مجلات و کتب

فضل الحق فائض

f.fayez@jame-ghor.com

009316465645

 • 2018-04-22خلص سوانح (بیوگرافی ) هنر من

    محمد" رسولی"هنرمند محلی ولایت غور درسال 1361 درمنطقه الله یار مربوط مرکز ولایت غوردریک خانواده متدین تولد شداز تاریخ 1369  الی1377رادر مکاتب علوم دینی درهمان مناطق درس

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-17در وصف بهار

  خوشا نوروزخوشا هفت سین و نوبهارش خوشــــــــا رنگ وخوشا بوی لاله زارش چه مشک بیز است حضورسبـــــزصحرا خوشا نیــــــــلگون همیــــــشه این دیارش به غنجه بنـــــگر

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-15ایـــــــــلا ق

  هوای شـــــهر من بوی دیــــــــــــــــگر دارد که باغ وگلشنش سیمای پـــــــرشـــــرر دارد صدای دهقان وچــوپانــــش به کــــوهـــــسار رسا ودلنشیــــــــــــــ

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-28در وصف شهدا ء جنبش روشنایی د

  زه ابر تاریک شام بیگناهان زار گریستم به مرگ غم انگیزعزیزان هزاربار گریستم خیابان ناله کرد  زخون نو جوانان حصارغم شد درو دیوار خانه؛شب تارگریستم به شبناله ها سود ن

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-21در غـــم عشق تــــــو باز د

  در غـــم عشق تــــــو باز دیـــوانه شـــــدم سر به صحرا زدم دست به زولانـــه شــدم ازعشق وهوس توهمنشین میـخانه شـــدم کس به من ندید از خود بیــــــــگانه شـدم بس ک

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-18همین باشد مرا بس که هستم هرد

    ببین ای دوست گمنام نامت به من آشناست چه نامی خرسندی اگر مستعار نباشد   من وتو نسل بنی آدمیم  شباهت گل گرفتی کنارت نیستم اما......  نسیم وخوی سنبل گرفتی   دوباره لابه

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-01"" حوس و ریا ""

    "" برای تو"" از جان بگذرم تا یکبار نهان شوی وزآفاق کهکشان نهان وپنهان شوی زحمت دل میخواهد وپاکی وزهد وزکف بیرون رفت سرگردان شوی ازخود گذری درشهر شما عجبست عاقل باش

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-01""رمز وفا""

  در چشم تو نهفته رمز وفایی از رخ تو هرگزنکنم جدایی خواندم مهر وفا ازنگاه خفته پیش قدمت خم است قدرسایی در جمع خوب رویان روی تو فراز قرص جبینت که ندارد همتایی عزم سفر کرد

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-02دیده هــــایت نرگس شب های م

    دیده هایت نرگس شب های من گرمی لبهای تو مونس رویا ی من ای همای صحرای سوزان قلبم گرنمیدیدم نمی سوختم با خود چه کردم سرنوشتم شد اسیر، تو با من سخت مگیر با زمانه سازگار

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-22مــعـــرفــــــــی ولسوال

  عرض سلام وادب دارم خد مت مسئول واعضای محترم سا یت جام غور ! یکی از ولسوالی های زیبا ودیده نی ولا یت غور را به علا قه مندان سایت جام معرفی مینما یم ولایت غور از لحاظ عظ

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه