مجلات و کتب

عبدالبصیر یزدان پناه

ayazdanpana@jame-ghor.com

008934645645

  • 2018-10-24#من نگران اینده برادرم هستم!

    در سال ۱۳۹۵ به مدت ۲ ماه ۱۳ روز به صفت معلم در لیسه عالی سلطان علاو الدین غوری افتخار خدمت به جوانان دیارم را داشتم، راستش اگر بپرسید ایام شرین زندگی ام و با انبوه ا

    بیشتر ببینید
  • 2018-06-18جای تاسف اینجاست..

    من از دو روز بدینسو کماکان شاهد قضاوت یک تعدادی از مردم عام وقلم بدستان در دنیایی مجازی و حقیقی راجع به استقبال گرم شهروندان از حضورطالبان شمال فیروزکوه بودم، یکی ه

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه