مجلات و کتب

رضا محمدی

rmohamadi@jame-ghor.com

00934645645

  • 2018-04-04درباره غلام حیدر یگانه شاعر

    یک وقت، شاعری گفته بود جای مردان سیاست بگذاریم درخت تا هوا تازه شود. این برای وقتی بود که سیاست و سیاست بازی کمر جوامع را در هم شکسته بود. درست مثل امروز. اما درجامعه ا

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه