مجلات و کتب

سعدالدین غوروال

sghorwal@jame-ghor.com

009375565656

 • 2019-04-11۳ - حکومت محمد نادرخان از۱۵

  صدومین سا ل استقلال افغانستان از۱۹۱۹ تا ۲۰۱۹(ازحکومت امانی -حکومت غنی )   دولت حبیب الله کلکانی بادرنظرداشت وضع ناهنجاړسیاسی ؛اقتصادی ؛ اجتماعی وفرهنگی که داشت نتو

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-06قسمت دوم :حاکمیت وقدرت حبیب

  صدمین سال گرداستقلال  کشور  (ازحکومت امانی تا حکومت غنی) حبیب الله کلکانی در سال 1307 خورشیدی به قدرت رسید و کمتر از قیک سال سلطنت کرد، اما سال پادشاهی او به نام ( سال

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-31افغانستان در طی صد سال چه مس

    قسمت او ل ؛ حکومت امانی  صد سال قبل امروز مردم سلحشورافغانستان برای اولین باردرجنوب شرق آسیا  زنجیراستعمارکهن بریتانیا را درهم کوبیده  وسرنوشت خویش را رقم زدند؛

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-21سال ۱۳۹۷ خونبارترین سال برا

  سالیکه گذشت نیروهای هراس افگن خشونت بارترین وخونبارترین حملات درشهرها ی افغانستان پلان اجراء وتطبیق نمودند . جان هزارها شهروند بیگناه کشورما گرفته وبخاک وخون کشید

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-02امریکاء وطالبان بدون دولت و

  درین روز نماینده گان گروه  طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر مرد شماره دو طالبیان وهیت مذاکره کننده امریکا به رهبری زلمی خلیل زاد نماینده دولت امریکا برای صلح افغ

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه