مجلات و کتب

محمد صدیق صدیقی

msediq@jame-ghor.com

0093345346465346

  • 2019-04-04نوروز در افغانستان تجلیل سا

    آغاز نصاب تعلیمی روز دهقان صورت می گیرد که ولایت بلخ جشن با شکوه را با بر افراشتن جهنده زیارت سخی و میله گل سرخ برگذار می نماید نوروز برای اکثریت از اهمیت ویژه برخورد

    بیشتر ببینید
  • 2019-02-04عوامل افزایش تعصبات قومی در

    یکی از عوامل عمده و مهم تعصبات قومی در غور، دولت ‌مداران و مقامات بلند رتبۀ دولتی در خصوص گسترش و تعمیق «تعصبات قومی و قبیله‌یی»، به مراتب بیشتر و موثرتر از شهروندا

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه