مجلات و کتب

آی سان مرامی

imerami@jame-ghor.com

00982112124

  • 2019-02-18•یک در عقب،یک در جلو•

          راهی برای گریز وجود ندارد؛برای عبور از گذشته باید به آینده کوچ کرد و برای خلق یک آیندۀ کام پسندانه درس گرفتن از گذشته جرثومه ای غیرقابل انکار است. بقای ما در ح

    بیشتر ببینید
  • 2019-02-09پرتقال ها از آغاز خونـی نبو

    •آیا تابه حال  کسی در اندیشه چگونگی زندگی برخی پرتقال های بخت برگشته،شب را سحر کرده است؟میوه های نارنجی رنگی که محکوم به جدا زیستن از دیگر رنگ میوه ها هستند،تا وا

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه