مجلات و کتب

عبدالرحمن الفت

aulfat@jame-ghor.com

009343245234

  • 2019-08-06عمل کرد یک حکومت آزاد ملت پر

    سوم : حکومت دست نشانده در افلاس بسر میبرد ، و چهار بلیون دالر در سال ( برای حمایتش ) متوقف خواهد شد ، پس یک حکوت مخلص ــ و خادم خلق ــ با فقر دامنگیر چگونه میتواند معامله

    بیشتر ببینید
  • 2019-08-04وظایف یک حکومت آزاد (خارج سل

      قسمت اول امریکا آمادگي مواجهه با چین را دارد و در صدد آنست تا عدد زیادی از دول را باخود داشته باشد و پاه از گل و لای افغانستا بیرون کند. پس حکومتیکه از خلال یک تفاهم ب

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه