مجلات و کتب

محمد اسحاق ثنا

esana@jame-ghor.com

0014040505060

 • 2019-09-21انتحار دیگر‌

  آمد خبر ز کشور از انفجار دیگر  در خون تپید مردم از انتحار دیگر  تقدیر ملک ما را با خون شب نوشتند مارا دیگر چی امید جز شام تار دیگر با نیش زهر آگین کژدم به جان مردم‌ چس

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-10یادی از روز محرم

  یاد از حسین در خور تحسین و مرحباست چون یادی او تا که جهان است پا به جاست تسلیم زور و زر نشد با جمله اهل بیت جان را به کف گرفت و بگفت آن چه دوست خواست از خون اوست دشت کرا

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-20گفت آزادی

    مکش تازه جوانی که گفت آزادی مزن به مشت دهانی که گفت آزادی به زیر تانگ مینداز و پاره پاره مکن به ظلم هر چی توانی که گفت آزادی به تیر مبند و به خون لاله گون مکن جانش جو

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-10عید من

  هموطن مسرور و شادان بینمش عید من است دشمن اش با چشم گریان بینمش عید من است غاصب و قتال مردم خنده میدزدد ز لب غرق در اندوه پریشان بینمش عید من است سینه ها‌ بی کینه‌ از

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-02جنس فریب

    ما در دیار غربت نام و نشان نداریم  یک آشنای دیرین اندر جهان نداریم  مایم چون پرستو دایم در حسرت کوچ هر سال هر‌کجایم زان آشیان نداریم در کهکشان به شب ها دیدن مرا چی

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-11درد دل

    بسیار شد محبتت از من بریدنت  هرگز گمان نبود ز من دل بریدنت  تا کی سکوت سوختم‌ از درد بی کسی  پیش که درد دل برم از نا شنیدنت  میساختم‌ ز لعل لبت مطلع غزل  میداد گر ز

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-16پدر

  پدر خواهم به دنیا اعتبارت همیشه شاد و خُرم روزگارت الهی در دوام زنده‌ گانی بود هر دم نگهبان کردگارت خوشی با پای خود آید بسویت نخواهم غصه سازد بی قرارت همیشه آسمان ب

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-04تحفه ای عید

  عید آمد از وطن احوال درد آورده ام قصه ها از بیوه و از رنگ زرد آورده ام رفتم و دیدم وطن جز اشک و جز ماتم نبود تحفه ها از اشک مادر آه سرد آوردم  خوان مردم بود خالی از غذای

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-14مادرم

    تابد فروغ ماه ز سیمای مادرم  روشن ز مهر اوست ضمیر مکدرم غیر تو کی به مهر کسی باورم‌ شود  زیرا تو مهربان ترین‌ عشق‌ و باورم  تو مریم زمانه ای و پاک عصمتی در زندگی

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-30خون خلق

  وطن در قبضه ای‌ استمگران است                               جوان و پیر دایم در فغان است  شب و‌ روز در تلاش اند و به زحمت  پی یک لقمه نان هر سو دوان است  همه در آتش‌ تبعیض س

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-18کینه دل

      امروز دلم چه چاره کنم در اراده نیست او هر چه خواست میکند و در اداره نیست دایم‌ مرا به سوی گناه میبرد ولی  هر آن چه امر اوست دیگر راه و چاره نیست با کینه دل چگونه ت

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-06مژده نیک

  این چه طالعیست به صد غصه گرفتار شدم درد از هر طرفی آمد و بیمار شدم  نیست یک روز احوال وطن مژده ای نیک باز از کشتن یک عده خبردار شدم مردم از خانه و کشانه خود گشت فرار دی

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-27بی وطنی

  آمد بهار اکنون کاری به بهارم نیست  از‌بی وطنی سوزم یک لحظه‌‌قرارم نیست هستم چو درخت خشک بی برگ ام‌‌ و بارم یک شاخه پر‌ میوه در غنچه و‌بارم نیست  نی زوق چمن دارم

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-23بهار شاد

  به اقتفای سروده همشیره‌ گرامی عزیزه جان عنایت . بهار شاد و یکرنگی‌ بیآید  ز دل ها کینه و غم ها زداید  کبوتر‌ های خوشبختی به کشور  به سوی خانه‌ ها پر‌ بر گشایند  که

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-05فکر میهن

  بار غم گر کم نشد از شانه بارم می کشد  درد هستی دیر شد آخر فشارم می کشد    چرخ نگزارد دمی آرام گیرم روز و شب  رفته‌رفته ناله ای شب های تارم می کشد   چون بهاران میرسد ا

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-26غم وطن

  به اقتفای سروده ای شاعر و دانشمند جناب‌ داکتر سلام آثم. این‌ زندگی چقدر دلم تنگ میکند  با من‌ همیشه قهر کنان جنگ میکند تا بشکنم فرق سر دشمن پلید ذوقم هوای هر چه بود

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-21پشت گپ چی میگردی

  رهبرم‌ ستمگار است پشت "گپ‌ چی‌ میگردی" ظالم‌ است و مکار است پشت گپ چی‌ میگردی  وعده میدهد بسیار کی کند عمل یک بار  وعده اش به گفتار است پشت گپ چی میگردی انتحار و خو

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-08طفل بدیم

    پیش بیا و باز کن پنجره های بسته را  باز نوازشی بکن رهروان خسته را در شده بیقرار تو خانه در انتظار تو فرش ره‌ تو تا کنم گلبن دسته دسته را پاک نما‌ تو سینه‌ را صاف چن

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-26درد میهن

  درد میهن سر کنم با آه و حسرت سر کنم                      آنقدر افغان کشم تا گوش گردون کر کنم  کی رسد آن روز تا ملت شود آرام و شاد  من همین جا از خوشی ها شادمانی سر کنم خصم

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-11یاد اندخوی

  امروز ناله دارد پیر و جوان اندخوی اطفال دردمندش بیوه زنان اندخوی  در زیر سنگ آسیا گندم صفت فتاده  از ظلم روزگاران خورد و کلان اندخوی  مردم ز جای گاهش آواره کرده ظال

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-03راه غلط

  دیروز وطن خرم و با شان و فری بود  با نام‌ و نشان محترم ناموری بود  من‌ عاشق او بودم و آن‌ خطه زیبا  آن مامن شیران‌ که مرا تاج سری بود  تاراج‌ شد آن خانه ای زیبای پر

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-10‌‌‌‌سرود سبز

  کشی  تا چند آه و ناله و فریاد ای میهن‌                        نمی‌ آید به گوش جز درد از درد آباد ای میهن نصیبت نیست در دنیا به جز جنگ و پریشانی  بود تا چند با تو این همه بی

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-09نوشته ی مختصر در مورد رساله

  در روز های اخیر دوست گرامی ام ژورنالیست آزاد و پرتلاش، رساله¬ی «راهی که من آمدم . . . » اثر گزیده های خاطرات دوست دیرینم دکتور شمس الحق آریان¬فر نویسنده، شاعر، پژوهش

  بیشتر ببینید
 • 2018-10-23تیر ستم

  گریه میآید مرا با حال زار میهنم  خورده چون تیر ستم قلب فگار میهنم  با دریغ و با آلم آن گرد میدان نبرد  از حوادث شد شهید آن نامدار میهنم‌ آن که نامش ( رازق ) و ورد زبان م

  بیشتر ببینید
 • 2018-10-20مرتجع

  شرم‌ کن از خالق و از‌ کردگار ای مر تجع بگذر از‌ جور و جفای بی شمار ای مر تجع خون مردم میخوری چون شیر مادر ای دنی  زهر جانت باد ای بی ننگ و عار ای مرتجع چوکی ات دادند ت

  بیشتر ببینید
 • 2018-10-08در سوگ یار از دست رفته

  (فرخاریا) به یاد تو من ناله سر کنم اشک از دو دیده بارم و رخسار تر کنم شب ها به ناله آیم و آه و فغان کشم گوش فلک ز ناله‌ی خود تا که تر کنم گویم ز خلق و خوی نکویت به صد زبان

  بیشتر ببینید
 • 2018-10-04جور‌ مهرگان

  باد خزان وزید و گلستان‌ خراب شد صحن چمن مکدر و بی آب و تاب شد  بلبل چنان به گوشه غم نوحه سر نمود  تا اینکه قلب خسته ای بیچاره آب شد  در‌ گلستان ریخت چنان برگ از درخت 

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-25ملک ویران

  در ملک ماست امروز کشتن چقدر آسان  انسانیت چی‌ مشکل وحشت گری فراوان با جهل و با خرافه در سازشیم و‌ اما  از دانش و فضیلت هر آن شدیم گریزان ما را غرور بی جا آورد در تباه

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-10دشت برچی‌

  چو کابل در جهان بیت الحزن نیست  به‌ جز‌ خون ریختن حرف‌ و سخن نیست نه‌ کس آرام دارد روز یا شب  جای‌ امن برای مرد و‌ زن نیست  نصیب ساکننین‌ دشت برچی‌ چرا دیگر به‌

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-04مرغ اسیر

  نیست در‌ملک من و تو خبر از داد رسی نیست پیداش کنی هم قدمی هم‌ نفسی  از کدامین ستم مردم خود شکوه کنم  که‌بود اندوه‌‌ و غم ها  ز‌ اندازه بسی  چی‌کسی شرح‌ تواند غم

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-21عید غم

    عید آمد عید ما امسال‌ عید شاد نیست  مردم‌ ما از‌ پریشانی‌ و‌ غم آزاد نیست خوان مردم خالی و قوت شان خون‌ جگر هیچ کس‌چون مردم ما هستی اش برباد نیست عید روز شادی و

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-17شهر غزنین

    شهر غزنین شده ویرانه و روزش شب تار  مردمش در به در و نیست به یک قرار شهر فرهنگ و هنر شهر بزرگان ادب  از چه آنروز چنین زار فتادست و نزار  ظلم بی‌ جای در این شهر نمود

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-09ماجرا

  بی که در زندگی ریا نکنیم  بهر همنوع خود جفا نکنیم  تا شود صلح‌ در وطن دایم‌ دست بالا چرا دعا نکنیم  همه گی با همیم و یک ملت  اجنبی گفته کس صدا نکنیم به همه کار ما خد

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-31یاد رفته گان

    تا به دست نآید مرادم پا فشاری میکنم نزد دونان کی روم یا عذر زاری میکنم    از دو چشمم اشک میرزم به یاد رفته گان خانه دل را از این من آبیاری میکنم    شعر نا موزون من خ

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-25اگر ؟

  به اقتفای شعر مرحوم‌ صوفی عشقری (رح)   می نوشتم سال ها گر رنگ‌ اگر‌ می داشتم  دامن دانش گرفتم‌ چنگ اگر می داشتم  لحظه‌ای از رنج‌ دنیا فارغ و در گوشه ای  ساز می کرد

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-16وسوسه

  دل من از وزش باد سحر می لرزد  شب هم از وسوسه ای تک تک در می‌ لرزد تن من کوه اگر بود ز غم آب شدی  دل از آن نیست ملامت که اگر می‌ لرزد  قامت سرو شده زخمی و بیچاره هنوز  ب

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-11راه شیطان

  هموطن درد من و تو همه‌ از نادانیست عقده ها در قفس سینه از آن زندانیست خصم آراسته است بزم به بربادی تو تو مپندار که این بزم نه از مهمانیست خانه ای غیر ز نفت تو چراغان

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-24مرد بیدادگر

  به اقتفای سروده‌ی شاعر گرامی محترم مولانا صاحب فرخاری: از تو نالد مرد و زن در کشور ای بیدادگر خفته‌یی در خواب نازت ای ز دنیا بی خبر غرق دریای فسادی خون مردم میخوری

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-21سخنان کوتاه در مورد مجموعه

  مجموعه شعری تحت نام( فریاد )که زاده طبع دوست دیرینه استاد سابقه دار معارف کشور جناب محمد ایوب ساعی که در سال 2017 به تیزاژ500 نسخه از جانب انجمن دانش در ترونتو کانادا ا

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-19پدر

    به خانه رفتم‌ و دیدم پدر به خانه‌ نبود همه‌ غمین و گرفته جز این نشانه نبود  به هر سو دیده پدر گفتم او صدا کردم  سکوت بود و دیگر چیز در میانه نبود  پدر چه رنج ها که

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-16عید

  عید است‌بیا تا لب خندان تو بوسم  زلفان سیه همچو شبستان تو بوسم‌ بوسیدن هر گوشه ای روی تو ضروریست گر عید شود خال زنخدان تو بوسم در‌خاک سیه دست زنی گل بفشانی‌ مادر‌

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-12حرف بی عمل

    به حرف بی‌ عمل‌ هرگز مرا باور نمی‌ آید که‌ آرامی از این‌ گفتار در کشور نمی آید. مگر از‌ روز اول قسمت ما این چنین بوده دلش‌ سوزد به حال ملتش رهبر‌ نمی آید  مگر ک

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-06خاطرات ماندگار

  سلیمه‌ رفت و قلب من فگار است  چون لاله خون چکان و داغدار است‌ تمام ویژه گی های خصال‌ اش  به ذهن و خاطراتم ماندگار است  ثمر‌ از باغ نیکی چید و کوچید از این خوبی چی‌

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-28چشم پر اشک

  سرا‌ پای وجودم ‌بستر درد  نمی ‌دانم‌ به این ‌دردم‌ چه ها‌ کرد به‌ هر سو بنگری چشمی پر از اشک  نه زن را‌خنده بر لب یا هم از مرد  به نیم تن کشد آتش زبانه که نیم دیگ

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-23حال‌ وطن

    به گل امروز گلبویء نمانده  به بوستان سروی‌دلجویء نمانده مگر ابر است عقیم از آن نبارد  ز آب یک قطره در جویء نمانده  صدا اندر گلو ها گشته خاموش  به سر شور و هیاهویء

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-13مادر خوبم

  مادر ای‌دنیای من خواهم که‌قربانت شوم از‌ دل‌ و جان عاشقت باشم‌ به‌ قربانت شوم خانه ام از پرتو‌ رویت منور میشود  جلوه کن تا من اسیر روح‌ تابانت شوم آنچه در دنیا

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-10ارگ نشینان

  ابریست آسمان ز چه باران نمی رسد یک قطره آب به داد درختان نمی رسد کردند خراب کشور زیبای ما دریغ صد سال هم گذشت به سامان نمی رسد مردم به خون خویش زنند غوطه در وطن یک قط

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-07صید دل‌

  ای دختر زاری زاری  نالم ز بی قراری  در میان دختران  گل ‌دختر مزاری  دختر چی‌ خوب قشنگ است  هم شوخ هم زرنگ است در بردن صید دل بی‌ جنگ و بی درنگ است  از‌غمکت بسوزم  نه

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-06مرهم دل

  تقدیم به آواز خوان خوش صدا جاوید جان شریف . چی شود بر شب تارم شبی شبتاب شوی  روشنی بخش شبم گردی و مهتاب شوی مست و مدهوش شوی نرگس مستش بینی حیف بی بهره از این باده ء عنا

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-17هم نفسم

  بی تو من خوار و ذلیل ام بی تو من (هیچ کسم) تو مرا جان و جهانی تویی هنفسم  فصل گل موسم زیبای بهار است و لیک  چکنم فصل گل آید به نظر خار و خسم پر زنی سوی هوا چون که ترا آز

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-03بهار نیکو

  این نو بهار نیکو یار من تو باشد  با کشت و با زراعت کار من و تو باشد امروز خسم میهن در مسند خداییست  این حرف خودنماییست عار من‌ و تو باشد نه عدل و نی عدالت خونست و قتل

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-02عید تنها

  عید ما در فکر و در سودا گذشت شام در اندیشه‌ی فردا گذشت عید شد آمد مرا یاد از وطن بی عزیزان عید من تنها گذشت سالها شد عید مردم در وطن با دل پُر غصه و غم ها گذشت انتحار

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-21مرد جاودان

  در مرثیه‌ی مرحوم استاد محمد عبدالعزیز مهجور: عارف درد آشنا کان سخا از دست رفت مرد صاحب‌دل ادیب با حیا از دست رفت در جهان معرفت در علم و دانش بی بدیل پیرو بیدل بود و

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-25عید درد

  عید شد اندر حضورت رنگ زرد آورده ام قصه از دردِ خود و از آه سرد آورده ام از صیام امسال جز کشتن نبود و انتحار از زبان مادران اندوه و درد آورده ام عید ما امسال عید ماتم و

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-19پدر مهربان

  ای پدر مایه‌ی آرامی من روز و شب در پی غمخواری من سینه ات جایگه‌ی مهر و وفا هست بی کینه پُر از لطف و صفا تو مرا جانب دانش بردی سوی آموزش و بینش بردی آنچه امروز به کف د

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-14اندوه کابل

  کابل زیبای من قد رسایت خم مباد  بیش از این اندوه نصیبت یا که هم ماتم مباد  جسم نازت را رسد زخمی گر از خصم پلید  جز دوای همدلی یارب ترا مرحم مباد  آن که بندد سینه ای مر

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-04ماتم کابل

  باز از کابل ما شور وفغان ميآید  اشک از دیده ای هر پیر و جوان میآید در و دیوار ز خون لاله حمرا شده  خون اندر نظرت جوی روان میآید هموطن موج شو این همه خاشاک بروب  این چن

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-16مادر

  اين همه گفتار و أشعارم ازوست رونق بازار و گفتارم ازوست  مى پسندم هركه دارد خلق خوش نفرت از دون همتان دارم ازوست مهربانان را چو جان دارم عزيز زشت را حرفى كه بيزارم از

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-20نوروز

  نوروز جاودان است٬ تا این زمانه باقیست تا است ابر و باران٬ این جاودانه باقیست زیباست نام نوروز٬ با نغمه و ترانه هر سال باد شادی٬ تا این ترانه باقیست سوی چمن شتابان٬ ا

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-31عـنـدلـیـــب خـشـنـــــوا

  در رثای مرحوم محمد حفیظ همنوا شاعر گرامی که در برج جاری در کابل وفات نموده سروده شد .  رفت از دنیا به صد شان (همنوا) عندلیب خوشنوا خوان (همنوا) در سخن در شعر و در گفتار

  بیشتر ببینید
 • 2016-09-12روز عـــــیــــــــــــــ

    روزی عید است بیا چهری زیبات ببوسم  هر طرف نور شوم تا قد بالات ببوسم چون حنا زیب دو دستت شوم  وبوسه زنم  کاش چون باد سحر زلف سمن سات ببوسم  کاش چون موی شوم روی عرقناک

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-09نشــاط عـیــــــد

    به روز عید می زیبد به جانان جان فدا کردن به رویش دیدن بر طول عمر او دعا کردن به دیدار جمال آن شه خوبان به پا رفتن به پشت منزلش سر ماندن خود را گدا کردن نشاط عید آن باش

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-19روز پــــــــــــــــــــ

  هستی پدرز بهترین ها تو بهتری  بر من عزیز هستی و با جان برابری چون ابر رحمتی به گرمای زنده گی هر دم ز روی مهر کنی سایه گستری تو راحت دلی تو چشم و چراغ راه در شام تار زنده

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-09یــــاد مـــــــادرم

  این همه گفتار و اشعارم ازوست  رونق بازار گفتارم ازوست می پسندم هر که دارد خلق خوب نفرت از دون همتان دارم ازوست مهربانان را چو جان دارم عزیز زشت را حرفی که بی زارم ازو

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-20فـصــــــل گــل

  فصل گل شد جانب گلزار گیر از نسیم اش لذت سرشار گیر غنچه خندد نسترن آید به جوش سوی گلشن یک قدم دلدار گیر با بهار قهرمانان وطن انتقام از دشمن مکار گیر نشکنی دل های مظلوم

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-13زمـسـتـــــــان

  زمستان شد به باغ  از گل اثر نیست به جز از زاغ از بلبل خبر نیست شده غم خانه بوستان از برودت نشان از گرمی وان شور و شر نیست دگر گل غنچه ها گردیده پر پر نه از سنبل نه از ریح

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-21شـــب يـــلــــــــــــــ

  بود امشب ، شب يلدا غبار از دل بر افشانيم به جاى دشمنى در دل نهال مهر بنشانيم سرود مست بنوازيم و به پا بر رقص بر خيزيم به هر سو دست افشانيم سرود مهر بر خوانيم عزيزان اند

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-19ویــــــــــران ســــــــ

  چو ملک ما به غم درد آشنا نیست که کار مردمش غیر از نوا نیست دلیران وطن خفتند در خاک  به چشم بزدلش شرم و حیا نیست نمی بینم نشان از مهر و الفت  چی شد امروز در دلها وفا نیست

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-23بـــــه یـــــــاد استاد ع

  ای بشیر ای شاعر زیبا سخن یادی تو زینت فضای انجمن ای که بودی صاحب علم و کمال صاحب خلق نیکو نیکو خصال چون قلم در کلک تو جولان شدی عطر معنی هر طرف پاشان شدی شهرتت در علم م

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-30توکل

  آن پری چون طره ای مشکین کاکل بشکند رونق بازار عطاران سنبل بشکند چشم مخمورش نگاهی سوی مشتاقان کند مشتری بسیار گردد قیمت مل بشکند چون به گلشن بگذرد صد پرده از گل بردرد

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-06مـاتــم قندوز

  قندوز مردم ات يكى بى غم نمانده است دستى برأى درد تو مرهم  نمانده است   بردند خواب چشم ترا جانيان دون آرامي و سكوت كمى هم  نمانده است باغ تو از تگرگ ست

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-25نــویــــد عــیــــد

  امروز روزی شادی و ایام عید ماست این پیک مهر و الفت روز نوید ماست روزی خجسته است بیا بشنو همنفس امسال روز عید به دل ها امید ماست گسترده دوست خوان ز نقل نبات عید اکنون ز

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-15خــــــــــــــــزان

  فصل خزان رسید و به گل رنگ و بو نماند جام طرب تهی شد و می در سبو نماند  در پای گل که ساز خوشی بود و وقت شاد  جز باد تندو هلهله و های و هو نماند بلبل چنان به حال چمن گریه سر

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-10قـطـــع سـتــــم

  هزار شب به سحر رفت و آفتاب نشد  نصیب ما ز چه جز سایه ی سراب نشد   چه خانه هاست  ها فتاد و چه کوچه هاست خراب  بنای خانه ای ظالم چرا خراب نشد  چه شاخه ها ز عٰٰطش سوخت از ث

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-05نوشته مختصر به کتاب کوچه با

  شهر ها محلات و مناطق جغرافیایی در پهلوی سایر ارزش های فرهنگی , و مادی از نگاه ارزش های تاریخی دارای اهمیت است از جمله همین محلات یکی هم گزر عزیز آباد شهر مزارشریف است چ

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-27راستی

  گفتم شود تا مهربان او مهربان من نشد من ناز ها دادم چنان آرام جان من نشد جز از کلام راستی از من کسی نشنید و لیک با این زبان راستی کس هم زبان من نشد  شبها جدا از هم نفس بی

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-22پـــــــــدر

  اى پدر اى رونق دنياى دل ديدن تو هست تمناى دل اى كه وجودم ز تو هستى گرفت اى كه تويى باده و صهباى دل نام تو سر لوحه ى شعر منست مهر تو هر لحظه تمناى دل خانه ام از مهر تو روشن

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-07خـــنـــــده

  بدنت موج لطیفست که دیدن دارد عشوه ات ناز جهانیست خریدن دارد چشم تو موج شرابیست چو پیمانه ی ناز خنده ات موج اناریست چشیدن دارد جلوه ی قد رسایت چه قیامت دارد دل از ین

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-02نگاهی گذرا برکتاب جدید شگوف

      خوننده گان گرامی !  بی هیچ تردیدی قوام و بقای هر ملت بسته گی به فرهنگ – ادب و زبان آن ملت دارد . هرگاه قومی با فرهنگ و زبان و داشته های فرهنگی خویش بیگانه گردد و ار

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-01بــــــاغ غـــــزل

  بیا و زمزمه کن شعر عاشقانه بخوان  بیا به خواهش دل در دل شبانه بخوان  بیا به کوچه باغ غزل با نوای سبز سرود بیا و لب بگشا شعر جاودانه بخوان  بگیر به دست خودت چنگ و تارو ی

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-11مـــــــــــــــــــــادر

  خانه تاریک شد از دوری رویت مادر  رشته ای جان من است بسته به مویت مادر  زنده بودی که مرا بود جهان جای نشاط  شاد بودم بخدا ، اینکه به بویت مادر  سبز و شاداب بودی با تو مر

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-13شــیـــــــر زن

  شاعر به مرگِ شیرزن شعری برین ماتم بگو بنویس و آتش زن دگر بر انجماد گفتگو  اندوه ما عریان شود در رفتن این نازنین از سینه آهی کن برون بغضی نماند در گلو “ فرخنده “ بازآ د

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-30فـــــــــــرخــنــــده

  کشته شد در کشورم امروز زیبا دختری  پاک سیرت پاک طینت هم به صورت چون پری  دختری با عفت و از علم و دانش با خبر  قاری قرآن در فهم و ذکاوت ماهری  ریختن بر جان او یک عده ای ا

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-21بـهــــار خــــــوش

  فصل بهار آورد بوی از بنفشه زاران أمد به شور و مستی دلهای بیقراران ای باغبان ترحم بر حال مستمندان بگشای درب گلشن بر روی دل فگاران بردیده اشک گلگون ای گل به ذوق رویت آی

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-18نوشته مختصر در مورد مجموعه

  در این هفته خواهر انجمن نویسنده و شاعر گرامی محترمه عزیزه عنایت که در کشور هالند زندگی دارند . یک جلد از گزیده مجموعه داستان های خود را که تحت عنوان (مرد اسیر) با قطع و

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-08دامــــــان زن

  میدرخشد خانه ها از چهره ای تابان زن  غنچه  ای معنی کند گل هر دم از بوستان زن  مظهر لطف و محبت جلوه مهر و کمال  عالمی از جان و دل دلداده و حیران زن  رستم دستان یا شیران

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-07فـــــــــــــریــب

  یارب مدار بخت مرا زین سیاه تر مرغ دلم ز خانه ی دل بی پناه تر در گیر و دار زندگی هر دم فریب هاست گویی اگر گناه ست نگویی گناه تر در تند باد دست منست و کلاه من ترسم سرم دیگ

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-27بــرف کــــــــــوچ

  زمستان شد جهان رنگ دگر شد  خزان آماده ای عزم سفر شد  درخت باغ از سردی فسردست  عروس باغ از غم خون جگر شد  برودت آنچنان طوفان بپا کرد  ز آزارش جهان زیرو زبر شد  به پنجش

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-08شـعـر عــاشـقــانــــــه

  بیا و زمزمه کن شعر عاشقانه بخوان  بیا به خواهش دل درد دل شبانه بخوان  بیا به کوچه باغ غزل بانوای سبز سرود  بیا و لب بگشا شعر جاودانه بخوان  بگیر به دست خودت چنگ تار یا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-05هـــــــــــــــتوس

  بینمش آفت جان برسر راهی گاهی  مست سازد من از کیف نگاهی گاهی  دادمن گر ندهی اشک من و آه سحر که توان سوخت ترا آتش آهی گاهی  هوس وصل کشم هر نفسی کار خطاست  آرزو هست مرا و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27اشعار محمد اسحق ثنا در وبسا

  اشعار محمد اسحق ثنا در وبسایت جام غور  

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27رومان پا برهنه باز گشت

      ريچموند ، بى سى ٢٠١٠ بنابر لطف و مهربانى همشيرهٴ گرامى و عزيزم خانم ماريا دارو نويسندهٴ پر تلاش  رومان " پا برهنه باز گشت " که براى من   فرستاده بودند افتخار حاصل

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27نظر کوتاه بکتاب هنرمندان تا

    نظر کوتاه بکتاب هنرمندان تاریخ ساز تیاتر، تالیف: ماریا دارو  

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-27یاد آوری کوتاه بر کتاب نگاه

  چند ماه قبل کتاب حجیم و پر محتوا بنام نگاهی گذرا بر ادبیات عامیانه جناب دانشمند گرامی نصرالدین سلجوقی بدستم رسید این کتاب در دوازده فصل و ۳۹۸ صفحه گرد آوری گردیده که

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24غزلم

  سر خط دفتر و دیوان من است این غزلم حرف من حرف دل و هم وطن است این غزلم سر گزشت غم تنهائی و شب های دراز یادگار دم درد و حزن است این غزلم در بهاری که در آن تازه شود باغچه

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-25مبارکباد

    سروده زیر به مناسبت شیرینی خوری با سعادت دوست عزیز جناب محمد نعیم جوهر که در کابل صورت گرفته تقدیم است .   (جوهرا ) تبریک گویم محفل زیبای تو  وصلت آینده و این وصلت پو

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-18نقش تصویر

    به ادامه مشاعره ای شاعران گرامی جوهر، و محمود امپراطور. ملت من آه پر خون میکشد  دم به دم از سینه بیرون میکشد ظلم ارباب ستم شد سالها  آن ستم کش بیش و افزون میکشد آب

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-14اشک حسرت

  اشک حسرت ز مژه ریخت تحمل کردیم به مرادی نرسیدیم و تجاهل  کردیم بلبل رنج و عذابیم به گلزار حیات ریخت صیاد پر و بال تامل  کردیم عهد بستیم پی گفته ای زاهد نروئیم بار ها

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-06باقیست

    سحر نشد شب غم بار همچنان باقیست  فغان به کوچه و بازار همچنان باقیست    ز روز حادثه و از نشان تیر و تفنگ  به کنج گوشه ای دیوار همچنان باقیست    سخن ز عدل و عدالت زند

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-24شهرت

  شهرت و شانم پسندم نیست ، نیست  حسرت کاخ بلندم نیست ،نیست  چون به ابنای بشر من عاشقم  فکر بیداد و گزندم نیست ،نیست  من غلامی را نمی خواهم از آن  کس که به زندان و به بند

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه