مجلات و کتب

رفعت حسینی

rhusaini@jame-ghor.com

00495825222

 • 2019-10-13جرمشناسی

    درحقوق کیفری یا حقوق جزا روشی برمبنای موازین مجردوکلی وجوددارد بنام جرم شناسی. جرم ‌شناسی شاخه‌ یی از دانشهای اجتماعی است که درآن سرشت، سبب، فراخنا،وکنترل رفتار

  بیشتر ببینید
 • 2019-10-13هندوی افغان

  من درتمامی چهل سالی که درافغانستان زیستم، بانویی یا آقایی هندویا سیکه را ندیدم که دردزدی یا کیسه بری یادهشت افگنی یاخودفروشی دست داشته باشد. منظورم آن نیست که ابلها

  بیشتر ببینید
 • 2019-10-09درنکوهیدن بانوان

    دو روز پیش ۸ مارچ بود و بزرگداشت از بانوان در دنیای با فرهنگ و متمدن نه در افغانستان. این نگاشتهء خویشرا یکباردیگر منتشرمینمایم که: نام کشیده ها ومولاناها !، حکمت د

  بیشتر ببینید
 • 2019-10-08خیله خندی در شعر و سیاست

    به القابی که دردرازای سده ها،درایران وافغانستان به دولتمردان وسخنوران می بخشیدند وتاهنور، درگر،واگذارمینمایند،ازدریچهءخِرد،باآگاهی یک آدم!!، ودرزمان!! کنونی،ب

  بیشتر ببینید
 • 2019-10-05از اهالی امروز

  سهراب سپهری شعر« دوست» را اندکی پس ازمرگ فروغ فرخزاد، برای وی سروده است: سهراب سپهری   برای فروغ فرخزاد   دوست   بزرگ بود   واز اهالی امروز بود   وبا تمام افق‌ه

  بیشتر ببینید
 • 2019-10-05پیر مغان

  من پرسشی از لسان پارسی درهمه جای دنیا دارم . نخست این شعرهلالی جغتایی را بخوانید: هلالی جغتایی من عاشق و دیوانه و مستم چه توان کرد؟ می خواره و معشوق ‌پرستم، چه توان ک

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-30فلم افغانی

  سرتاپای گذشته وامروزافغانستان فلم هایی باصطلاح ، همچون فلمهای هنری!!! مبتذل هندی میباشد: بیندیشید به رخداد های پیشین وچهل سال پسین درجغرافیایی بنام افغانستان. دراف

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-28شهربی خدا

    دران ادباروبی برگی   باغ وبوی باغ تنها بود   ودرشب های مهتابی   گذارِپرتوازلای درختان تلخ وتنها بود. «» «»   کرختی های بودن درزمستان بودتنها،   ورنگِ زرد دره

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-25سروده از حمیرانگهت

  درین سروده از حمیرانگهت، مفهوم غزل درلسان پارسی، ومعنای شعر، درهمهء لسان ها ،گنجیده است: نه در این سرا پناهم،نه به خاک و سرزمینم به کجا روم از این شب، وَسیاهی جبینم

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-24شگفت

  جایگاه عبدالقادربیدل ،ازآغازتاامروز، درمیان باشندگان شیعه مذهب درهند ،ایران وتاجکستان دلپذیروستایش انگیزنبوده است. اگرشفیعی کدکنی درپیرامون بیدل کتابی نگاشته اس

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-24در پیرامون شعر عشقری

  بر شعر و شاعران لسان پارسی بایستی از دریچه خِردمندی نگریست و سپس دادگرانه داوری نمود. نه تنها درباره سروده هاوشاعران همروزگار بلکه درگذشته نیز. چندی پیش، این بیتهاا

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-24کـــاش

    مسعوداطرافی، یگان دفه، گپهای دلنشینی برای جلالت مآبان سایه های خد ا میزند. بخوانید:    (ویژه‌ی مولانا بیض‌الدین چهار مدرسه ‌یی) «من در بیست و هشت‌سالگی تاریخ

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-16امت فقر

  چه خوش سروده است سیمین بهبانی     ما امت بيچاره و در بند نمازيم دنبال خرافات و سوی قبله درازيم رفته است ز ياد همگی ايزد دانا با سنگ سياهی همه در راز و نيازيم از علم

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-13از هرزگیها درشعر [شکوهندهٔ !

     خلیل الله خلیلی نگاشته است: شهرت طلبی، بی هنری دونی چند کردند جهان را به جهنم مانند صدبار زمین به خون مردم تر شد تا نام فلان ابن فلان گشت بلند خلیل الله خلیلی وهمی

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-13ایستایی ...

    ایستایی ...   زدشتِ یادهای تلخ   می گذرم. )   وایستایی ها   قصه های من اند. )   همسفرمن هنوزمی اندیشم   کوهِ بلاهاست. )   واهمه دارم زخودفرارنمودن   برفرازِ

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-10دوباره بخیزید

      این بیت های تازه ،مدنی ،هیبتناک ،غیردینی ،غیرسیاسی ووابسته به فرهنگِ اسحاق فایز، سخنسرای همروزگارِپروانِ افغانستان، مرا درتلخی های زیستنِ باشندگان میهنم فرو

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-10برگرفته ازسایت شورای نظار

    شورای نظار 20 August at 14:30 · استاد سیاف در مورد امان الله : 1.مگر غنی نمی داند که امان الله خان یک سیکولار بی دین ، فحاش ، زن باره بود که فکر میکرد، دور کردن حجاب ا

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-10تأریخ راستین

    درخلال نبشته زیرین، پاسخ زمریالی طرزی را به سلیمان راوش خواهید خواند .درین نبشتار،نشانه هایی ازفرهنگ درست ومدنیت واقعی هویدا میباشد. زمریالی طرزی از آگاهانِ باست

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-06آشوب

  خنیاگری سالمند ـ گسیخته ازدرونِ خویش ـ برای ما خامُشان وبال های متلاشی شده می سرود :

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-04نُخبه

  از دریچه دید من، این شعر از فریدون مُشیری، یکی از سروده های نُخبهٔ دنیا، در درازای تأریخ، می باشد:   تاج از فرق فلک برداشتن  جاودان آن تاج بر سرداشتن در بهشتِ آرزو

  بیشتر ببینید
 • 2019-09-02جنایات نامبرداران شعر پارس

  چندی پیش اشرف غنی را بدوسبب متهم به رذالت تاریخی نمودند: اعطای لقب علامه به احمدعلی کهزاد وچرا سیاف رییس لویه جرگه صلح شد. مگراین داوران ، درباره سیاستمداران گذشه هم

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-31بیابان

  رهرَوِ لـَنگِ راههای شکستن !   کــَسیکه سخن گفتنِ درخت را می فهمد   وازقبیلهءاندیشه های غمگینست   می گوید:     ...   دربیابانِ باوراودیگر   رویشِ فکرِ بافرازی

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-30سوگمند

  نصیر احمد نشاط را درسالیانیکه درکابل بودم میشاختم وبوی که خجستگی های برترداشت، محبت داشتم وگرویده اش بودم.   درمیهنش سوگمند بود وسوگمند مُـرد مگرشایسته زیست وبراه

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-30شِکوه برای چی؟

  دیروز یکی از باصطلاحِ اسلامی  طالب ،درجایی سخنرانی نمودو«فرمود» :   [ زنان ناقص الدین وناقص العقل ] هستند.   واینک برخی چپ گرایان وشماری راستگرایان وچندتا میانه رو

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-28شعر!!اجتماعی!!!

  دردهه چهل خورشیدی، درافغانستان، [[ شعرِ!]] باصطلاح اجتماعی، بلسان پارسی،رواج داشت. ((بیشرینه ))،درزمینه های: اخلاقی! بامایه هایی از فقرجامعه!، و هزاراالبته ، ازدریچه د

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-26تازه های غم

    تازه های غم     قصه کن یار !   *   سربکن   باران را میفهمی ؟   وبه یک ابرِمسافر   تازه های غم خود را می گویی ؟   *   لحظه هایی ، آسمان را، درسکوتت جاری میسازی؟  

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-25زنی که

  زنی که   باران می فروخت     زنی درگرمی یک روز تابستان   میان کوچهء مان آمد و فریاد زد :   « باران   باران ، آی باران می فروشم   آی ، آی باران . »   سکوتی بود وتَـفی

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-25مایه یی بیش بها

  نخستین تاجکی که درسدهء بیستم درافغانستان شایستهء یادآوریست وانسانی هدفمند بوده است برای بهروزی ورفاه باشندگان میهنش وارزش های انسانی را می دانسته است ، محمد ولی در

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-23کلبه ها

  در کلبه های چوبی اندیشه   مسکن گزیده اند   آوارهْ واژه های بال ودفتر وآیینه .   ) ) )   پوسیدن و گسستنِ آوا ها   در قاب های سربی   ـ با شیشه های شکسته ـ   آویخته ست

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-21بارگاهِ هوایی

  حشمت تایب ، سخنپردازهمروزگار، بیتهای نازنینی نگاشته است. اوکه پیش ازنامش وپس ازآن، لقب های مبتذلِ (همانند پدرحقیقت ومثلن معجزهْ کلام) ویالقب یاوهء[ رحمت کائنات بروی

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-18سایه بان

    سرزمینم! نه اینکه گم شده ام یاکه سرگردان وحیرانم.   تمام آب وهوایت ومردم تو ودردوتنهاییت ازآن منست              درمن جاریست.   برلین ۲۰۱۶ ...  .

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-15عقل و خِرد

    آیا این غزل عشقری ، با قریحه و ذوق و گویشِ کوچه و بازار میهن، از است و«واقعی»یا شعر های سیاسی و دینی و ستایشی؟ فدای چشم نمناکت شوم یار  جگر خونی چرا؟ خاکت شوم یار  ن

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-15انتشار نبشته هایم

  من از صنف پنجم مکتب ، در وقت زمامداری محمد ظاهر،با نشریه یی بنام کمکیانو انیس بهمکاری آغارنمودم ونخستین عکسم با شرح زندگیم در همین نشریه چاپ شد. واندک اندک کارهایم ب

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-13درسکوت شکستن

    درسکوت شکستن   تونیک میدانی   بدونِ اینکه بگویم. [   که روشنی چراغ   نیست سحرگاهِ بهار   و درسخن ِمرد دین   همیشه   نیرنگ است   و گاه   بی ستیزه وخشم   گام

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-10برگریزان

  برگریزان ازگمشدنِ فریاد برای رهایی دردیارِبرگریزانِ تأریخ می آیم. « روانِ من بوی زندان می دهد و سوختن درزیستنْ همدم منست. « زمان های خوکرده به ندیدن ونرسیدن در گوشِ

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-08برفرازِ باد ...

    برفرازِ باد ... زدشتِ یادهای چوآوای تلخ می گذرم.   ) ووقفه های مکرروایستایی به پیچ وخَمِ راه ها قصه های من اند.   ) هنوزمی اندیشم که بتوانم بارِبلاهارا باخویشت

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-06فَرَهْ

    ستاره یی ز کناردرخت گذشت به روی آبِ دل آرای بِرکه نشست تمامِ قدمتِ آفاق را فرهْ بخشید. دو هـزار و نُه برلین   # رفعت حسینی ژرفنا ایامسافرِهمزادِ باد ، سرگشته

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-05درپیرامون کارنیما یوشیج

  چنین میپندارم که آن چه نیما یوشیج ،علی اسفدیاری ،درشعرپارسی بنیادنهاد،تنهاو تنها ایجاد روش تازهء بیان شعری درلسان پارسی نیست. بایستی نیکو دانسته شود که مهمترین و ض

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-04مادر شعر پارسی

  برخی ازروشنفکران !! تاجک افغانستان، بیشترینه سپیدسرها(آقایان)ویگان کرت سیه سرها(بانوان)، با تأنی وتأکید، می خواهند برشنونده بقبولانند که: ـ ویژگی بارز افغانستان، که

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-02در دشتهای گریه

    در دشتهای گریه به: عتیق رحیمی   او قلبی بزرگ مثلِ غمش دارد . ))) در خاطراتِ کهنسالش از رقصِ شاخه های سپیدار تا دل شکستگی یک فصل از دردِمردنِ آوازی تا صبرِمنهدم

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-02مردی برای

  مردی برای گفتن بخشیده به : عبدالواحد دادشانی که کفش خود رابسوی گلبدین حکمتیار درشهر هرات پرتاب نمود.   مردیست مردیست همچو فریاد آفاق پیداست در پیامش. [ ] ودرسرش

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-30الاغ افغانی

  درافغانستان «الاغ» بودن برترین دارایی میباشد. دراین شیوه ویژه (الاغیت!) دونکته دانستنش لازمیست: الاغ افغانی خودش خراست و فکرمیکند که دیگران هم خرتشریف دارند. الاغ اف

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-29شهرِمردن

    بگفتا :   < به باران بیندیش   بهارآفرین شو!>   [   وگفتا:   < درختان بی برگ را   به شعرت بیاور   وزین روزگارِمفلوک بنویس !>   [   وگفتا :   < حکایت کن از سِکهٔ رایج

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-28تلخ . . .

    قصه یی تنها   مرا می آزارد   درکدامین کوچه   ازکدام خاطره   باید گام نهاد؟ ( (   امروز   تلخ   وغمینست . ( (   بادانه های خستهء باران   گویی زلالِ غصه فرو می

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-28بخوان وبدان!!

    در هشتم سپتامبر سال ١٩٨٥ ترسایی ،هيئتی از افغانستان (کشتمند،نجیب،لایق،زیری،نظرمحمد) بریاست كارمل ،براى يك ملاقات با زمام داران شوروى برهبرى گرباچف ،به ماسكو رفت.

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-26دروغِ قاغ روده

  در برگهء فیس بوکِ یک افغانستان ، دروغی را پی بردم که من آنرا شاخدارنمیگویم بلکه قاغ روده میخوانم. گویا احمد شاملوی ایرانی ،تنهاشاعرنبوده بل پژوهشگر وارسته نیزب

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-25نعرهء دهشت

    خیام خموش نگاشته است : باز هم نعره الله و اکبر! هرزمان که این نعره خوفناک را میشنوم احساس وحشت میکنم، نعره ای که با شنیدنش دست و پای هر زنده جان به لرزه می افتد. نعره

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-24لچ مرغی

      درافغاستان از۱۳۵۷ تا۱۳۸۹ آنچه حزب خلق وطالب ومجاهدین اسلامی میکنند ،معنایش  میباشد نه سیاست ورهبری یک سرزمین. بنگرید: شیوه کشتن امین ورفیق رهبرخلق تره کی آمد

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-21مدنیت در افغانستان

      برای یکبارهم که باشد، بایستی ، از عقلانیت پرسید: درزمان های استبدادووحشتِ خلقی پرچمی وعصرسنگِ طالبان ـ مجاهدین اسلامی، برشیوهءزندگی مدنی افغانستان چی پیش آمد..

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-21مهمان نواز

       افغان ها خیلی میهن پرست وخیلی خیلی مهمان نوازهستند. مهمان نوازی ویژگی دیرینه وتأریخی آنانست. پشتِ نبرد باانگلیس گشتن دیوانگیست!ابلهیست! دروغها ی سهمگین درمور

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-21در دشت فریاد

    غمین چون عشاقِ پارین سربه زیر فگنده است زمین. [ خواستن و زیستنْ فرزانگی را شکنجه ییست روا داشته برخود گاهی که ماننده انگارند رنگ رنگی گیرودارِ شفق را با هنگامهء

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-21در دشت های گریه

    او قلبی بزرگ مثلِ غمش دارد . ))) در خاطراتِ کهنسالش از رقصِ شاخه های سپیدار تا دل شکستگی یک فصل از درد ِمردنِ آوازی تا صبر ِمنهدم شدۀ کوهی چیزی برای دیدن و گفتن دا

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-21زمینی

    زمینی   و   زخمی   چی گونه بر نکشم آواز   چسان بگوی   درب وپنجره را   به روی زبونی   وفروپاشی   میخکوب کنم؟ ( )   درین زیستن بچنگِ تنزل   شتابِ ویرانیست . (

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-17باسوادانِ !! ابله

  درسال ۲۰۱۶ درلندن سمیناری بنام «سمینارشاه حبیب الله کلکانی» ازسوی تاجکان افغانستان ،که چندسالیست درانگلستان پناهنده هستند،برگزارشد .   وآن ، مایهء آزرم برای آگا

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-17شیوه گفتار

    لسان برای هر مردمی درهمه روزگاران ارزشمند وخیلی میهنی است. مرورنمایید: گـُل نیست ، ماه نیست دل ماست پارسی غوغای کـُه ، ترنمِ دریاست پارسی از شام تابه کاشغر از سن

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-17چپ گرایی

    درافغان زمین چپگرایی شیرهءمدنیتِ «چندهزارساله »است. درهردهکدهءآن افغانها باچپگرایی ، گامزنی رافرامی گیرند. درآغاز [روشنفکران! ]چپگرای !خلقی پرچمی ،وسپس شعله

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-14ران مرغ و عصر سنگ

  برگه فیسبوک یک [[ روشن فکر !!]] چپی را،که یک وقتی نامی ونشانی داشت فرخنده!،کشودم. درعصرسنگ افغانستان که فلسفهء علمی !! باحریفانش قـُشتی می گرفت ،وخشتک های همدگر را پار

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-14شعرهای واهی

  خداوندگاران شعردرلسان پارسی ، دردرازای سده ها ،به سه گروه گسترده میشوند: یک. مذهبی سرایان درشیوه های حمدونعت ومنقبت وگریه وضجه وزاری درشعر،برای بزرگ ساخته شدگا

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-14رستاخیز

  شراره می کشددلم زابتلای پندارت به خوره رستخیزپس ازمرگ مگرتاهنوز درنهادِ باورتوگام می زند دایم!   ۲۰۱۹ شتوتگارت

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-08اندیشهٔ عقلانی

  در درازای تأریخ اگر با دقتی شایسته وبایسته به افغانستان وایران وبهمهء کشورهای دیگر ِ فتح شده بوسیله باورها ودیدگاه های اسلامی بیندیشیم،هویدا میگردد که آدمهای این س

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-08آیینه

  < یک > دریادهای تلخ ِ کهنسالم آینه ها جاریست . < دو > من بیغشم زلالم : زین زخم ها وشبِ دیرین خشمِ تمامِ آینه ها در من زنده ست! آلمان ، دو هزار و سیزده ((

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-08هجرانی

  سپیده وباور لهجهٔ سخن زدنم خواهد شد وزالتیام خواهم گفت اگرمرابرهانی ازشبی که سیاهست همچوویرانی وزین فسانه که یاوه ست وهجرانی . آلمان دوهزار وهفده

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-06خطاب

  وابسته به هرقوم ولسان واندیشه وفرهنگ ومشربی هستید وهرچی آموخته اید ، گپی که واقعیت امروزینِ افغانستان درسده بیست ویکم ،دران نعره میکشد، این تصویرمی باشد. حقیقت ما

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-06پناه

  و از نوادرِ اعصار بود آن دیدگان او که دو دنیا فراغ بود. ))) هرگز نمی شد در فکر آن نبود. ))) غم های عاشقانۀ ما را پناه بود و مثلِ رنگِ تلخِ حقیقت سیاه بود. آلمان دوهزارویازد

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-30شادمانه

  خنیاگرِسالمندی   ـ باجدایی همسرا ـ   برای ما خامُشان   وبال های افلیج   می سرود :       دردیارِکینه   بیداری شبانه   چرکین زسرکوبِ خفگی زندانست   وپندارِ روز

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-27بی بالی

  پیاده رَوِ لـَنگِ دشت های شکستن ! کــَسی که از قبایلِ اندیشه های غمگینست ولسانِ درخت را می فهمد آمده است. [ ] [ ] سخنِ اولین وی اینست : زیستن نمی باشد اگرفرو فتد کوهی. ... د

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-26فلسفهء علمی !افغانی!

  یکی از آدمهاییکه برای فرهنگ ،ادبیات ،هنرخوشنویسی وآموزش وپرورش درافغانستان،دردوران هفتادسال از زندگی هشتادوشش ساله اش،کاروپیکارنموده بود، سید محمدداودحسینی نام

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-07شاعر مِلی !! افغانستان

  خلیل الله خلیلی، در دهه پنجاه خورشیدی، شعر نا شایسته یی بافت و«ساخت!» برای جنرال ضیاالحق پاکستانی، که درانزمان، یکی از نیرومندترین روسای جمهور کشورش بود و در نبرده

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-03نمونه هایی از خوشنویسی روان

                   

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28مجموعه کامل اشعار رفعت حسین

  مجموعه کامل اشعار محترم رفعت حسینی که در وبسایت جام غور نشر شده است  

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28یک امشب را ...

                                                                      بخشیده به :                                             مومن خان بیلتون               

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28مـــــــــــردی برای گفتن

    بخشیده به : مردی که کفش خویش را به سوی « جورج بوش » دوم پرتاب کرد . مردیست مردیست در نگا هش خوابیده خوی پلنگان ـ در روزگار آتش . [ ] [ ] مردیست چون جنونی آفاق خواننده د

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28تصویر باد و باران

    در چشم های او چو نگه کردم آشوبِ باد و آتش و باران را دیدم آینده در پی خرامِ نگاهش می رفت . ))) ))) نزدیکتر شدم در روشنی ماه نگاهش کردم تصویر مرگِ خودم را دیدم . ))) ))) چ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28شعر های عاشقانۀ باران

      برسبزی مقدسِ هر برگ                                   می نوشت اشعارِ عاشقانۀ خود را                                 باران آنگونه بود شاد                  ه

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28زنی که باران می فروخت

      زنی درداغی یک روز تابستان میان کوچۀ مان آمد و فریاد زد :                                    « باران باران ، آی باران می فروشم               آی ، آی باران . »   سک

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28دردشتهای گریه

    به :   عتیق رحیمی   او   قلبی بزرگ          مثل غمش                  دارد .     0000                         در خاطرات کهنسالش از رقصِ شاخه های سپیدار تا دل شکسته گ

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه