مجلات و کتب

استاد خیرالاحد غوری

kghory@jame-ghor.com

00935411212

 • 2018-11-05کی باید پاسخگو باشد؟

  زمانی که جناب رئیس جمهور فعلی کشور محترم اشرف غنی احمد زی کاندید ریاست جمهوری کشور گردید فکر کردم که کاری خوب شد چون در قسمت ایشان مقدار معلومات از منابع مختلف مطالعه

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-03نفرت از جنگ در شاهنامه

  با این که فردوسی داستان سرای جنگ‌هاست و بهترین وصف‌ها را از میدان‌های جنگ و هنرنمایی جنگجویان در شاهنامه می‌خوانیم، با این همه دل نازک و مهربان او از جنگ و خونریز

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-02چرا دیگران عاشق ما می‌شوند

  دلیل روانشناسی که در مطالعه ی موضوع فوق بوسیله دانشمندان صورت ګرفته نتایج دلچسپ و هیجان انګیز را بدست میدهد که در مسایل زیر به آن پرداخته میشود.   شاید شما هم به این

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-15اجتناب از نژاد پرستی

    امروزبا نمونه های فراوانی كه از قوم پرستی افراطی دراكناف جهان دیده شده و مایه ی خونریزیها و ویرانگریها شده است و می شود، گاهی از وطن پرستی مفهومی توام با نژاد پرستی

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-04انسانیت کجاست و در چیست؟

  حوادث خونین پی در پی در کشور که تعریف آن بسیار دشوار است مرا واداشت تا در پی جستجوی این بروم  که انسانیت کجاست و در چه نهفته است؟ پس روی آوردم به برسی این مطلب و در نتی

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-28صلح و جنگ از دیدګاه دینی و ع

  جنگ یک پدیده  انسانی مربوط به تاریخ اوست.جنگ را می توان از نظر اختراعات عمده در زمینه تسلیحاتی وارتباطی در دوره هائی که در زیر به شرح آن پرداخته شده مطالعه نمود. جنگ

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-22نفرت نقطه مقابل عشق

  نقطه مقابل عشق نفرت است و ګاهی عشق و نفرت یکجا به سراغ انسانها می آید ، من که مشتاق فهم عشق به همه ابعاد آن بودم درراستای جستجوی احساس عشق به احساس نفرت نیز روربرو شدم

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-15عشق هیجانها و احساسات

  مدتها واژه عشق ذهنم را بخود مصروف ساخته بود که چی است و چی احساسی ،انرژی ، کششی ُجاذبه و هیجان است بنابرین روآوردم به سوی شناخت بیشتر این هیجان و احساس و در پی جستجوی

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-29سنت آگوستین

  سنت آگوستین (ابهام‌ زدایی) مارکوس اورلیوس اوگوستینوس معروف به اوگوستین قدیس (Saint Augustinus) از تأثیرگزارترین فیلسوفان و اندیشمندان مسیحیت در دوران باستان و اوایل قرو

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-02منشور دیـمـوکـراســی

  امروز ناظریم که گرایشی به جانب سوسیالیزم در دیموکراسی کشور های غربی نیز به ملاحظه میرسد و اما اولا این گرایش به جانب سوسیالیزم به مفهوم الغای مالکیت نیست و ثانیا طرح

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-27گدایی گری چیست

  گدایی گری چیست؟ گدایی گری  را می توان تحت عنوان «دست درازی کردن » برای کسب درآمد، و احتمالا «سؤال به کف » تعریف کرد. گدایی فراگردی است که به موجب آن، فرد گدایی گر  از

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-26مساله اتنیکی "اجتماعی" جامع

  در ترکیب ملتی که جوامع(اتنی های) متعدد وجود داشته باشد ، دادن امتیازات و حقوق خاص ملی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی برای یک اتنی ، باعث نفاق ملی شده و این به نفع بقای رژیم

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-23پیمان شکنی از دیگاه بـــــز

  پیمان شکنی از خصایص نا ستوده ایست که چهره انسانیت را مخدوش میکند و سر منشا تشتت اجتماعی و اخلاقی میتواند شد اسدی طوسی پیمان شکنی را معادل بر گشتن از دین میداند. چه رف

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-22سپردن کار بــه اهـــل آن از

    ازکاستی های متبارز که درمقاطع از تاریخ، وچه بسیار، شالوده دولت ها را از هم پاشیده است سپردن کاربه آنان است که اهل کارنیستند. این اقدام منفی فرمانروایان ریشه درمصلح

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-20حکومت عدل و انصاف از دیــد س

  سعدی با اشارت ها وحکایت ها به گونه مستقیم وغیرمستقیم پادشاهان و زمامداران را به عدل و انصاف فرا می خواند وبه دستگیری از افتاده گان تشویق میکند. پایایی اورنگ جهانداری

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-15بـه خانه مرد داری بـه کــوه

  بلاخره کابینه اعلان شد و دل مردم نیز قرار گرفت . طوریکه دیده میشود کابینه هذا هم نه چندان تخصصی است و نه هم ریشه در جامعه دارد . اما هرفرد از اشخاص جامعه ما از اعلان ای

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30فـــروپاشی دیموکراسی واثر

    تا حاکمیت سیاسی تحت نفوذ سیاسی کشور های خارجی قرارنگیرد ، مردم از حق تعیین سر نوشت ملی و سیاسی خویش محروم نمی شوند . در کشورهای که ملت آنها ازجوامع«اتنی ها» مختلف ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30استبداد و فــــــــــروپاش

    بعد از تاسیس حکومت های مرکزی مقوله های کشور، و ملت و مقوله دولت برای تمام مردم افغانستان نیز مطرح میشود ، اما در واقعیت امر ، زمانی می توانیم از دولت حرف بزنیم که دی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30منافع ملی، وحدت ملی وعامل خ

    رقابت کشورهای خارجی برای تامین منافع ملی شان درکشورهای دیگر، نا بودی منافع ملی کشورهای ضعیف را درقبال دارد. برای اینکه منافع ملی بریتانیای کبیردرچوکات منافع(هند ب

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30منافـــع مـلـــــــــی و و

    منافع ملی و وحدت ملی دو اصطلاح اند که مفاهیم منافع و اراده جمعی ملت ها و رژیم های سیاسی را در روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنها درعرصه روابط ملی و بین المللی بیان م

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30نــــــــــــــــــــــــ

    نوروز که در حقیقت روز تجدید طبعیت و حیات در زمین است . روز سر آغاز رویش حیات و نبات و زدایش افسردگی و خستگی از پیکر جهان هستی است. دردرازنای سده های پیشین از روز نورو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30آیا مردم‌ سالاری دینی در کش

    مردم سالاری دینی، بدین معنی است که ارزش‌های دینی و مذهبی نقش اساسی در حوزه عمومی و سیاسی جامعه‌ ایفا نمایند. مردم سالاری دینی در چارچوب عقل گرایی قرار گرفته و دار

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30بــــــــاور هـــــای عامی

    به قول تعداد زیادی ازمورخین شهیرکشورمردم غوردرزمان خلیفه چهارم اسلام یعنی درزمان حضرت علی کرم الله وجهه به اساس دعوت به دین اسلام گرویدن واسلام آوردن وبعدا ازسرز

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30انتخاب زمامدار از دید بیهقی

    بیهقی درنخستین فصل کتاب خود به ویژه گی های پادشاه عادل ومدبرو پادشاه ظالم وبی کفایت را توضیح می نماید. اوازاسکندرمقدونی به عنوان پادشاه ظالم وحیله گروازاردشیر با

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30رای، امــانــــت است

    امانت دراصطلاح عبارت اسات ازمالی که به وسیله یکی ازطرف های عقد ویا به حکم قانون، نزد شخصی باشد. قانون گذاران کیفری از جرم خیانت درامانت چیزی ارایه نداده اند، اما ح

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30آیید ای غــوریـهــــــــــ

    بسم الله الرحمن الرحیم هم وطنان غوری ! در شرایط کنونی که کشور وجامعه ما درحالت نوسان به سر می برد اتحادغوریها یکی ازنیازهای مبرم جامعه ای غور درشرایط فعلی محسوب می

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30بعضی ویـــژگـــــــی هــــ

  هرقوم وهرمحیط جغرافیائی که مردمان دران زندگی وبود وباش دارند معمولا دارای یک سلسله خصوصیات معین ومشخص بخود هستند که ایشان را تا حد معین نسبت به دیگر اقوام ویا محیط

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30غوریها چرا اینطوری نمی شویم

    غورسرزمین است که نسبت داشتن فرهنگ کهن وباستان و گذشته تاریخی درخشان، نه تنها مایه ای افتخار ابنای این دیارکهساراست بلکه مایه افتخارهمه مردمان این سرزمین با غرور و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30پیدا شــــدن کتیبه فــــار

    یک کتیبه به زبان فارسی بازمانده از زمان سلطنت قطب شاهیان در دژ گلکنده در حیدرآباد کشور هندوستان پیدا شد. این کتیبه فارسی در زمان سلطان عبدالله قطب شاه نوشته شده اس

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30شهامت غــوریـهـــای قـــدی

  منهاج السراج جوزجانی در طبقات ناصری در صفحه 335 مینگارد:چون حدیث حادثه (قتل) ملک قطب الدین به سمع سلطان سیف الدین سوری برادرش رسید ، در غزنین لشکر آورده بهرام شاه را شک

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30راز خوابیده بچه های تقاوی: ت

  سر زمین غور با قدامت تاریخی و مدنی خویش در تاریخ تمدن کشور موقف شایانی دارد . هرگاه به کانون های تمدن و فرهنگ بشری کشور از لحاظ تاریخی آن نظر اندازی کنیم در می یابیم ک

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30آیا به این نقاط توجه کـــــ

  درین روزها تمایل فراگیر شهروندان غوری برای تغییر نام چغچران به «فیروز کوه»، در رسانه ها و محافل غوریها و غیر غوریها و در فضای مجازی گرم است . برای اظهار نظر و چشم اند

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30آیا از خــود پرسیده ایـــــ

    درين هفته ها وروزها کابل تحت نام لویه جرگه ميزبان شخصيت هاي قومی وسياسي است، اين در جاي خودش با ارزش است و اهميت شخصیت های قومی وسیاسی را در حل مسایل مهم کشوری وتعا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-30ساغر نگین تاریخ غـــــــــ

  غورکه درحوزه غرب کشور واقع گردیده ، یکی از نقاط تاریخی و باستانی میهن عزیز ما به شمار میرود . ساغر یا ساخر امروزی یکی از واحد های اداری غور است. ساغر در تاریخ غور کهن و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-15با شیخ ساغری (رح) چه کردند.

  سر زمین غور مهد علما، مشایخ و بزرگان است . زیرا غور تاریخ کهن دارد واز شمار مراکز عمده و تاریخی کشورمحسوب میشود . در رسالات جناب استاد غلام رسول فگار در باره این شیخ بز

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-15رازی که نمی خواستم گفته شود.

  دلم ازبی تمیزی بند بند ه قروت وردکی هم نرخ قنده به مارکیت جهان هرچند که گشتم نه فهمیدم که شلغم سیری چنده میهن ما با قدامت تاریخی و مدنی بیش از پنج هزار سالهء خویش در تا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-15کجا بود باغ ارم ؟

  زمینداور که بطرف جنوب کوهستانات غور و در سرحدات شمالی ولایت هلمند کنونی در قرون وسطی موقعیت داشت. یکی از پایتخت های زمستانی حکمرانان غوری ومخصوصاً سلطان غیاث الدین

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-15خطر سقوط منار جام

  در شصت ودو کیلومتری شمال شرق ولسوالی شهرک در قریۀ موسوم بجام، جای که دریای جام (از جنوب بطرف شمال) بدریای خروشان هریرود (که از شرق بجانب غرب جریان دارد) میریزد در زاوی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-15حصار سیفرود:

  ازمحکمترین حصارکوهستان غور بوده که بنای آنرا سلطان بهاءالدین محمد سام بن عزالدین حسین نهاده و از مقابله های سختی که در زمان حمله ء چنگیز خانی درین قلعه به وقوع پیوست

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-15غوریها اتفاق کردند، که اتحا

  به گواهی تاریخ درسرزمین بنام افغانستان امروزی برای اولین بار غوریها بودند که حکومت فیدرال را ایجاد کردند و برای همه حکومات خورد وکوچک حق خود ارادگی وخود ادارگی را ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-15رنج از غوریها، گنج ازدیگرا

    افغانستان با داشتن موقعیت حساس جغرافیائی خویش همواره مورد حمله وتجاوزکشورهای دورونزدیک قرارگرفته است.هنگامیکه درسال 1357 تحت قیادت حزب دیمکراتیک خلق افغانستان تح

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-15شاه شجاع شاعر بود؟

  شاه شجاع ابدالی دومرتبه امورات مملکت یعنی پادشاهی افغانستان را نموده است در مرحله اول درسال 1217 شمسی وباردوم در سال 1839 میلادی واقع گردیده . نامبرده برعلاوه اینکه سم

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-15جمهور از غوریها انتقام گرفت

  دردهه اخیردرکشورعزیزی ما دو نوبت انتخابات ریاست جمهوری سپری گردید. درین دو دوره مردم ولایت غورنیزمانند سایراقوام کشوردرپروسه انتخابات با شوروشوق زیاد اشتراک ورزی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-15غوریها نواسه های بی نصیب کش

  سنه 1747 میلادی مطابق با 1126 خورشیدی مصادف است با زمان جلوس احمد خان ابدالی به سریرتخت شاهی کشور و حکمرانی افغانستان امروزی . به گواهی تاریخ همینکه نادر افشاربه قتل رسی

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه