مجلات و کتب

سیدجمال الدین سجادی

ssajadi@jame-ghor.com

009340043300

  • 2019-07-01چرا طالبان به پایگاه نظامی

    حملات تروریستی گروههای تروریستی در حالی رو به افزایش گذاشته که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سال گذشته مرگبارترین سال طی ۱۸ سال اخیر برای مردم افغانستان بوده است و

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه