مجلات و کتب

پوهاند دوکتور عزیز احمد پنجشیری

ppanjshiri@jame-ghor.com

0093234234234

  • 2017-04-01در مورد نقد کتاب جغرافیای ت

    در پیوند به نقد نوشته ای آقای غلام رسول مبین زیر عنوان " دستبرد بـه "جغرافیای تاریخی غور”  اثر ارزشمند محترم عزیز احمد پنجشیری توسط بنیاد فرهنگی جهانداران غوری" این

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه