مجلات و کتب

بهرام نورمحمد

bnormohamad@jame-ghor.com

0093700800900

 • 2019-09-02نقدی بر کتابهایِ نقد ناشدنی

  (سخت افزارِ کتابت) آشتی محقق با معتقد، سبب توقف اندیشه و ثبات سردرگمی آدمی می شود.  ““ناصر پورپیرار”“ “ جهان اسلام، با این همه ثروت و صاحب نظر و ایمان، هنوز قرآن ن

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-12نقدی بر کتابهایِ نقد ناشدنی

    (نرم افزارِ کتابت)   بر اساس مجموعه ای از کتابهای تاریخی که همدیگر را تایید  میکنند ادعا میشود: ” بخش اصلی علوم عربی (اسلامی) مشرق زمین مرهون خلاقیت ایرانیان است

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-20ادبیات نامرئی فارس و کمی هم

  قسمت دوم افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک   همه مکتوبات اقوام و زبانهای کنونی منطقه بعد اسلام و با خط عربی و بعضا عبریست. هر ادعایی ورای این حقیقت حدس و گمانهای غیر

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-03تحمیل اسرائیلیات بر قرآن

  نگاهی دیگر  به بحثهای مطرح در کتاب "اسلام و شمشیر" ( قسمت دوم )   در قسمت اول بررسی زمان نگارش و از آن مهمتر امکان نگارش مورد بررسی قرار گرفت و توضیح داده شد که در اوائ

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-24افتضاحی به نام زبانشناسی آک

  (قسمتد اول: خلاصه ای از مطالبی که مطرح خواهد شد) دوره های اوج و حضیض های فارسی دری در لهجه و زبان معیار (بدون لهجه قومی منطقه ای) تغییر و تحول زبانی نامیده میشود. تعداد

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-29استناد به قرآن در تاریخ نگا

      نگاهی دیگر  به بحثهای مطرح در کتاب "اسلام و شمشیر" ( قسمت اول ) در منظر ناقد و کاونده تاریخ، اسناد غیرهمزمان، مستندی در امور دور محسوب نمی شوند، که این جا مسائل

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-03تاملی در اسناد و متون فارسی

  “ در اواخر قرن اول هجری، زمانی که حتی برگ نوشته ای آزاد از قرآن نیز به جای نمانده آيا نوشتن و ساخت کتاب ، به طور کلی، و در بحث جاری ، به خط و زبان فارسی و عربی ، از چه زم

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-05تبعید فارسی به شرق

  یکی ازمسایل لاینحل زبانشناسی بحث خاستگاه زبان فارسی است.در این درباره نـظريـه‌هــا و ديــدگـاه‌هــای مخـتلف ارايـه شــده اسـت. شـماری از ایران‌شناسان غربی و زبا

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-08درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان

  نقدی بر تاریخ نگاری رسمی و زبانشناسی آکادمیک آیا  قرآن میتواند زاییده یک تجمع بدوی(جامعه یِ طبیعی) باشد و ویژگی های برشمرده , زرین کوبیان, برای عرب بی خبر از هر نوع تر

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-08درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان

  نقدی بر تاریخ نگاری رسمی و زبانشناسی آکادمیک آیا  قرآن میتواند زاییده یک تجمع بدوی(جامعه یِ طبیعی) باشد و ویژگی های برشمرده , زرین کوبیان, برای عرب بی خبر از هر نوع تر

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-02دری ادامه پهلوی !؟

  پرده اول “ یکی از معتبرترین و کهن‌ترین متون تاریخی گفته‌ی  ابن ندیم در کتاب الفهرست آورده است. فهلوی منسوب به ، فهله ، است ، نام پنج شهر است و آن اصفهان و ری و همدان

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-27نیای بی پایان فارسی نو( دری)

  “ مسأله خاستگاه زبان فارسی دری یعنی فارسی نو معمایی است تاكنون ناگشوده، بسیاری از جمله ملك‌الشعرای بهار، ذبیح‌الله صفا، و ا. برتلس بر این باورند كه فارسی دری زبان م

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-20جایگاه فارسی معیار و رسمی د

  مقدمه و خلاصه آثار منظوم ومنثور فارسی نو(دری)چند مشخصه اصلی و دارد 1 _ زبانی منفک از فارسی میانه و جدا از زبان قدیمی مادر 2_ وجود زبانی معیارنوشتاری که طی قرون متمادی و

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه