مجلات و کتب

محمدالله همدرد

mhamdard@jame-ghor.com

0015675674564

 • 2019-02-13روند صلح در افغانستان ، و نش

  دوستان وهم میهنان مان بهتر میدانند که ، در جهان امروزی کشور های مختلف بر مبنای ساختار های اجتماعی واقتصادی مختص بخود بوسیله ء نظام ها وسیتم های سیاسی ودولتی متنوع اد

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-28جامعه و دولت بر مبنای عدالت

     عدالت وتحقق آن در تاریخ جوامع بشری با پیدایش و طول زنده گی اجتماعی همگام بوده ، بشراز آاوان پیدایش تا امروز از ستم وبی عدالتی فارغ نبودند ، عدالت از مأنوس ترین واژ

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-18کیش شخصیت پرستی و پیامد منف

  در گام نخست تعریف شخصیت ; شخصیت personality عبارت از مجموعهء الگوی های معین ومشخصی از تفکر، هیجان ، رفتار وعمل کرد های است که سبک وشیوه ء فرد را در تعامل روابط با ( محیط اجتم

  بیشتر ببینید
 • 2018-10-14ما بر اساس کدام مشخصات ، رهب

  رهبر کسی است که به کشورش وملت اش علاقه وعشق داشته باشد ، بر ضد هر نوع عقاید ونظریات نژاد پرستی ، قوم پرستی ، سمت پرستی ومذهب پرستی مبازره کند . منافع ملی وبین المللی کش

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-29جامعه ء مان بیک رهبر مدبر، ا

  وطنداران و هم دیارا ن گرامی ! شما آگاهی کامل دارید که در طی سه دهه ء آخیر جنگ های مهندس شده در افغانستان با همکاری وهمدستی مستقیم مافیایی ثروت وقدرت محلی (‌قومی ) ، ماف

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-27ائتلاف بزرگ ملی بمثابه ء ( ب

  همه ء دوستان و عزیزان میداند که، ائتلاف از جمله ء مفاهم واژه های سیاسی است که در این روز ها در رسانه های خبر رسانی در سخنان افراد، اشخاص و فعالان سیاسی تکرار میشود . ائ

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-25روشنفکر

  واژه ء روشن فکر و ویژه گی های آن ! واژه ء‌ روشن فکر صفتی است که، برای آدم های خردمند، خرد گرا و عقلانی ! آدم هائی که پدیده ها، حوادث و رویدادیهای جهان را بر حسب دستور خرد

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه