مجلات و کتب

جمیله ناهید

jnahid@jame-ghor.com

0014564564556

  • 2018-10-25اسیران در سیاهی

    «اسیران در سیاهی» تازه ترین اثر ارزشمند ازشیرین نظیری نویسنده شناخته شده است که در هفته های پسین،در هفت بخش با تیراژ 1000 نسخه درشهرکابل به زیورچاپ آراسته شد.  شیرین

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه