مجلات و کتب

صدیق رهپو طرزی

starzi@jame-ghor.com

003164654165465

 • 2019-09-02رویدادی در درازای سده بیست

  اصلاح های شتابزده ،، هیاهوی برای هیچ،، ، شکسپیر در این شب و روز، برخی با درنظر داشت گذشت یک سده از ،، استقلال،، کشور - البته در همین جا به صورت روشن باید یادآور شوم که

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-12قربانی و ریشه اسطوره یی اش

  من در سفر تازه یی که با هالند داشته ام، میزبان آقای زرشوی، دوست مجازی که درب دیدار حقیقی را با مهر باز نمود، گردیدم. ۱۷ مارچ ۲۰۱۹ع. او در جریان گردشی که در شهر امستردام

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-28خط سوم

  من با این نوشته از فرید سیاوش در جال جهانی آگاهی، برخوردم. از آن جایی که با او آشناییی دارم و باری هم با هم گفت و گویی داشته ام، با علاقمندی آن را به خوانش گرفتم. هر قدر

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-13روح افزا طرزی منشیه

    او، دختر محمد زمان طرزی خازن الکتب، می باشد. وی از جمله دختران نخبه و با سواد تمام خوانده های سرشناس آن زمان بود. هفته نامه ”ارشاد النسوان ”  اولین نشریه برای زن

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-30ره آورد من

  بانو یلدا کرزی، با مهر این اثرش را برایم فرستاد. من دیدم را - نی نقد که چیز دیگر جز جدا نمودن سره از ناسره و سچه و نا سچه - نیست، را برایش نوشتم. اکنون برای دریافت پیامگی

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-22فراخوان

  گذشته را هیچ کس – حتی خدا – نمی تواند تغییر بدهد.،، گفته یی از اکاتون Agathon، (۴۰۱ – ۴۴۷ پیش از عیسای مسیح)، فیلس،ف یونان باستان، که ارستو آن را در کتابش به نام اخلاق نیک

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-22خانهٔ ترامپ، خانهٔ پوتین

  House of Trump House of Putin  در پُشتی دوم این کتاب می خوانیم: ٫٫ این اثر در برگیرندهٔ قصه یکی از بزرگ ترین کارکرد های استخباراتی در درازای تاریخ می باشد. کارزاری که به وسیلهٔ د

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-12کاوش ها در هده : سخنرانیی در

  سخنان : پروفیسر زمریالی طرزی استاد دانشگاه ستراسبورگ، فرانسه و مدیر کاوش های هیت باستاشناسی فرانسه در بامیان نشر شده در مجله انستیتوت بررسی جهانی دهماکای، دسمبر ۲۰

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-19باستانشناسی افغانستان, از ک

  پیشگفتار دوره پسینه پیش از تاریخ در افغانستان، مانند دوره کهن سنگی، تا آن گاهی که هیت باستانشناسی فرانسه دست به کاوش در موندیگک، در پایان ۱۹۵۰، نزده بودند، ناشناس ب

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-11پښتو " پشتو"

  برگرفته از کتاب ))اتنو لنگويستيک ص ۵۸۷-۵۸۵ )) پوهاند دکتور زيار برگردان - س . سيلنی پښتو "پشتو" ) PƏẋtȯ, tȯ, PƏštȯ,ṣPƏ pƏxtȯ (پښتو ) زبان ( پشتو در روشني زبانشناسي مقايسوی- تاريخ

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-04در ژرفای یک گرداب بارق شفیع

  من َسر و توان نوشت یک نقد ادبی، چی رسد به شعری، را ندارم و نی در این خط چیزی می نویسم. اما، مه ِر پرویز شفیعی، فرزندش که در خط گسترش کارهای فرهنگی مایه گذارده است ـ با آ

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-04برای یادآوری شب یلدا یا زای

  از خدا وصل یار می خواھم، در شب قوس و روز جوزایی. جشن خورشید یا زادروز عیسا ؟ نگاھی بھ ریشھ این امر روشن ھست کھ کسانی کھ دیدگاه و برداشت ھای خویش را برای آفرینش نظم جدید

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-12داکتر اکرم عثمان، آگاه تابو

  یادآوری: آن گونه که می دانیم، ٫٫کلوب قلم افغان،، در استاکهولم، سویدن را آقای اکرم عثمان و یارانش در سال ۱۹۹۷، ایجاد و به گفتهٔ خود شان به قلم ٫٫ اقتدا،، نمودند. این ام

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-27باز سازی واژه گان یا نیولوج

  آقای پروفیسر داکتر مجاور احمد زیار، دوستی هست که پس از خروج از زندان پلچرخی در سال 1980، برای بار اول با او در دفتر روزنامه حقیقت انقلاب ثور، که از سوی وزارت اطلاعات

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-11Stolen Kidney

  Islamic mercy ! When I become aware of the arrival of refugees - some use the word of immigrant in wrong way and mix it with refugee. The basic different is that immigration is a legal entering to a country and refuge is illegal.  The new waves are refugees who want to escape due to lack of secu

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-01جشن سال نـــــــو عیسایی یا

  گاهنامهٔ رومی، که نام دیگرش، گاهنامهٔ جولیان می باشد، در تمام اروپای غربی رواج داشت. بعد این گاهنامه به وسیله ا. اللیوس، طبیب، ستاره شناس، فیلسوف و رخدادنامه نگار ا

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-26شاد باش هــــا! شاد باش هـــ

  لحظه های فرارسی عید زاد روز عیسا، پسر مریم ٫٫ باکره ،، را به تمام باورمندان این جشن، در سراسر جهان و حتا آنانی که در ماهواره های بررسیگرانه، دور زمین می گردند، در خط

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-17مـــــــا، اسطوره و واقعیت

  زایش و فرو ریزی فرهنگ ها آن گونه که می دانیم عامل های جغرافیایی، از آن میان رود خانه ها، نقش تعیینگری را در شکل دهی تاریخ انسانان بازی نموده اند. ابن خلدون (۱۴۶۰-۱۳۳۲)،

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-17We, Myth and Reality: Myths versus Realities about

  As we know, the most important factor that initially affects the course of a people’s history is the geographical setting, the terrain, the climate and especially the rivers. Ebn e Khaldun (27 May 1332-17 March 1406) described this rather well by saying that such communities pass from a crude and

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-15در خت خانواده گی یا شجرهٔ خا

  بنابر دلیل های متعدد، از آن میان کوچ کشی ها، برای دست یابی به سرچشمه های زنده گی، کشور گشایی ها و موقعیت جغرافیه یی یا گیتی شناسی، سرزمین کنونی را که به نام افغانستان 

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-25٫٫ روشنگر،، سنت زده : قسمت س

  در گوهر این اندیشه اصل معروف که همهٰ انسانان از خرد بهره مند اند و این خردمندی نگهبان، حافظ و نگهدارندهٔ آزادی فردی است، قرار دارد. فرد، تنها و تنها  در فضای آزاد است

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-25٫٫ روشنگر،، سنت زده : قسمت د

  ٫٫ جرگه ها،، شاه فرد سنت او دیگر تمام فشارش را بر جرگه های می اندازد و آن راه حاصل تجربه سده های می داند. این گپ روشن است که در ساختار های پیش مدرن که رای مردم هنوز جای پ

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-25٫٫ روشنگر،، سنت زده

  هنوز من دبیر روشنی نشده بودم که حمید الله روغ،  نوشته یی زیر نام، ٫٫ مساله شناسی روشنگری افغانی ،، را در شمارهٔ سوم و چارم ٫٫ روشنی،، نشریهٔ کانون روشنگران افغانستان

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-18نگاهی به گفت و گوی ف. مزدک با

  در آغاز این گفت و گو، آقای فریدِِ مزدک، بیان داشته است که نگاهی به ٫٫ عقب ،، نموده تا به ٫٫ اصل ،، پاسخ برسد. من، با خوانش این نگاه به عقب، صاف و پوستکنده بگویم، شاد شدم

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19روشـنـگــــــــــری چیست؟

    آن گونه که می دانیم، این رنه دکارت (۱۶۵۰ -۱۵۹۶) بود که با جملهٔ معروفش، ٫٫ من می اندیشم، پس هستم،، سنگپایهٔ دید روشنگرانه را بر زمین تفکر بشری گذاشت. اما، این اممانو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19‫سبد انتخاباتی: حزب های کهن

    ‫برای من ترکیب گروه عبدالله، یا اگر به تر بگویم سبد انتخاباتی دشمنان قدیم و دوستان کنونی (!) بسیار جالب است. ‬ ‫نکتهٔ مهم در این ترکیب، حضور پُررنگ حزب های قدیمی ان

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19پاسخ بــــه سوال هـــای صدی

    محترم آقای رهپو طرزی، بخاطر گشايش يک باب تبادل نظر و ديدگاه وهمچنان فهم همه جانبهء اين مقاله تحليلی تان ميخواهم شماری از پرسشها را مطرح نمايم تا با پاسخدهی آن راه ن

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19جنبش رهــایــــی و آزادی زن

  نگاهی به دور دست ها زن و مرد از آن گاهی که از انسان خرد ورز یا هموساپین Homosapien از نیمه انسانان، در زمانه های پیش از هم جدا شدند و روی دو پای ها شان ایستاده و بعد به راه ا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19زمین سنتگرای ذهــن مــــا و

    یادآوری : این نوشته پاره یی از یاد هایم می باشد. من پس از آن که در یک کوچ بزرگ (۱۹۹۲)، کشور را به اجبار ترک نمودم، پس از گذر از کشور های گونه گون، به گفته ب

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19Multi ethnic countries: Problems and Solutions

       Attitudes  and Search for  Coexistence   Reminder: This article was delivered in a conference under the title of “ Why Hazaras, leaving their ancestors  land, Afghanistan?” It was convened on  Sunday 15. April 2001, in Melbourne, Australia. Mr. Qayum Bashir mad

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19We and Modernism

  On the Occasion of Hundredth Anniversary of Seraj Akhbar bimonthly Publication (1911-1918) Enlightenment, the Foundation of Modernity  The question of political thoughts are separated in two contexts.  Certainly the one is the world of despotism in which a small minority, like shepherds, herd t

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19این هفته نــامه، پایه های ن

  شپیگل (آینه)، در سنگر دفاع از آزادی این هفته نامه، پایه های نظام مردم سالاری را در جرمنی نیرومند ساخت -۱- نگاهی به گذشته کهن ترین سندی که در مورد جرمنان تا اکنون به

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19حـــــــال کشور پس از ۲۰۱۴ع

  -۱- تا جایی که روشن است در این مورد می توان صحنه های گونه گونی را آراست که بیش تر بر پایه های گمانه زنی استوار اند. من خودم به این باورم که همین ساختاری که از درون کنفر

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19از رف کتاب نگاهی بــــــــه

  این اثر، پس از گذشت نزدیک به یک سده و قرن، به دست چاپ سپرده شد   گرد آورنده  و نویسندهٔ مقدمه: داکتر روان فرهادی     چشمهٔ گل آلود از عنوان که چون دریچهٔ باز، نگاهی به

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19دانش تبار شناسی یا ژنی و جنی

     این ارثیهٔ نَسَبی، تباری یا شجره گی حاصل رویداد های تاریخی اند·   (*) کروموزوم Chromosome رشتهٔ نازک و تار مانندی را می گویند که بافت هسته های تیزاب ها و پروتین ها را د

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19کشور هـــای چند قومی: درد سر

  نگرش و کاوش برای همزیستی   یاد آوری: این نوشته در همایشی  زیر نام، ٫٫ چرا هزاره ها سرزمین آبایی خود افغانستان را ترک می کنند؟،، که به روز یکشنبه پانزدهم ما

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19بـــه بهانهٔ صدمین سالگشت

  ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم  روشنگری، بنیاد نو گرایی و مدرنیزم این یک مساله روشن است که اندیشهٔ های سیاسی  در دو خط جدا از هم قرار می گیرند.  یکی همانا تصور دنیای  ا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19دیـــورنــــد: سر و صدا برا

      در این روز ها از همه سو، نگاهی به یک دهه پس از گردهم آیی جهانی ٫٫بن،، در مورد حل مسالهٔ کشور، دوخته شده است. از همین روست که برای این ارزیابی کنفراس ٫٫بن دوم،، روی

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19خاکـــــــــه یی از یاد مان

     از فصل دور می آغازم اندوه و درد سنگین یادم هست که در هرات در خزان یا پاییز سال ۱۳۲۷هـ.خ. با مادر، برادر و خواهرانم از درد سفر پدر که به کابل رفته بود تا کار و بار بر

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19ده اسطوره در مــــورد افغان

  tarzisr@gmail.com   نوشتهٔ جاناتان ستیل، در روزنامهٔ گاردین شبح های خیالی از افغانسان: حقیقت های تکاندهند  و اسطوره های خارجی      ارتش شوروی در سال ۱۹۸۸ع. افغانس

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19We and History

     “Even God cannot change the Past” Agathon (447? – 401) B.C. Quoted in Aristotle's Nicomachean Ethics,6. We and History In search of Identity  Seddiq Rahpoe Tarzi tarzisr@gmail.com   Reminder: As at one of my notes in the journal Rowshani (Light), the magazine of th

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19Afghanistan: The Beautiful Ethnic Mosaic

      The descendants of of Adam are members of each other In Creation they are from the same  and essence   Sadie Afghanistan is the  treasures of ethnics and languages Morgensterne Different color of flowers, give more beautiful shade to garden J.Nehru   Seddiq Rahpoe Tarzi tarzisr@gmail.com

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19روشنفکران افغـان در تبعيد:

      تقديم به همه کسانی که سر بر آستان اژدهای قدرت نسايدند   یاد آوری من در این روزها، در جریان جستجو و بررسی در خط دریافت مفهوم ها و کاربُرد واژه گان روشنف

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19سر زمین مــــا: ارژنگ زیبای

       بنی آدم اعضای یکدیگر اند که در آفرینش زیک گوهر اند سعدی   ٫٫افغانستان گنجینه قومان و زبان های گونه گونه است،، مورگن شترنی   ٫٫گل های رنگارنگ، به بوستان زیبایی ب

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-19مـــا، اسطــــوره و واقعیت

    زایش و فرو ریزی فرهنگ ها   آن گونه که می دانیم عامل های جغرافیایی، از آن میان رود خانه ها، نقش تعیینگری را در شکل دهی تاریخ انسانان بازی نموده اند. ابن خلدون (۱۴۶۰-۱۳

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه