مجلات و کتب

غلام رسول مبین

mobin@jame-ghor.com

009340506080

 • 2019-11-06و اما استبداد فرهنگی و علمی

  روز جمعه، 10 عقرب بود. به شهر کابل بودم، رفتم به کتاب فروشی های ده افغانان رو به روی هوتلِ اسپینزر و وزارت اطلاعات و فرهنگ. یادم آمد که به جستجوی کتابِ "ما همه افغان نی

  بیشتر ببینید
 • 2019-10-16رییس دانشگاه غور، شهدا را ا

  از کوزه همان تراود که در اوست اینبار نامه مینویسم، برای کسی که دوکتورای ادب میگیرد، دوکتورای علم و معرفت میخواهد که بگیرد، آنهم از سرزمینِ دیموکراسی و آزاده یی دنی

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-19فرهنگِ تاریخ محوری (پیشنهاد

  بنام ایزدِ منان همانطوریکه محافظت از میراث های فرهنگی مسوولیتِ خطیر یک جامعه، ملت و حکومت میباشد، حفظ از میراث های تاریخی ارجح تر است. به تمام اصنافِ اهل کسبه مشمول

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-09نامه ی دانش آموزانِ مکاتبِ

  بنام ایزدِ بخشاینده ی بخشایشگر به حضورِ الحاج غلام ناصر خاضع، والی غور ! خداوند را سپاسگزاریم که توفیق عنایت فرمود تا این نامه را به خدمت شما منحیث زعیم محلی بفرستیم

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-04شناسنامه ی کندیوال

  در سال 1396 خداوند برایمان توفیق داد و توفق یافتیم که مجموعه یی را زیر نامِ "شناسنامه ی کندیوال" به یادگار بگزاریم. درین مجموعه به گوشه یی از جغرافیای کوچکِ غور/چغچران،

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-17آموزش در محلِ کار و دیدگاه د

  محل کار ویا به زبانِ ساده تر گفته شود جای که شما وظیفه انجام میدهید، بهترین و اساسی ترین مکانیست برای آموزش و بروزِ شخصیت تان. انسان شاید که عیوب و نواقص خود را هیچگاه

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-25قلعه ضحاک

  قلعه یی در چغچران واقع است که به نام "قلعه ضحاک" مشهور است. این قلعه به روستای پوزه لیچ که حدود 5  کیلو از شهر بیشتر فاصله ندارد، موقعیت دارد. روستای پوزه لیچ از توابع چ

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-13به حمایت از اعتصاب معلمین !

  معلم، مرجع علم است، منشا دانش است، منبع معرفت است و راهنمای درستِ انسان. معلم است که نسلِ آینده را با سواد میسازد و جامعه ی عاری از جهل و نادانی را برای جهانیان به ارم

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-30از پیام های تسلیت تا پیغام ه

  بنامِ حق  درین روزها، هرچند که این مملکت و سرزمین هیچ روزش آنقدر متناسب نیست که انسان بتواند با روح و عاطفه آرام و آسوده کاری بکند ویا کنشِ را انجام دهد.  حیران ماندم

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-07حاجی بابا !

  بنام آنکه جان سامان ازو یافت من نوجوانی بیش نبودم که پدر کلانم را در نیمه های شبی ماه میزانِ 1385 از دست دادیم. خانواده ی ما، به پدر کلانم "حاجی بابا" خطاب میکردیم. حاج

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-17زردتلی و دردِ مشترک !

  زردتلی از جمله مناطق مهم و استراتیژیک و از توابع چغچران میباشد. این منطقه در امتداد سمت جنوب بند بایان و جنوب شرقِ شهر چغچران موقعیت دارد و فاصله احتمالی از چغچران 50

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-04جام غور

  من وبسایت انترنیتی "جام غور" را به مرتبه یگانه رسانه ملی و بین المللی میشناسم، کهپیرامون مسایل گونگون به ویژه اوضاع و احوال غور فعالیت میکند، درحق چنین است. این بودگا

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-24نیروهای امنیتی افغانستان ش

  بنام حق این مقاله را در جریان ماه ثور 1397 طی یک فراوخوان مقاله نویسی که از جانب "سازمان مدنی جوانان نواندیش افغانستان" اعلان شده بود، نوشتم. خوشحالم که این مقاله توسط

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-27هیزم کشی

  در جریان حکومت طالبان، مصروفیت عمده ی ما و همردیفان مان هیزم کشی بود. چندین موقعیت منابع خوبی هیزم یا بوته بودند و این جاه ها عبارت بودند از: پشته گاو مورک (گرمابک)،

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-27چادر دولاغ یا بُرقع

  درین روزها هشت مارچ نزدیک است. این روز را به نام روز بین المللی زن نیز میگویند. بیشترین بکو مگوها درین محافل روی حجاب و مجابِ زنان است. هرزگاهی که حرف حجاب به میان میای

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-16عبدالحفیظ منصور؛ از حزبِ جم

  عبدالحفیظ منصور در حال حاضر عضو مجلس نمایندگان افغانستان است. وی از نادر مجاهدینِ است که علاقه ی وافر به مطالعه کتاب دارد و به نوشتن کُتُب و مقالات نیز مشتاق است. باو

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-20تربیه معلم، دارالمعلمین یا

  بنام خداوند علم و معرفت آنچه که معنایابی و موشکافی واژگان از دید زبان و گویش تعلق میگیرد، جای بحث نیست. فقط میخواهم راجع به نردبان های اماکن تحصیلی و اکادمیک چیزی بن

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-19تفاوتِ اعلان و اعلام

  گرچند بحث، موشکافی، کنجکاوی و معنایابی واژگان برای بعضی ها شاید که خیلی چیزی مهمِ جلوه نکند. به نظر من اما، آنچه که میتواند مطلب را به مخاطب ویا طرف مقابل به صورت درس

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-05اعلان نتایج ابتدایی انتخاب

  در غور به صورت مجموع 108633 رای استعمال شده است.  برای غور 6 کُرسی به مجلس نمایندگان، سهمیه داده شده است. ازین جمله 4 مرد و 2 زن به نمایندگی از مردم غور به این خانه میروند. د

  بیشتر ببینید
 • 2018-10-25آقای مهربان (نور محمد مهربا

  بنام او که، او واحد و یکتاست ! لطف کردید، شهامت کردید و از روی احساسِ نیکت یک رای اعتماد به نفع محترم خدایار واقف یکتن از جوانان تحصیلکرده و شخصیت بیدار و آگاهی غور ری

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-28ادیبه نامه

  ادیبه جان هنوز کودک بود. شاید روزهای سالِ چهارمش را میپیمود. چیزی از دنیا و مزایایش نچشیده بود، حرف های بد و رد از کسی نشنیده بود و تا هنوز زخمِ زبانی به کسی نرسانید

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-23درزی های فیروزکوهی در سال 18

  بنام خداوند درزی های  فیروزکوهی در سال 1885 میلادی [133 سال قبل از امروز] که در غرجستان و چغچران سکونت داشتند تحت رهبری سید محمد خان رباط ، سردار محمد جان خانِ پوزه لیچ

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-11ثنا از جورِ زمان شده بیمار

  ثنا از جورِ زمان شده بیمار ثنا از روی خوبان شده بیمار چنین سیرِ نزولی دارد انسان ثنا از پی یزدان شده بیمار شفا و درد و غم ها باشد از حق ثنا از قُربِ یاران شده بیمار ز

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-25برادر گرامی دادفر اویانی:

  بنام خالق یگانه فیسبوک وسیله ی خوبیست. چون، اگر این وسیله نمیبود من با شما که فرسنگ ها دور از هم قرار داریم، به تماس و ارتباط قرار نمیگرفتم. من میدانم که شما به خارج ا

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-25به پیشوازِ گشایشِ "شورای اج

  بنام خداوند وحدت و یکپارچگی در جریان ماه قوس امسال یعنی درست به روز بیستم قوس 1396 قبیله یی بزرگِ الله دوست باتور که بنابر جبر تاریخ و زمامداران ستمگر به نام های کوچکی

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-12قطعنامه ی نشست عمومی قبیله

  بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر "سوره حجرات، 13".   مورخ: 20

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-04شگون (سیخول) را بشناسید !

  بنام خالق هستی سال و اندیست که روی یک مطلبِ مطول و مهم کار مینمایم. در لابلای این امرِ بزرگ و سخت به مشکل های زیادی رو برو شدم و به عون الله متعال دارم به آن فایق میآیم

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-03"لیسه" واژه یی فرانسوی است

  بنام خالق کاینات همه با واژه یی مکتب بیشتر و بهتر از "لیسه" آشناییم. به محض اینکه اطفال به سنین 6 – 7 سالگی برسند در کشور ما معمول است که والدین شان به فکر شامل کردن اطف

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-28معنایابی واژه یی "کرور" !

  بنام خداوند بزرگ از دیر زمانی بحث درمورد نژاد غوری ها جریان دارد و برادران پشتون ما مدعی اند که نخستین امیر و شاعر غوری ها که عبارت از "امیر کرور" باشد پشتون بوده و کر

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-17سیاه سر در تاریخنامه هرات:

  بنام خداوند متعال تاریخنامه هرات اثر سیف بن محمد بن یعقوب الهروی معروف به سیفی هروی از جمله کتاب های تاریخی و مهمِ است که از سال های 681 الی 721؟ هـ.ق. حکایت میکند. درین

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-16چند اشاره به ضعف ها و سرگردا

  بنام خداوند آزادی و عدالت چند روز قبل، روز بین المللی جوانان بود. گرچه این فرهنگ جهانیست نه افغانستانی، با آنهم ازینکه درین روز رییس جمهور اشرف غنی احمدزی به ارگ ری

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-14درمورد نژاد غوری ها

    (در پیوند به نوشته یی جناب استاد غلام نبی ساقی) ! بنام خداوند بزرگ و متعال غور ولایتیست که از امپراطوری اش سده ها میگذرد و از ولایت شدنش دهه ها. این ولایت تاریخی، کو

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-07سیرِ بدبختی احزاب افغانستا

  بنا خداوند جان و خرد ما، در کشوری زندگی میکنیم که نامش افغانستان است. اینجا آزمونگاه همه آلام و بدبختی ها میباشد. اینجا مکانیست که همه گند خود را میریزند و میروند. ای

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-05کهنسال ترین مردِ غرچستانی (

    بنام آنکه جان سامان ازو یافت به لطف و عنایت پروردگار عالم یک سال قبل توانستم که یکی از یاران و دوستان وفادار پدر کلانم را زیارت نمایم و با وی رودررو معرفت و آشنای

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-04از شهر چغچران تا شهرستان تی

  بنام خداوند یگانه سال پار به روز چهاردهم ماه عقرب جلالتماب دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رییس جمهور افغانستان به ولایت غور سفر نمود و برای 30 نفر ملکیِ که از سوی طالبان م

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-31موجودیت صلح تقویت فرهنگ دین

  بنام خداوند آزادی و عدالت صلح و جنگ دو واژه یی متضاد، دارای معانی مختلف، پیامدهای گونگون و متعلق به شخصیت های متفاوت است. این دو واژه هم مانند سیاه و سفید، بلند و پای

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-23پروفیسور خالقداد فیروزکوهی

  بنام خداوند لوح و قلم در جریان سال 1380 هـ.ش. من شاگرد صنف یازدهم در مکتب عالی سلطان علاالدین غوری بودم. درست یک سال بعد از شکست رژیم و حکومت نسل کُش و بی بندوبارِ طالبا

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-02چغچران نامه

  بنام خداوند رحمان و رحیم جلالتمقام محترم دکتر محمد اشرف غنی احمدزی – رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ! نخست از همه عرض سلام، درود و احترام دارم خدمت شما که یگانه

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-23من چرا مخالف "فیروزکوه" هستم

  بنام خالق کونین و ثقلین یک مقوله عامیانه است که گویند: "اگر من این کار را نتوانستم، نامم را عوض کنید". این دیدگاه هرچند که عامیانه و محیطی است ولی در قبالش پیام های جال

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-24تفکیک سلاح و صلاح

  بنام خداوند یگانه از کلمات کلیشه یی و تکراریِ چون ملت سلحشور، ملت قهرمان، ملت مبارز و ده ها جمله و کلمه دیگر با پسوندهای شور و قهرمان و ... من واقعا خسته شده ام. این جمل

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-18ضیا نامه (!)

  بنام خداوند گویند، در سال های 1338 – 1339 و در زمان حکومت شاهی محمد ظاهر شاه که والی آن وقتِ غور شخصی از اقارب نزدیک شاه بوده است ویا شاید هم دامادش، به نام "محمد حنیف خا

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-18تبریکه نامه به نسبت فراغت م

  بنام خداوند دانا و توانا خیلی خوش هستم که اینبار - باز "نونهالی" پا بر عرصه یی تحصیل یافتگی گذاشت. فراغت پسر عمه عزیز و مهربانم مهندس عبدالاحد عظیمپور را از دانشکده ا

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-12کچالو و خبرنگاری

  بنام رب العالمین کچالو یگانه منبع پروتین است. از کچالو میشود که به تمام انواع غذاها استفاده نمود و حتا از کچالو به تنهایی نیز میتوانیم که غذایی همیشه در دسترس و ارزا

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-29جرس معارف (در روستای کندیوا

  منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست همه را میخواهند که از ما بگیرند، گاهی جشن کهن نوروز را، گاهی روز دهقان را و گاهی هم روز زبان مادری را. از جمله فرهنگ های خوب کش

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-10دستبرد بـه "جغرافیای تاریخی

  اثر ارزشمند محترم عزیز احمد پنجشیری توسط بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بسم الله الرحمن الرحیم به ادامه مطالعات، اینبار فرصت مهیا شد که جغرافیای تاریخی غور، اثر

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-05دستبرد به "جغرافیای تاریخی

  اثر ارزشمند محترم عزیز احمد پنجشیری توسط بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بسم الله الرحمن الرحیم به ادامه مطالعات، اینبار فرصت مهیا شد که جغرافیای تاریخی غور، اثر

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-16جایگاه چغچران در جغرافیای ح

    بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال جستار جایگاه تاریخی و قدامت باستانی شهر چغچران مرکز ولایت غور که دو منبع معتبر و مهم را دریافتم و آن دو منبع معتبر عبارت بودند از "

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-23درهم آمیختگی نامگذاری مکات

  بنام خالق کَون و مکان من شاگرد دوران ابتداییه و متوسطه مکتب متوسطه پسران کاسی بودم که این مکتب بعدا ارتقا و به "لیسه سلطان شهاب الدین غوری" نامگذاری شد. در آن اوقات چی

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-14فراغت مهندس سردار عزیزیار ا

  بنام آن که جان را نور دین داد خرد  را  در  خدادانی  یقین داد                                     "فرید الدین عطا" امروز با هوای سرد چغچران و قلوب گرم عزیزان، رفته بودیم که ا

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-20بوتیمار یـــــــا غمخورک !

  بنام خداوند دانا و توانا کتاب منطق الطیر را که انسان میخواند به بسیاری از مخلوقات خداوندگی که انسان آشنایی ندارد ، آنها را شناخته و خوایص شان را درک میکند. اینجاست ک

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-16مقاله، بند و متن

  بنام خداوند توانا و دادگر کسانیکه مثل من کتاب تالیف کرده نمیتوانند ویا اینکه تاحال به تالیفات روی نیاورده اند، کوشش براین دارند که داشته های خویش را به صورت یک یادد

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-15عبدالرحمان بن خلدون و مقدمه

    همان طوریکه هر عمل و کنشِ سیر تکاملی خود را میپیماید و حتا انسان از امتزاج دو جنس مخالف که باهم در میآمیزند و اینکه خلقت انسان از نطفه شروع میشود و مراحل گروهیدن انس

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-06تقسیم بندی سه گانه اعصار

  بنام خداوند زمان خیلی دُشوار است که درمورد عصر و زمان سخنی بر زبان آورد ولی این را باید بدانیم که اعصار سه گانه قبل از تاریخ به سه گونه اند: 1.  عصر حجر یا یا عصر سنگ The

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-02در پیوند به قتل عام مردم فقی

  بنام خداوند شهدا   داستان ناموفق (غمنامه یی من) سطورِ را که مینویسم با درد و اندوه تنیده است. دستانم تحرک قبلی خود را ندارند، انگشتانم خیلی کم حرکت میباشند، چشمانم غ

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-30فرستاده و محتویاتش !!!

    بنام خداوند بخشاینده و مهربان   کتاب "فرستاده" که چاپ انگلیسی آن به نام The Envoy در ماه مارچ سال 2016 توسط مطبعه یی مارتین St. Martin Press در شهر نیو یورکِ ایالات متحده امریکا

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-17جنگ جای یا اجل جای

  بسم الله الرحمن الرحیم همه از تاریخ و سابقه یی باستانی ولایت غور باخبر اند. نیازی نیست که درمورد کهن بودن ویا باستانی بودنش چیزی نوشته شود. ولی، یکی از جمله 10 واحدادا

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-09واحــــــد اداری پسابند ول

  بنام خداوند توانا و دادگر   (و پف و پتاق های دگرجنرال محی الدین غور)!!!   پسابند یکی از جمله ولسوالی های دوردست، ناامن، صعب العبور و فراموش شده یی ولایت غور میباشد که ب

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-27پیام تسلیت به نسبت شهادت شا

  بنام خداوند رحمان و رحیم مـا نمــی بینیـم باشــــد ایـن خیـــــــال چه خیالست این که هست این ارتحال "مولوی"      باتاسف و تاثر فراوان اطلاع حاصل نمودم که دشمنان دژخ

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-26عیدگاهی در غور مبدل به دانش

  بسم الله الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات "المجادله، آیه 11". ترجمه: "خداوند مؤمنان و افرادي را كه داراي علم‏ اند، به درجاتي بر سايرين

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-21آزادی واژه هـــــا

  بنام خداوند آزادی و عدالت حُریت و آزادی برای انسان امید میبخشد، پرنده را به پرواز در میآورد، قلم را روانتر میگرداند، مغز انسان را طوفانی میکند و ملت ها را باهم ملطفت

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-10جنبش تــاریـکـــــی

    بسم الله الرحمن الرحیم وکلای محترم ولایت غور در خانه ی ملت: مخاطب من نمایندگان و وکلای محترم ولایت غور در پارلمان افغانستان (اعم از سنا و مجلس نمایندگان) اند. از ش

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-10پروژه "توتاپ" چیست؟

    بنام خداوند بخشاینده و مهربان به محض اینکه حکومت وحدت ملی تشکُل یافت و کابینه ی نیم بند آن آغاز به کار و فعالیت هایش شروع کرد. کار دو پروژه ی مهم و اساسی که قرار اس

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-09محترم غلام ناصر خاصع والی و

  بسم الله الرحمن الرحیم خیر و شر من الله تعالی (خیر و شر از جانب الله متعال است). درمورد سیلاب دهکده ی کندیوال و پیشنهادات مردم اهالی ! محترم غلام ناصر خاصع والی ولایت غ

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-10اختطاف در غور و اختناق در ام

  بنام خداوند که حیات و ممات در ید بی چون اوست حدودا یک هفته از ربودن 5 تن فرد ملکی متعلق به قریه ی قطس مربوط شهر چغچران مرکز ولایت غور میگذرد. گاهی خبرهای بدی از مرگ ایش

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-05نتیجه ی کانکور ولایت غور از

  بسم الله الرحمان الرحیم بنده هم به نوبه ی خویش کامیابی تمام عزیزان و دانشجویان که به آزمون سال 1394 اشتراک کرده بودند را از ته دل تبریک و تهنیت عرض میدارم و امیدوارم به

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-01درآمدی بر جایگاه چغچران از

  از وقتیکه مساله تغییر نام شهر چغچران مرکز غور به فیروزکوه زبان زد عده ی شده، من هم خواستم که خود را به عمق موضوع رسانده و درین مورد برداشت های خویش را به نگارش در آورم

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-28گماشتن هییات رهبری شورای عا

  بسم الله الرحمن الرحیم انماالمومنون اخوتۀٌ فاصلحو بین اخویکم – (سوره حجرات آیه 10). هرآیینه مومنان باهم برادرند شما در بین برادران خود صلح نمایید. بعد ازینکه محترم ص

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-25جـمـهـوری اسلامی

  بسم الله الرحمن الرحیم جمهوری اسلامی یکی از گونه‌های مردم‌سالاری اسلامی است که نام حکومت سیاسی حاکم بر کشورهای پاکستان، موریتانی، ایران ، افغانستان و گامبیا است؛

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-23از احمد شاه تـــــــا احمد

  تاریخ افغانستان دو احمد شاه را فراموش نخواهد کرد. یکی امپراطوری افغانستان را ایجاد کرد و دیگری امپراطوری مقاومت را در برابر افراط گرایان و فاشیستان برافراشت. بلی، ا

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-26کارمندان دولت حق آزادی بیان

  بنام خداوند توانا و دادگر ! دنیا محل تجربه است که انسان ها به یکدیگر در تقابل قرار میگیرند و از اندیشه های گهربار و تعصب بار یکدیگر یا فیض میبرند یا حض. من (غلام رسول م

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-17پــــــــروژه "تاپی" چیست

  ؟ بنام خداوند بخشاینده و مهربان درین روزها سر و صدای آغاز کار پروژه ی تاپی بسیار گرم و خبرساز شده است. خوب است که درین مورد معلومات و برداشت های خویش را بنویسم. تاپی د

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-15پیام تبریکیه به مناسبت تقرر

    بسم الله الرحمان الرحیم بجا میدانم که مراتب خوشی خویش را به مناسبت تقرری الحاج دگروال محمد دریاباز یک تن از شخصیت های توانا، مردمدار، نظامی و دلسوز غور به سمت معا

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-09پیام تبریکیه به مناسبت تقرر

    به نام کردگار فرد بی چون که ما را از عدم آورد بیرون "عطار" جا که دارد که این دستاورد بزرگ و عالی را برای شخص محترم دادستان فیض محمد میرزازاده که تحصیلات عالی خویش ر

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-29پیام تبریکیه به جناب داکتر

  بسم الله الرحمان الرحیم تقرری جناب داکتر صاحب زلمی نورزی یک تن از پزشکان فعال و باتجربه ولایت غور و همچنین سرطبیب شفاخانه ولایتی غور را به حیث رییس شفاخانه انتانی

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-30رجل یـــــا رجال برجسته :

  بنام خداوند گیتی و هستی ! موضوع "رجال برجسته" در افغانستان عنقریب است که به یک مصطلح علمی و ملی مبدل گردد که در آینده هم مانند پوهنتون تغییرش برای افراد نابرجسته تهدید

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-29خانم وکیل سیماه جوینده نخست

  بسم الله الرحمان الرحیم (جوینده یابنده است)!!! بجا میدانم که درمورد گماشتن خانم وکیل سیماه جویندi فرزند مرحوم میرزا گل آقا خان نظر و دیدگاه شخصی خویش را نگاشته و دَین خ

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-22مسند فرماندهی امنیه ولایت غ

  بنام آفریننده ی کون و مکان !         مسند فرماندهی امنیه ولایت غور ماه هاست که به وسیله ی سرپرست اداره میشد، سرانجام امروز جنرال سید مصطفا محسنی باشنده ی اصلی اندراب

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-21پیام تسلیت به خانواده ی مرح

  بنام خالق مرگ و زندگی !       غم مندانه، مینگارم که یک تن از مفاخر اهل قلم و با سابقه دارترین مامور دولت در غور دنیا فانی را وداع گفت و به لقاح الله پیوست.       محترم

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-26حمایت و پشتیبانی قبیله ی سل

  بنام خداوند توانا و دادگر !      همه میدانیم که ملت و جموع مردم اند که حکومت را میسازند و از دولت خویش و عملکردهای آن حمایت و پشتیبانی میکنند و اگر بالعکس باشد، حکومت

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-18نتایج کانکور ولایت غور از ب

  بنام خداوند بخشاینده و مهربان تحفه ی اسلام علیکم خدمت شما خواننده ی عزیز و گرامی تقدیم است: طوریکه همه ی عزیزان و بزرگان در جریان قرار دارند نتایج کانکور سال 1393، شب 26

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-17"ذی" چیست و "ذیصلاح" کیست !

  بسم الله الرحمان الرحیم      همه میدانیم که حوزه ی ادبی و فرهنگی زبان دری ویا دری پارسی خیلی وسیع و پهناور است. نمیخواهم که در مورد کهن بودن این زبان بیشتر بپردازم وی

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-17راحله رحمانزاده اولین کارش

  بسم الله الرحمان الرحیم هست کلید در گنج حکیم                             "نظامی گنجوی"      "اشرف مخلوقات" انسان را گویند یعنی که بهترین مخلوقات خداوند است و نعماتِ

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-15چـهـــار ماستر از یک شهر در

  به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید "بوستان سعدی"   من، فراغت استادان گرامی هریک: استاد غلام نبی ساقی استاد عبدالغنی جامع استاد عبدالستار سروش و استا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03برنامه قومی زیر نام برنامه

  بسم الله الرحمان الرحیم مطلب را که مینویسم برایم تعصبی نیست، بلکه تعجبی است ! از اواسط سال 1392 الی اواسط سال 1393 هـ.ش. – یکی از عجایب دنیا توسط متفکرین افغانستانی کشف ش

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03خدا محمد مسواک فروش و مسواک

  بسم الله الرحمان الرحیم در جریان ماه اسد 1393 هـ.ش. مدت 20 روز را به کابل مسافر بودم. بعد از گشت و گذارها و فراغت از مصروفیت ها نوبت رسید که گردشی به مسجد جامعه ی پل خشتی،

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03فیروز کوه نام خونین و چغچرا

  بسم الله الرحمان الرحیم مساله ی تغییر نام شهر چغچران به فیروز کوه به یک مدت و ایامی از جمله موضوع های داغ و لاغ بود که بعضی از شهروندان شهر چغچران حامی چغچران بودند و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03پیام تسلیت به بازماندگان حا

  بنام خداوند رحمان و رحیم ما نمی بینیم باشد این خیال چه خیالست این که هست این ارتحال «مولوی» باتاسف و تاثر فراوان٬ اطلاع حاصل نمودم که محترم الحاج عبدالغفور یک تن از

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03سه مرد از سه تبار اما بی اعت

  ابتدا میکنم بنام خداوند بخشاینده و بخشایشگر مطلب را که مینویسم فقط از نهایت رنج است نه از بقاوت گنج ! این مساله را اکثریت مطلق ملت افغانستان میدانستند که انتخابات ری

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03معلومات مختصر در مورد شهر چ

  "حب الوطن من الایمان" به نام آنکه هستی نام ازو یافت فلک جنبش زمین آرام ازو یافت "نظامی" مطلب را که مینگارم، خالی از تعصب ولی دفاع از حفظ و نگهداری تاریخ و فرهنگ یک ملت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03About Chaghcharan City,

    In the name of great and almighty Allah!        Cheghcharan also known as Chaqcharan and Chakhcharan, but the correct pronouncing and writing is Chaghcharan. Previously identified as Ahengaran and Kasy.      Chaghcharan is the capital and center of Ghor province since 1340 which is equa

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03چرا غوریها "چغچرانی" تخلص نم

  بنام خداوند بخشاینده مهربان، نوشته ی استاد بزگوار و گرانقدر غلام نبی ساقی را در مورد اینکه حتا یک نفر هم پیدا نمیشود که "چغچرانی" تخلص بگذارد را چی دلیل است، خواندم و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03رشد فرهنگ تعصبات در غور

  بنام خداوند بخشاینده مهربان مطلب را که مینویسم، نه نظریه ی کسی را منفی میشمارد و نه از خودم را قوی! من متولد 1363 هستم، درست همان زمان و دوران که جناب ببرک کارمل حاکم ک

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03کم عمرترین پلچک در غور کشف ش

  بنام خداوند توانا و دادگر مطلب را که در زیر مینویسم، نه حقیقتیست از همه حقایق حق تر، و نه کذبیست از همه مکذوب تر – بل چیزیست که دیدم به چشم سر! سال پار، به سکنات که جد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03به منظور آگاهی دوستان جهت ا

  انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که در پیشرو است، تعداد زیادی از هموطنان ما در مرکز و ولایات خود را کاندید نمودند. از جمله یکی از کاندیدان شورای ولایتی غور به

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03حقیقت را تاریخ بیان میکند!

  به نام خداوند بزرگ و توانا: این حقیقت است که حقایق را تاریخ بیان میکند، اما کدام تاریخ؟ آیا تاریخ خودش دست و پا دارد؟ نخیر، بل تاریخ یک تاریخ نگار و نویسنده موفق، توا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03ندای صلح

  بنام پروردگار عالمیان دوستان و همشهریان عزیز شهر چغچران! سلام و احترام بی پایان نثار همه ی شما باد: حوادث نیک و بد در هر جای دنیا که انسان زیست مینماید اتفاق می افتد.

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03گوشه ی از فعالیتهای کمیته ص

  در ماه مبارک رمضان محفل مسابقه قرائت و تجوید قرآنکریم تحت نام "صلح" در مرکز ولایت غور به ابتکار همکاران تیم دبیرخانه مشترک کمیته صلح ولایتی غور و هماهنگی شورای علمای

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03پُلچک یا اُلچک

    بنام خداوند بخشاینده و مهربان   ریاست بدست کسانی خطــــــاست که از دست شان دستها بر خداست   وقتیکه لب از سخن بازسازی، نوسازی، انکشاف و ترقی میگشاییم و خوشحال میشوی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03تحصیل در حجره

    یک سفر پرخاطره در مسیر غور – هرات   بنام خالق یکتا تحصیل در حُجره یکی از روش آموزش و پرورش اطفال و جوانان در تمام نقاط ولایت غور همانا کسب آموزش ابتدایی و متوسط دین

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03بیگار[1] فرهنگی تاریکی که از

    یک سفر پرخاطره در مسیر غور – هرات   بنام پروردگار توانا        یکی از شیوه های که انسان میتواند به عواطف و دیدگاه دیگران آشنا و از طرز زندگی شان آگاهی حاصل نماید مس

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03تبریکیه

  بنام یکتای بی همتا   برای همکاران جام – غور، بیننده گان وبزرگان میهن سلام واحترام میفرستم:    چقدرمژده خوش، خبردلنشین، پیام مشحون ازعدالت وبیانگرازبین بردن فساد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-03هفده شخص

  بنام خداوند نهایت بخشنده، بخشایشگر      من تاحالا همین اشخاص را پیدا توانستم، آیا میخواهید که دیگران را نیز بشناسید؟ پس به سلسله این متن    مارا همرایی کنید:   1.    

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-26ناهنجاری آقا و آغا در کاربر

  بنام خداوند جان و جهان      آقا و آغا دو واژه ی هستند با معنای و مفهوم متفاوت ولی مردم و ساکنین این دیار برای کاربرد آنها تفاوت و تمایز چندانی قایل نشده اند و همیش برا

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-31از خالد تا حبیب استالیفی !

  بنام الله بی همتا      اسم حبیب استالیفی را اکثریت مطلق مردم کابل شنیده اند و از شنیدنش کسی خودشنود نمیشود بلکه وحشت زده میشوند و به خداوند بزرگ پناه میبردند و حتا

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه