندگی را به ما گوشزد می کند: زن، دیگر حوصله اش به سر رسیده بود که نه تنها مشغولیت های زندگی هوشش را سخت محاطه کر

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-31قاصدک زشت

           شعر بلند و تازه که از بهار و خزان طبیعت قصه می کند شاد و خندان گلی در بستان به امید شفقی می رقصید نرم بر دستان بادی بی خیال قلب و روحش با شوقی می تپید چشم قلبش

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-21مرز نور

    باربار از مستی دل یاد شد از بهار و سبزه ها و نسترن از میان قصه پروانه ها  از زیبایی شگفت باغ ها از هوای بستان دلفریب از زلال ماه در قید امید از پرستو، گل سیب، شاخ انار

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-06سروده های کوتاه

  چراغ زندگی را رمقی نیست  در آن بستانی که دور تا دورش را سیم خاردار کشیده اند *** من جذابیت پیوندزنی دو لب را با یک پیاله چای هل دار صبح می یابم *** سخت است که عشق بر اندام

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-27زهی روزگار

  یک پیاله چای سیاه تکه پنیر خامه  دو سه خرمای شیرین  یک پارچه نان تازه و یک مشت بادام درختی  در مقابل چشمانم  روی میز تحریر کوچک در بشقابی جا گرفته اند *** و من با یادی از

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-15رطوبت باغ

  آهی من صدای خفته ای زنی است که بار بار زخم خورده است *** اشک من رطوبت باغی است که دیگر اکنون دوباره سبز شده است *** دست من قوت عشق باغبانی است که طوفان ها را بی تکلف کنار ز

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-15اوج هوا

  بید، قناری را می طلبد شب، ستاره ها را چاه، باران را می طلبد زمین، خورشید را سحر، شفق را می طلبد تا از چشم آفتاب عشق را به امانت بگیرد کودک، دستان پرمهر مادر را من، او ر

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-10نوشته تازه ای جناب دکتر بیژ

  نوشته تازه ای از استاد و دانشمند فرهیخته جناب دکتر بیژن باران پیرامون چاپ دوم پرستوها که اظهار نظر استادانه ناشی از لطف ایشان به بنده است. "شهلا لطیفی، پرستوها، چاپ

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-09Girls Education Problem In Afghanistan

  Women are the back bone of a society. Even though Women always have been treated secondary to men, but the fact remains that a healthy society need educated and healthy women to build and reform a broken society to a well,strong and stable place to live and to raise children with success and in pros

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-24سروده های کوتاه

    زمان با شکوفه ها در ساحل گرم افسانه ها با فرو ریختن هر برگ از شاخه ها  و با سرانگشت برف ریزه ها  فقط می پیچد در نفس های من و تو  و در قدم های متین رهرو جاده ها  با

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-16خشونت جنسی علیه پسربچه ها

  درباره خشونت جنسی علیه پسربچه ها هرگز گپ نمی زنیم. مانند اینکه آن ها از قلب و احساس و گوشت و پوست ساخته نشده اند، بلکه آهنین استند. باید با جرأت انسانی اعتراف نماییم

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-16Unfair Treatment Of Afghan Women

  Inequality,discrimination,and unfair treatment of Afghan women at home and their workplace are heartbreaking issues that bring tears to my eyes. Males of Afghan society are more likely the owners of any woman/female( sisters,daughters,wives, etc.) under their care. And such behavior is a sign of men

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-04شعرهای کوتاه

      سال نو را  از دریچه ی رو به شفق می نگرم مبارک باد سال نو 2016م ~~~~~~~~~ در سیاهی زندان فروغ رحمت را از قلب می جوییم ~~~~~~~~~ درختی که ریشه اش از معصومیت آغشته به خون چشیده

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-30Horizon

  As the new year approaches She is overwhelmed And she is a little cold With feelings of abandonment from all the injured souls In the hands of darkness and despair Around the world     As the new year approaches She is nervous with conscious perception Of a mysterious feeling inside

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-28زن نقاش

  خسته گی ذهن، قلبش را خُرد می کرد. دیر بود کسی وی را نوازش نکرده بود. سال ها بود که از دامان پدر و مادر در آغوش خنک زده ای شوهر تندرو و زشت زندانی بود. روزانه بعد از همه

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-17اولین عشق

  اولین عشق درباره هوس نیست اولین عشق کامجویی را نمی طلبد اولین عشق از مزه ی تن بر تن چیزی نمی داند اولین عشق تپش دل را راز میداند خنده را در تبسم یار می جوید رضایت را در

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-172 Poems

  My lips Are thirsty For the passionate kiss of love Which will take us Into an enchanted passage of languishing glances And romance Shahla L 12-10-2015   Cold winter has arrived To bring chill sensation in our skin And a need For warm desire To curl up closely with someone we love  In front o

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-17هوس کردم

  اینبار از "هوس " در لای سروده موزون گفته ام چون می شود آن غریزه حسی را با ادبیات رنگینی بخشید: هوس کردم بپیچم تن به تن لب بر دهان عشق من مست موج اندام و بیخود در لابلای

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-28سه سروده

     باد ِ سرد پسرک را با احساس کرختی تازیانه می زد و اندام کوچک و نیمه برهنه اش را هیچ بافتی گرم نمی کرد جز تن پوش محبت مادر که اکنون دیگر از جهان رفته بود ~~~~~~~~~   در آنج

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-27خودباوری

  اتکا به خود/خودباوری زیباترین احساس است. و رابطه متقابل احترام و اعتماد را بین انسان ها تقویت می بخشد. گرچه من هرگز به شانه نوازش تکیه نکرده ام، نیروی انسانی اعتماد

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-27Love is kindness

    Love is kindness Love is compassion Love is the tenderness in our thoughts during a tragic event Love is a kiss that is set on your cheek by your mother Love is the aroma of love making that pours pleasure in the air Love is a strong wind that carries clouds of suspicion behind the Smokey Mounta

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-27Mother

      When you are a mother Your world exists around your children Your happiness follows the tied of their laughters Giggles and dreams When you are a mother Your tears of joy falls On the foot steps of their gladness And the tears of worries Follow the trace of their sadness When you are a mo

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-12باد عدالت

    نونهالان زندگی فقط هوای آزادی می خواهند تا باد عدالت موهای شان را با مهر آشفته کند شهلا لطیفی 11-10-2015

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-12For the victims of chaos

    A flower needs care With the tender hands of her mother  And with the caring voice Of her father To read her the song of patience and freedom During starry nights But when a storm arises And the storm hits the little garden of peace The flower dies The care dies And the voice of freedom

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-08خشت از پا افتاده

  دامن مصیبت ها فراخ شده است از کوه تا کوه  دریا تا بیابان  و از دهکده تا شهری پریشان رستگاری را باید زوجه کرد با شیره ی رحمت در لابلای هر سنگلاخ و خشت  از پا افتاده ای د

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-06سرزمین تاریک

  در سرزمین غضبناک تاریک دختری سنگسار می شود با همه لطافتش تن و روی و مویش به ریسمان تجاوز و ظلم آویزان می شود و نوای هستی در خمپاره ننگ به آهستگی نفس می کشد دست های عزت

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-30راځی میرمن شهلا لطیفي وپیژن

    کله کله په نړۍ کې داسي انسانان پیدا کیږي چې هنر غبرګ ورسره زیږیږي. میرمن شهلا لطیفي هم د هغو کسانو له ډلې څخه یوه داسي نوښتګره شاعره ده چې له قلم څخه يي د رنګ پر ځاي

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-30cherished

    My lips were pursed as flower buds My eyes closed in a moment of sinking Into his eyes My skin felt warm with his touch When I saw myself laying next to him On a garden bench His hair on my face My hands on his shoulders  His lips closed on mine  And the intense rhythms of my heart So

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-25راه مبهم

  پسربچه دروازه اتاق را بست. پیراهن و تنبان از رنگ و رو رفته اش با موهای طلایی، پوست سفید و چشمان میشی قشنگش هم آهنگی نداشت. خوب، دست روزگار برایش خیلی ظالم بوده است و قو

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-14three poems

  Hold the moon in your fingertips Whenever you are alone In the darkness Shahla Latifi 10-06-2015 ~~~~~~~~~   When I see the light of wisdom Not evanescing When I see that every one has Enough to eat When I see there is no soul At the mercy of vicious deed When I see the lights of comfort Are

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-14خشنودی

    زن مات و مبهوت در جایش نشسته بود. نمی دانست چه کند. آیا یگانه دخترش را به عقد نکاح برادرزاده اش بی آورد؟ آن برادرزاده ای که از انسانیت هیچ نمی دانست. و در همه

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-13نکته ها و گفتنی ها

  .ـــ ترانه می کارم در عقاید دودزده ی زمان .ــــ در سیاهی زندان نور را از امید می جویند و از خانه ی تاریک امید را در فرار .ـــ عشق دو طرفه با محبت و احترام همراه می باشد و

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-23Women

    Women are the back bone of a society. Even though Women always have been treated secondary to men, but the fact remains that a healthy society need educated and healthy women to build and reform a broken society to a well,strong and stable place to live and to raise children with s

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-23بنفش ارغوانی

    امروز ناخن هایم را لاک زدم چون رنگ دل افروز بنفش ارغوانی که قلب باغ را هر سحر زنده می کند امروز موهایم را آشفته ساختم چو گلبرگ های نسیم زده ای باغ که ایمان را تسخیر م

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-09مبارز راستین

    من در خانواده ی با ایدئولوژی غیرسیاسی به دنیا آمدم; لیکن با اندیشه های گسترده انسانی رشد کردم. اگرچه پدرم یک آموزگار بود و همیشه با ادبیات سر و کار داشت، باز

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-07رحمت صبح

    با نوازشت چون شاخ جوان یاسمن به اطراف ساقه ی شوق پیچیدم  نوای هوس تو در گوش من ریخت  و چشمان خمار من در تو غلتید آنگه آه گفتی با ترنم چون صدای جویبار غرشی داشت سوز

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-07Aylan Kurdi

    A poem to little Aylan Kurdi, who was washed ashore along with his brother and mother:  ~~~~~~~~~~~~ While little “Aylan” was sleeping in her arms On the cramped large ship The mother was still  She knew that her path is going to be rough  Not easy like stream of light and p

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-04گلبشره

  چندی قبل از شربت گله گفتم – دختری افغان در اردوگاه پناهندگان در پاکستان امروز از قربانی خشونت و ظلم می گویم – از گل بشره گلبشره زن جوان و نابینای که برای مجازات شوهرش

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-29meaning of love

  If I find the true meaning of love In my finger tips Like the ray of sun That's peeking in from the window I will open up with all my layers Attached to one To the ribbon of happiness Flying like a swan On the sunset Shahla L 08-15-2015

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-29به یاد صدایت

    گریه کردم به یاد صدایت و امواج پرغرور رستگاری را به یاد آوردم که در میان صدایت چه شاعرانه می جهیدند و آنگاه حس کردم افسردگی روح را با ملالِ آمیخته در سراپای افکار خ

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-11پدر زخمی

  پدر زخمی از درد بگریست دیدگانش هراس و شرم ندید یاس و شکستگی قلب حزین  در میان دست اندوه و غمش سخت غرید و غرور را  در میان قفس داغ شرور محکم بست نور روحش در عزاداری جسمش

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-07دو سروده

  شب که می شود و پنجره رنگ گیسوانم را به خود می گیرد  نوای هستی فقط میان بته های خموش در گلوی جیرجیرک ها می رقصد تن شب پره ها خفته در بالین سبزه های زیر پنجره و من نشسته

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-25دردمند

  خاین که قهار است با مدعا پوشیده سراپایش با گناه معصوم نه صدایی فقط یک آه امید دلش در قید غم ها  نه ظلم و خیانت روش حق دردمند را دعایی ست با تمنا تو پاک و منزه زی با عش

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-18سروده موزون

  تا به یاد من شکفتی رنگ مهتاب خندید قُمری بستان شوقم از خیالات جهید لرزه های نرم و دلکش در سراپای تنم  با هوای خوش وصل ات بی محابا رقصید (شهلا لطیفی)

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-18عیدی

  عیدی در اتاق مزین با رنگ ها قوت روحش را گم کرده بود گروگان روح اش ظلمت بخیلی بود بی مرتجا  که میخواست پرپرش کند در میان پنجه های اطفال ثروتمندی از خود راضی و بی اعتنا ن

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-16around the moon

    In the summer our backyard blooms Into the colors of vanity and passion That matches the roses behind the fence The water of the swimming pool agrees With the freedom of sky that reaches out With love around the moon In the midst of all,I would like to evaporate Into the silky bubble of conten

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-16عشق بی دلیل

  زن در پشت پنجره به روی میز چوبي که پایه هایش قدری لرزش داشت مصروف نوشتن قبض برق و دیگر صورتحساب های ماهانه بود. سردی زمستان و نداشتن پول کافی خیلی افکارش را در بند پری

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-30poems

  Smile at the face of problems with courage The ray of happiness Will shine ~~~~~~~   In the summer our backyard blooms Into the colors of vanity and passion That matches the roses behind the fence The water of the swimming pool agrees With the freedom of sky that reaches out With love around the m

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-19نور نیایش

    در سردی شب حرارت را از نور نیایش بدست آور که فقط بتو روشنی دهد چون روزی گرم ~~~~~~~~~ مهری خدا را در چهچه مرغکان قهقه کودکان در تبسم مادری پرنور دستان پدری با شعور در گون

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-09گفتگو فرید طهماس با شهلا لط

  شهلا لطیفی  ـــ شاعر زن پدیده ای ست از تبار احساس اگر از صدق دل بنویسد نه از روی تقلید *** ـــ اگر یک زن واقعأ از یک زن بنویسد، پرده های خام فطرت را می درد و پخته گی احسا

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-01سه سروده کوتاه

  چشمانت را ببند تا ماه را از عقب ابرها بنگری  با تخیل ~~~~~~   اشک یتیم را از رخسارش با بوسه های یقین برچین تا لذت مهربانی را  از تو بچشد ~~~~~~~~~ بهار می گذرد پیمان های صفا ب

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-19سه سروده

    دختری ندارم وجودم از برای طلبش زیاد نالید پوستم از نیاز نوزاد چشم براقی در آغوش تنم دو بار انبساط کرد  و هوشم رهسپار جاده موشکافی ها شد که آیا دختر من چگونه خواهد ب

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-16Love

  When I held you into my senses I have placed you in my heart I have discovered your taste buds I have lingered in your thoughts I have watched you step further I have followed your dreams inside You have touched my heart so tender You have washed my sorrow aside You have seen me very troubled You ha

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-16Peace

  Peace is missing in the layers of bitterness In the air of animosity In the hands of cruelty  In the eyes of greed And in the heart of damaged people Peace is missing from our heart In the dust of disbelieve that swirls around us, With nothing but despair Peace is missing from our planet, By t

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-07هردو متضاد

  مرد راحت می طلبد زن محبت می جوید مرد تلاش می ورزد زن هدیه می بخشد مرد قهر میکند زن اشک می ریزد مرد هوس دارد زن نوازش را دوست دارد  مرد با سؤ تفاهم، حسادت و خشم در لای شگف

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-02بوی عشق

  (داستان کوتاه تخیلی که از صمیمیت و پیوند دو دل و جسم پرده می درد) مرد با دوش گرم نشانه های محبت را می شست تا پوستش را برای لمس های تازه آماده کند. با خود خندید. باورش نم

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-21نوری قلب

  فرخنده در ضمیرش چون تو آرمان داشت بیکران  در میان قلب مجروح درد و غم های نهان هر بیماری زبون و ناتوان دست رحم پوید و لبخند زلال هر مظلوم ستم دیده و خوار عشق خواهد ز

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-10Farkhondeh

  For (Farkhondeh) the young lady who was killed in Kabul -Afghanistan ~~~~~~~~~~~~ Farkhondeh had soul with layers of pain That was covering  Her hopes and desires as a lady that she could never be Her eyes glistening with tears Her heart shattered by despair For she knew that her life as an ill wom

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-09شناسنامه من

  من در چهاردهی کابل زمانی زاده شدم که صفایی طبیعت هنوز هم جوان بود، آرامش در سادگی های محیط نهفته و راستین و همت پیشه هر که بود-آن هم بی انتها مادرم "لیلا عظیمی” فقط هف

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-26قعر الم

  از کشمکش سیرآب گشته ایم با جهل عام، رهزنی و غم های ذلیل غرق منجلاب گشته ایم یک روز، خبر مرگ دوشیزه مجروح کشتار و تبه کاری با سرکشی روح  قبولی ننگ تجاوز به کودکی بریدن ر

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-24فاجعه ای فرخنده

    آهی یک خواهری مجروح قلبم را درید در شبانگاهی که از آسمان بی نور غم می بارید و نگاه التماس درونش فقط در دستان مادرش گره خورده بود با یک امید در فاجعه بی رحمانه ای کش

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-20طلوع تازه

  ای سال نو با آمدنت نور بیاور اینجا چراغ را خشک زده است قندیلی از ناهید بوی بهشت را هدیه بیاور اینجا سرور را قحط زده است و آزادی را به خوشه ها سوغاتی بیاور  حُریت را نن

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-19مرز نور

  باربار از مستی دل یاد شد از بهار و سبزه ها و نسترن از میان قصه پروانه ها  از زیبایی شگفت باغ ها از هوای بستان دلفریب از زلال ماه در قید امید از پرستو، گل سیب، شاخ انار ا

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-11اشعار کوتاه

  مردان ریشه ای ما هستند با قوت طینت شان تخم هستی را در ما کاشته اند جسارت دستان پدر لطافت آغوش شوهر بوسه های لطیف فرزند پسر همه الگوهای نعمت اند ~~~~~~~ عطر و خوشبویی زیبن

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-03رمز همنشینی

  زمستان سردی را محکم گرفته  سوداء هستیش را غم گرفته ز رمز همنشینی با سپیدی ز رنگهای بهاری زعم گرفته  نبیند جز بلورین قطعه یخ  که نقش سِر دل آرم گرفته  تا چشمش چلچراغ اش

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-19عهد بستم

    عهد بستم تا دیگر  دل نبندم به کسی دست بستم تا که هرگز ننگارم از کسی چشم بستم قید و تنگ تا در نیازی شب من در میان گل صبح  در لای غلغل روز پرخروش هیچ نپویم هوسی آه که ب

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-10گل صبح

    (به روی غنچه شنگرفی لبانت بوس گذارم با تمنای وحدت)    وحدت من و تو در سیاهی شب  در لای حریر  به روی قالی  با گل صبح   در بین نور  در شب با زوزه سگ تنها از فاصله ها 

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-06دختری بهار و بهشت

  "ای دختری بهار و بهشت" دختری بهار و بهشت از عطر گوید عطرهای مست نسترن شکوه گلشن  عطر مست سیب با بوی سپید عطر پرشوری جسم دلفریب عطر غچي از شاخ نغز بید عطر آهوی در دشت امی

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-01نوای نهفته

  صدای من شعف دختربچه ایست که شادی را در آغوش پدر  و راحت را از میان دستان مادر می جوید   صدای من امید نوباوه ایست که فریاد تمنایش را از رگ های زندگی می پوید   صدای من ن

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26دو سروده

  گوهری شفاف در عمق دریا میدرخشید ماهی طلایی، لب به روی گوهر گذاشت از برای لمسش خرچنگ، دهان گشود از برای طعمش ستاره آبی، نیشی زد با حسادتش سنگ پشت، به اطراف گوهر لمید با

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-23خط بطلان

    می گریم از قوت ذهنم که رنگ های سپید و سیاه روزگار را  چو خط بطلان در اطراف تن کوچک من تنیده است  با قوت ذهنم در جهان زلال می بینم در هر کناره زندگی انرژی می پویم د

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-17‎سه سروده

    خانه مقصودم کلبه ایست در قلمروی آزادی که مالکش طبیعت برهنگی تنم را قضاوت نمیکند با بخیلی ناهنجارش صدایم را دلخراش نمی خواند از برای سکوت قرین به جسد افکارش و در

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-09پیوند دو عشق

  ای مرغ مست بامداد کز دل شب برخاسته ای راز صفای عشق را بین دو بال برچیده ای از حال عاشقان بگو از نزهت رؤیای شان از موج پرغلیان شب میان روح و حال شان تو پر گشای در دل عشق

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-06سروده های کوتاه

  از سایه ها میترسم سایه های بنهفته در عقب خنده ها سایه خواهشات در پشت نیکی ها میخواهم سایه ها را در شانه اعتبار نقل دهم به دیار گرم نور تا دیگر هیچ نباشد سایه ای در حضور

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-22زن رؤیایی

    You are in love In love with an imaginary woman That smiles at you without hesitant Whom looks at you with silence And whom gives you pleasure with words The sweet words of affection You are in love with a woman with a mind That excites you That grows into your feelings And flows into your desi

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-18سروده ها

    در تندباد حوادث فقط  از شاخه های صبر باید محکم گرفت چون از دیگران نباید توقع داشت هرکه با نیازش با توست در وقت دلگیریش تنهاییش با توست در غیر  تو هستی و آن تندباد حو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-04همنوع

    آرمانهای من آرمان توست امید من آرزوی قلب توست اشک من که در لای پرده شب میچکد اشک توست  خنده من از توست تبسم فراخم که دو کنار چشمم را در آغوش میکشد تبسم توست  تپش من 

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-01سپیدی های خط انتظار

  سراپایم در حریر شوق پیچید از حس تمنای تو برای دیدار من در شهر بی غوغا ذره ذره ای جسمم  ترا در حجرات مخمورش به حفاظت گرفت تا هیجان پراشتیاق را از دست ندهد بی انتها قلب

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-25سروده های کوتاه

  تبسمت را در من بریز تا با خوشی قلب تو آمیخته با من  بشکفد به خنده ها /////////////////////// ترا مست میخواهم در آغوشم از غنچه های حست تا گلهای شقایق دلت از انگورهای باطراوت میانه

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-18پاییز حاصلخیز

  پاییز را فصل غمین دانسته اند حرارتش را مقصر به انجماد احساسش بوی باغچه هایش را سپید  و دلفریبی برگ هایش را به حقارت نگریسته اند بیخبر از اینکه پاییز مملوست از رازها و

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-15آزادگی روح

    عشق آزادگی روح است بر بال اعظم عشق لمس آن بهار تن در باغچه نرم عشق تسلی ز درد و غصه ها در سراپا کرم و دست سخایش بی بهانه مصفا عشق لرزاند سراسر تن و جسم را چو چنار واژه

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-13عشق فسانه است

    من عشق را از پنجه های حوادث فرا گرفته ام  نه از آن تفسیر پررمزش از دیوان های کهن   عشق را جزی احساس میدانم  نه نقشی از برومندی احساس در صفحه قلب پهن   عشق را تزویر

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-06تبسم خورشید

    At the face of a sunny day Everything salutes with smile Flowers brighten with colors The cold will change to warmth Smile spread joyous  All the thing command the sunshine Every one bloom with desire Everything will cry triumph All branches stands upright  And all glooms will walk behind Fr

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-06در حیرتم

  ( با قوسهای هوس، گرمی پوست، کمانه های نوازش طلب (گیسوی شبق، گردن ابلق، لب شنگرفی تو من در حیرتم ای دخت رؤیا قوسهای هوس، نرمی پوست را در لبه ای کمانه های اندام من برای ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-28سیرآب

  تشنه گی احساسات پوست را می درد  میخواهد که با یک شوق دستان سالم را به سراپایش غرقه کند تا بتواند عمقش را سیرآب گرداند از عشق و لذت ملکوتی واه, که دست احساس هم چه راستین

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-23احساس آزادگی

  در محفل شادی دعوت بودم. محفلی که برای بانوان و کودکان خوردسال بمناسبت سالگرد تولدی یک پسربچه شش ساله برگزار شده بود. پسرک را خیلی بدخو دیدم، مثل آنکه دسپلین بویژه آن

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-23دیگر نخواهم گریست

  دیگر نخواهم گریست آب احساسم را در حریر مراد تنگ دیگر نباید پیچید دیریست چشمانم خسته اند دیگر نباید گریست دردم را از لایه های کدورت شبانگاه سرد باید بلعید دیریست چشم

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-23فانوس نیاز

  در بیداری که وجودش آرامش سبزه باغ را داشت در آن فرش روح اش به من نمی اندیشید فقط با مرغان باغچه، تخیلش را گره زده بود و قرار در خواب با فانوس نیاز مرا چو ستاره ی میدید

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-23خاطره

  از (خاطره) شنیدم- معصومی که از پدر، صاحب دخترک شده است. برای من شنیدن خبر چون سردیی بود در اطراف روحم و این سروده را خواستم از دل آن معصوم، بسرایم "خاطره" با ظرافت جسمش،

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-22سه سروده

  شکوهمندی یاس را زمانی حس کردم که آرزو حیران بود و عظمت امید را زمانی سنجیدم که یاس گریان شد شهلا لطیفی   قلب موج پرتلاطم روح است در ساحل وجود که با هر تند باد حوادث ب

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه