مجلات و کتب

سید رضا محمدی

rmohamadi@jame-ghor.com

00934645645

  • 2018-04-04درباره غلام حیدر یگانه شاعر

     یک وقت، شاعری گفته بود جای مردان سیاست بگذاریم درخت تا هوا تازه شود. این برای وقتی بود که سیاست و سیاست‌بازی کمتر جوامع را درهم شکسته بود. درست مثل امروز. اما درجامع

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه