مجلات و کتب

سعدالدین غوروال

sghorwal@jame-ghor.com

009375565656

 • 2019-10-21مفکوره وایده اداره موقت وپی

  تا جائیکه تجارب تاریخی آموخته است مفکوره وطرح اداره موقت درروند ختم جنگ واختلافات سیاسی ونظامی به مثابه یک فورمول بکاربرده شده است. اما این فورمول یک پروسه ناقص، نی

  بیشتر ببینید
 • 2019-10-06مردمی که درگروگان رهبران ت

  درین شب وروز ها مردم افغانستان روزهای سخت ودشوار میگذارنند.این مردم متعهد به جمهور یت ومردم یالارعلرغم تهدید ها وحملات نیروهای هراس افگن  ششم میزان 98 به پای صندق ها

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-23۲۶ قسمت بیست وششم :حکومت محم

  قسمت اخیر صدومبن سالگرد استقلال کشور یعنی ازعصرامانی تا حکومت غنی مردم وتاریخ افغانستان خلطرات تلخ دو انتخابات از یاد نخواهند برد یکی انتخابات ۲۰۱۴ ریاست جمهوذی و

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-15قسمت بیست وپنجم حکومت حامد

  بمناسبت صدومین سالگرد استقلال کشور  درنتیجه یکماه نبرد میان طالبان وائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحذه طالبان شکست خورده کادر  رهبری طالبان بطور مصئون به پاک

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-15تا واقعیت

  تکنولوژی خوشبختانه توانسته دسترسی همه را از طریق اینترنت به دانش راحت تر کرده و در بالابردن معلومات موثر واقع شود. برای هر فردی که خود را مسلمان خطاب می کند واضع است

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-11قسمت بیست وچهارم حکومت طالب

  طالبان بعداز دوسال نبرد توانستند کابل را تصرف نموده حکومتی به شیوه خود بسازند ونام رئیس حکومت خود را امیرالمومین ونام دولت شان امارت اسلامی افغانستان گذاشتند شیوه

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-08۲۳ : قسمت بیست وسوم حکومت پ

  حضرت مجددی قدرت دولتیی را به استاد ربانی تسلیم نمود. اما ناراز وآزرده خاطرازرهبری جمیعت اسلامی فریاد کشیده به پاکستان رفت  بتاریخ ۲۲ جون ۱۹۹۲ پروفیسورربانی به حیث ر

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-08قسمت بیست ودوم : افغانساتان

  بلی بعداز تلاشهایی گسترده سازمان ملل متحد ؛ امضای موافقت نامه ژنیو؛خروج قوای شوروی ازافغانستان ؛ توافق امریکا وشوروی برقطع ارسال اسلحه به جانین درگیر درقضیه افغان

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-21۲۳ قسمت یازدهم حکومت دکتور

  دوکتورنجیب الله درشرایط وزمانی جانشین ببرک کارمل گردید جونوسیاسی درجهان روبه حرکت وکشور ما هنوزمیدان جنگ وخون نبرد بود و روزانه دها شهروند کشورما بخاک وخون کشیده م

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-15-قسمت دهم :‌ شش جدی ۱۳۵۸ روز

  صدومین سالگرد استقلال کشور ازعصرامانی تا خکومت غنی    حکومت وزمامداری ببرکد کارمل ( جناح پرچم )به رهبری ح د  خ ا با یک جوش وخروش آغاز گردید  باوجودیکه روزهای آخرحاک

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-01فصل نهم : مرگ نورمحمد تره کی

    صدومین سالگرد استقلال کشور (ازعصرامانی تا حکومت غنی) نورمحمد تره کی بعداز بازگشت ازها وانا د ریک توقف کوتا ه به مسکو به وطن مواصلت نمود . اما چه شد ؟ آماده گی لازم در

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-24قسمت هشتم : حاکمیت حزب دموک

  صدومین سالگرد استقلال کشور ( از عصر حکومت امانی – حکومت عنی ) هشت فرمان ویاهشت گیلاس زهریکه رهبری ح د خ ا نوشید شعار :(کور؛ کالی دودی ) به (ګور؛ کفن و ګولی ) تبدیل ګردید

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-17قسمت هفتم : حزب دموکراتیک خل

    به مناست صدومین سالگرد استقلال  کشور(‌ازحکومت امانی – حکومت غنی ریسمان قدرت ازخانواده محمد ظاهرشاه سکلید   بهار۱۹۷۸ روزهای گرم آفتابی کابل ؛ توام باجوش وخروش

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-09قسمت ششم : حکومت جمهوری سردا

  به مناسبت صدومین سالگرد استقلال کشور از حکومت امانی - حکومت غنی  بعداز چهل سال ؛ حکم روائی پسر کاکا به پسرکاکای دیگری تعویض شده محمد ظاهر شاه جای  ومقام خودرا به سر

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-30B = دولت ظاهرشاه درصدارت شاه

  فغانستان درصد سال چه مسیر را طی نموده (ازحک.مت آمانی تا غنی ) حکومت ظاهر خان یه صدارت شاه محمود خان به نظرمورخین یک نقطه عطف درتاریخ افغانستان بوده وسرآغاز دموکراسی ن

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-21افغانستان درطی صد سال چه مس

  ۴ محمد ظاهرشاه چهل سال در افغانستان حکم روائی کردند الف سلطنت محمد ظاهر حان در صدارت محمدهاشم خان ب سلطنت محمد ظاهر خان در صدارت ساه محمود خان یعنی آغاز دهه دموکراس

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-11۳ - حکومت محمد نادرخان از۱۵

  صدومین سا ل استقلال افغانستان از۱۹۱۹ تا ۲۰۱۹(ازحکومت امانی -حکومت غنی )   دولت حبیب الله کلکانی بادرنظرداشت وضع ناهنجاړسیاسی ؛اقتصادی ؛ اجتماعی وفرهنگی که داشت نتو

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-06قسمت دوم :حاکمیت وقدرت حبیب

  صدمین سال گرداستقلال  کشور  (ازحکومت امانی تا حکومت غنی) حبیب الله کلکانی در سال 1307 خورشیدی به قدرت رسید و کمتر از قیک سال سلطنت کرد، اما سال پادشاهی او به نام ( سال

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-31افغانستان در طی صد سال چه مس

    قسمت او ل ؛ حکومت امانی  صد سال قبل امروز مردم سلحشورافغانستان برای اولین باردرجنوب شرق آسیا  زنجیراستعمارکهن بریتانیا را درهم کوبیده  وسرنوشت خویش را رقم زدند؛

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-21سال ۱۳۹۷ خونبارترین سال برا

  سالیکه گذشت نیروهای هراس افگن خشونت بارترین وخونبارترین حملات درشهرها ی افغانستان پلان اجراء وتطبیق نمودند . جان هزارها شهروند بیگناه کشورما گرفته وبخاک وخون کشید

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-02امریکاء وطالبان بدون دولت و

  درین روز نماینده گان گروه  طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر مرد شماره دو طالبیان وهیت مذاکره کننده امریکا به رهبری زلمی خلیل زاد نماینده دولت امریکا برای صلح افغ

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه