مجلات و کتب

عزيز احمد فضلی

afazli@jame-ghor.com

0093534534534

  • 2019-03-15د (( لوى افغانستان )) نوې هيلې

    تيرديرش کلن ناورين زموږ هر څه په ټپه درولي، زمـوږ ټول وخت په تپل شويو جګړو کـې تير شوی. نه د يو مطرح هېواد په توګه په سيمه کې راڅرګند شوو او نه مو هم د هغو افغانانو هيلې

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه