مجلات و کتب

طاهر مجيدي

tmajidi@jame-ghor.com

0093700800900

  • 2019-06-07معماي شهادت فر مانده فواد ا

    زمانكه خبر شهادت فر مانده فواد اندرابي را شنيدم سر ا سيمه به جستجوي وي شدم يكًروز پيش هنگامي كه  باهم شوخي ميكرديم او خاطرات رهبر فقيد داكترمحمد أبرأ هيم ملكزاده ر

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه